Kari-Anne Bottegaard Næss

Bilde av Kari-Anne Bottegaard Næss
English version of this page
Telefon +47-22859163
Mobiltelefon +47-922 40 741
Rom 481
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Andre tilknytninger

Professor II - Høgskulen på Vestlandet

Faglige interesser

 • Kommunikasjon
 • Språk- og taleutvikling/-vansker
 • Lese- og skriveutvikling/-vansker
 • Kommunikasjon- og språkintervensjoner
 • Teknologi i språkopplæringen
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Utviklingshemming
 • Down syndrom
 • Forskningsmetode

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

 • 2012 Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, PhD I spesialpedagogikk
 • 2005 Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, master I spesialpedagogikk
 • 2001 Høgskolen i Sør-Trøndelag, logopedi 2. avd.
 • 2000 Høgskolen i Vestfold, spesialpedagogikk 1. avd.
 • 1994 Høgskolen i Sør-Trøndelag, folkedans grunnfag
 • 1994 Østlandets musikkonservatorium, musikk halvårsenhet
 • 1993 Høgskolen i Telemark, allmennlærer

Undervisning

Emneord: Spesialpedagogikk, spesialundervisning, språkutvikling og språkvansker, leseutvikling- og lesevansker, utviklingshemming, Down syndrom

Publikasjoner

 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2017). Prioriteres språkstimulering i opplæringstilbudet til 3. klasse-elever med Down syndrom?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 6- 13 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Mjøberg, Anne Grethe (2017). Vokabularstimuleringstiltak for barn med Down syndrom: Hva sier forskningen?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  2017(1), s 6- 17 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Smith, Elizabeth; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Jarrold, Christopher (2017). Assessing Pragmatic Communication in Children with Down syndrome. Journal of Communication Disorders.  ISSN 0021-9924.  68, s 10- 23 . doi: 10.1016/j.jcomdis.2017.06.003 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Berntsen, Line (2016). Quality of Inclusion and Related Predictors: A Survey to Teachers of Pupils with Down Syndrome. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  62(1), s 34- 51 . doi: /10.1080/00313831.2016.1212252
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2016). Cognitive stimulation of pupils with Down syndrome: A study of inferential talk during book-sharing. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  55, s 287- 300 . doi: 10.1016/j.ridd.2016.05.004
 • Kalandadze, Tamar; Norbury, Courtenay; Nærland, Terje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Figurative language comprehension in individuals with autism spectrum disorder: A meta-analytic review. Autism.  ISSN 1362-3613.  22(2), s 99- 117 . doi: 10.1177/1362361316668652
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Development of phonological awareness in down syndrome: A meta-analysis and empirical study. Developmental Psychology.  ISSN 0012-1649.  52(2), s 177- 190 . doi: 10.1037/a0039840

