Kari-Anne Bottegård Næss

Bilde av Kari-Anne Bottegård Næss
English version of this page
Telefon +47 22859163
Mobiltelefon +47-922 40 741
Rom 481
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Andre tilknytninger

Professor II - Høgskulen på Vestlandet

Faglige interesser

 • Kommunikasjon
 • Språk- og taleutvikling/-vansker
 • Lese- og skriveutvikling/-vansker
 • Kommunikasjon- og språkintervensjoner
 • Teknologi i språkopplæringen
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Utviklingshemming
 • Down syndrom
 • Forskningsmetode

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

 • 2012 Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, PhD I spesialpedagogikk
 • 2005 Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, master I spesialpedagogikk
 • 2001 Høgskolen i Sør-Trøndelag, logopedi 2. avd.
 • 2000 Høgskolen i Vestfold, spesialpedagogikk 1. avd.
 • 1994 Høgskolen i Sør-Trøndelag, folkedans grunnfag
 • 1994 Østlandets musikkonservatorium, musikk halvårsenhet
 • 1993 Høgskolen i Telemark, allmennlærer

Undervisning

Emneord: Spesialpedagogikk, spesialundervisning, språkutvikling og språkvansker, leseutvikling- og lesevansker, utviklingshemming, Down syndrom

Publikasjoner

 • Bakken, Karine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Garrels, Veerle & Hagen, Åste Mjelve (2022). Single-Case Writing Interventions for Students with Disorders of Intellectual Development: A Systematic Review and Meta-Analysis. Education Sciences. ISSN 2227-7102. 12(10). doi: 10.3390/educsci12100687.
 • Bakken, Karine & Næss, Kari-Anne Bottegård (2022). Skrivetiltak for elever med utviklingshemming - en systematisk litteraturgjennomgang. I Næss, Kari-Anne Bottegård & Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.), Skriveutvikling og skrivevansker. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202694319. s. 250–273.
 • Hofslundsengen, Hilde Christine; Hjetland, Hanne Næss; Furnes, Bjarte Reidar & Næss, Kari-Anne Bottegård (2022). Tiltak for barn og unge med eller i risiko for skrivevansker - en systematisk litteraturgjennomgang. I Næss, Kari-Anne Bottegård & Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.), Skriveutvikling og skrivevansker. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202694319. s. 232–249.
 • Eide, Marit Aars; Svendsen, Hilde Henriksrud & Næss, Kari-Anne Bottegård (2022). Oppdagende skriving - for hånd og på tastatur. I Næss, Kari-Anne Bottegård & Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.), Skriveutvikling og skrivevansker. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202694319. s. 164–185.
 • Næss, Kari-Anne Bottegård & Karlsen, Asgjerd Vea (2022). Multimodal skriving i førsteklasse. I Næss, Kari-Anne Bottegård & Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.), Skriveutvikling og skrivevansker. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202694319. s. 139–163.
 • Arnesen, Anne; Hofslundsengen, Hilde Christine & Næss, Kari-Anne Bottegård (2022). Kartlegging av skriveutvikling og skrivevansker på barnetrinnet. I Næss, Kari-Anne Bottegård & Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.), Skriveutvikling og skrivevansker. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202694319. s. 116–136.
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Skar, Gustaf Bernhard Uno & Hofslundsengen, Hilde Christine (2022). Ulike forståelser av vansker med skriving. I Næss, Kari-Anne Bottegård & Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.), Skriveutvikling og skrivevansker. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202694319. s. 55–75.
 • Kefalianos, Elaina; Guttormsen, Linn Stokke; Hansen, Elisabeth Holm; Hofslundsengen, Hilde Christine; Næss, Kari-Anne Bottegård & Antypas, Konstantinos [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Early Childhood Professionals' Management of Young Children Who Stutter: A Cross-Sectional Study. American Journal of Speech-Language Pathology. ISSN 1058-0360. 31(2), s. 923–941. doi: 10.1044/2021_AJSLP-21-00148.