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring, I:  Cappelen Akademisk.  Cappelen Damm Akademisk.  s 396 - 427
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring., I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59205-9.  Kapittel 16.  s 396 - 427
 • Rygvold, Anne-Lise; Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss & Næss, Kari-Anne Bottegård (2019). Språkforstyrrelser hos barn, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59205-9.  13.  s 301 - 337
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Kristensen, Jarl Kleppe; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø; Hulme, Charles; Snow, Catherine & Gustafsson, Jan-Eric (2019). Kaptein Morf: A digital morphology-based vocabulary intervention for primary school children.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Webinar - Bildeboklesing.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Webinar - motivasjon.
 • Engevik, Liv Inger; Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). The impact of scripted book-sharing used in the DSL+-intervention on literal and inferential language skills among first graders with Down syndrome.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Generalisering av ordkunnskap.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Webinar - Grammatikk.
 • Hokstad, Silje; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Engevik, Liv Inger (2018). Systematisk trening.
 • Hokstad, Silje; Smith, Elizabeth & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Implementation Quality in Language Interventions for Children with Down Syndrome Preliminary findings from a systematic review of pervious research.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Barn og ungdom med utviklingshemming - tiltak basert på hva forskningen sier virker.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). DSL+ webinar intro.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). DSL+-prosjektet skal samle data i Oslo-området for barn med utviklingshemming.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 01. oktober). EST-prosjektet - Hva er effektiv stammebehandling? (intervju). [Fagblad].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Hvordan sikre et godt spesialpedagogisk tilbud?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 06. mars). Lær barn som mangler talespråk sosiale ord. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Silje Hokstad har blitt stipendiat.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 06. mars). Slik kan vi hjelpe barn som mangler talespråk. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 21. mars). Slik motiverer du barn med Down syndrom til å lære. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Symposium on Research in language and communication in children with Down syndrome. Vis sammendrag
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Systematisk eller oppdagende skriving i 1.klasse?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (red.) (2018). Teacher Guidance DSL+.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 01. januar). Vi hindrer utviklingen til barn med Downs syndrom. [Tidsskrift].  Vern om Livet.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Video: Alternativ og supplerende kommunikasjon. Den europeiske logopediens dag..
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Webinar - Leseopplæring for barn med Down syndrom.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Welcome to the EST-project blog.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). World Down syndrome Congress, 2018.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2018). DSL+ Webinar: Kartlegging.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Webinar - Alternativ og supplerende kommunikasjon.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Webinar - Relasjonsord, kategorier og ord i bruk.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Elisabeth; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2018). The effect of The Down Syndrome LanguagePlus (DSL+) Intervention; a digital intervention for improving vocabulary. Vis sammendrag
 • Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). A systematic review of language interventions for children with Down syndrome.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerseminar/opplæring DSL+ (kull nr. 2).
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Bursdagsfesten", e-bildebok av Srey Neang Peng.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Emil og Tor løper om kapp", e-bildebok av Tjitske Sijtsna.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Fugleungen", e-bildebok av Inger Marie Haukøya.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Jeg er lynet", e-bildebok av Victor Manuel Polit Arguello.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Larven", e-bildebok av Marielle Laastad.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Line og Stian bygger snøhytte", e-bildebok av Andrea Ødegård.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Line og Stian vil bygge hytte" / "Linn og Simen vil bygge hytte", e-bildebok av Malin Solodden Wiik.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Ole og Eva på besøk", e-bildebok av Bjørg Marie Jarstad.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "På badestranda", e-bildebok av Kristin Bjerknes Aarre.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Stakkars lille mørke maur", e-bildebok av Susann Nettland (bearbeidet av DSL+-prosjektgruppen etter avtale med illustratøren).
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Ule har det travelt", e-bildebok av Lise Asie Ustun.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript (test) til "Skattejakt", e-bildebok av Mona Poppe.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Anne og Emil er tvillinger", e-bildebok av Anne Marte Jacobsen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Emma er syk", e-bildebok av Birgitt Olaisen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "En ulykke", e-bildebok av Malin Solodden Wiik.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Espen og Bamse fisker"/"Emil og Bobbo fisker" av Marte Benjaminsen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Espen og Bamse på fjellet", e-bildebok av Anniken Haugen Kaasa.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Hvor er gulrøttene?", e-bildebok av Ingrid Huseby Angvik.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Lise er redd for monster", e-bildebok av Beate Erikke Johansen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Tobben vil spille i band", e-bildebok av Heidi Katrine Aune.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Tøff rytme"/"Konkurranse", e-bildebok av Heidi Katrine Aune.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Under garasjen", e-bildebok av Silje Bjerkan.
 • Engevik, Liv Inger & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Teknologi gir nye muligheter for gjennomføring av intervensjonsprosjekter. Blogpost.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2017). Cognitive stimulation via inferential talk during book-sharing.
 • Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Yaruss, Scott (2017). Parents and Preschool Teachers’ Perceptions of the Impact of Stuttering in Preschool-aged Children.
 • Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Smith, Liz; Kristensen, Jarl Kleppe; Høibo, Ingrid Holmboe; Mjøberg, Anne Grethe; Søyland, Lovise & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerveiledning DSL+, del 2.
 • Hokstad, Silje; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger; Kleppe Kristensen, Jarl & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). DSL+ app 2.
 • Hokstad, Silje; Smith, Liz & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Findings from a systematic review of language interventions for children with Down syndrome.
 • Høibo, Ingrid Holmboe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 22. mars). Språkhjelp til barn med Down syndrom. https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/sprakhjelp-til-barn-med-down-syndrom-article207046-7457.html. [Internett].
 • Liz, Smith; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe; Sckanke, Håkon & Engedal, Håvard (2017). Motivation in children with Down syndrome: A systematic review.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). A successful research visit to Nashville.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 21. mars). Adrian får språkhjelp med ny app. Dagsrevyen (https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19032117/21-03-2017#t=32m44s) 21.03.2017. [TV].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 21. mars). Adrian får språkhjelp med ny app. NRK Telemark (https://www.nrk.no/telemark/adrian-_6_-far-sprakhjelp-med-ny-app-1.13437507). [TV].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 25. september). Barn med Down syndrom blir ofte undervurdert. [Internett].  Forskning.no.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 27. desember). Barn med down syndrom forstår mer enn vi tror. NRK https://www.nrk.no/sorlandet/barn-med-downs-syndrom-forstar-mer-enn-vi-tror-1.13836661Sørlandet,. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Bildebøker og språkstimulering.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Bildebøker og språkstimulering 1.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Bildebøker og språkstimulering del 2.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Communication in Indivisuals with Down syndrome - slides from the conference 31st of august - 1st of september.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Follow the conferense "Communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?".
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Gratulerer med verdensdagen for Down syndrom!.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Hvilke språktiltak er effektive? Fagkveld i regi av Buskerud, Telemark og Vestfold Logopedlag.06.11.2017..
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). International conference on communication in Down syndrome.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 23. mars). Slik skal ordforrådet til barn med Down syndrom økes. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Thanks to all participants in todays conference.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 21. mars). Verdensdagen for Down syndrom. (https://www.facebook.com/utdanningsvitenskap/videos/1465886540112943/?hc_ref=ARRDU-Mxk_2AF1NPN-YbtqtVugt_U_2HUMTeOxhZh4w2zEx-uyoGbXhTMXHCmvd8_dE&pnref=story) Video.. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Vocabulary development and interventions for children with Down syndrome.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2017). Livet etter DSL+ - Hva nå?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Ostad, Johanne & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Vocabulary in children with Down syndrome.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen; Røe-Indregård, Hanne; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Lærerseminar/opplæring DSL+.
 • Engevik, Liv Inger & Næss, Kari-Anne Bottegaard (red.) (2016). Utprøvinger av DSL+ − justeringer av undervisningsmateriale og pedagogiske fremgangsmåter. Blogpost.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). DSL+.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Effectiveness of vocabulary interventions for individuals with Down syndrome, what can we learn, what’s missing, and where next?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Is focussed stimulation by parents effective to improve vocabulary in Down syndrome?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Markerte verdensdagen for Down syndrom på NRK P2.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Rekrutteringen er igang.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Teste språkapp for barn med Down sydnrom.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). The profile of social functioning in children with Down syndrome.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. aug. 2013 08:00 - Sist endret 4. nov. 2018 18:59

Prosjekter