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Lervåg, Arne & Smith, Elizabeth (2022). A Randomized Trial of the Digital Down Syndrome LanguagePlus (DSL+) Vocabulary Intervention Program. Remedial and special education. ISSN 0741-9325. doi: 10.1177/07419325211058400. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hofslundsengen, Hilde Christine; Kirmess, Melanie; Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegård & Kefalianos, Elaina (2021). Systematic review of implementation quality of non-pharmacological stuttering intervention trials for children and adolescents. Journal of Fluency Disorders. ISSN 0094-730X. 71. doi: 10.1016/j.jfludis.2021.105884. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Karine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Lemons, Christopher J. & Hjetland, Hanne Næss (2021). A systematic review and meta-analysis of reading and writing interventions for students with disorders of intellectual development. Education Sciences. ISSN 2227-7102. 11:638(10), s. 1–19. doi: 10.3390/educsci11100638. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Rygvold, Anne-Lise; Klem, Marianne; Valand, Stian Barbo; Asbjørnsen, Arve Egil & Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Terminologi for vansker med språk hos barn og unge – en konsensusstudie. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. s. 6–23. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Non-pharmacological interventions for stuttering in children six years and younger. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2021(9), s. 1–63. doi: 10.1002/14651858.CD013489.pub2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haraldseid, Ingrid T; Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke & Hokstad, Silje (2021). Stamming forekommer hyppig hos barn med Down syndrom: Resultater fra en landsomfattende empirisk studie . Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. Fulltekst i vitenarkiv
 • Guttormsen, Linn Stokke; Yaruss, Scott & Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Parents' Perceptions of the Overall Impact of Stuttering on Young Children. . American Journal of Speech-Language Pathology. ISSN 1058-0360. 30, s. 2130–2142. doi: 10.1044/2021_AJSLP-20-00113.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Kristensen, Jarl Kleppe; Gustafsson, Jan-Eric; Lyster, Solveig Alma Halaas & Snow, Catherine [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children: A randomized controlled trial. Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. s. 1–23. doi: 10.1037/edu0000688.
 • Hansen, Elisabeth Holm; Sandvik, Berit Margrethe; Teige, Anne-May; Antypas, Konstantinos; Guttormsen, Linn Stokke & Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Tidlig identifisering av barn som stammer- en spørreundersøkelse av helsesykepleieres vurderinger. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 16, s. 1–21. doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.83692. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke & Hofslundsengen, Hilde Christine (2021). Barnehagelærers praksis med barn som stammer. I Bøyum, Sigrid & Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.), Barnehagelærerrollen. Mangfold, mestring og likeverd. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04072-1. s. 49–67.
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Nygaard, Egil; Hofslundsengen, Hilde Christine & Yaruss, Scott (2021). The association between difficulties with speech fluency and language skills in a national age cohort of children with Down syndrome. Brain Sciences. ISSN 2076-3425. 11(6). doi: 10.3390/brainsci11060704. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Nygaard, Egil & Smith, Elizabeth (2021). Occurrence of reading skills in a national age cohort of Norwegian children with Down syndrome: What characterizes those who develop early reading skills? . Brain Sciences. ISSN 2076-3425. 11(5). doi: 10.3390/brainsci11050527. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Ostad, Johanne & Nygaard, Egil (2021). Differences and similarities in predictors of expressive vocabulary development between children with down syndrome and young typically developing children. Brain Sciences. ISSN 2076-3425. 11(3), s. 1–19. doi: 10.3390/brainsci11030312. Fulltekst i vitenarkiv
 • LeJeune, Lauren; Lemons, Christopher; Hokstad, Silje; Aldama, Rebeca & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2021). Parent-Implemented Oral Vocabulary Intervention for Children With Down Syndrome. Topics in Early Childhood Special Education. ISSN 0271-1214. doi: 10.1177/02711214211005846. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kalandadze, Tamara; Braeken, Johan; Brynskov, Cecilia & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2021). Metaphor Comprehension in Individuals with Autism Spectrum Disorder: Core Language Skills Matter. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. s. 1–11. doi: 10.1007/s10803-021-04922-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Guttormsen, Linn Stokke; Yaruss, J Scott & Næss, Kari-Anne Bottegård (2020). Caregivers’ Perceptions of Stuttering Impact in Young Children: Agreement in Mothers’, Fathers’ and Teachers’ Ratings. Journal of Communication Disorders. ISSN 0021-9924. 86, s. 1–13. doi: 10.1016/j.jcomdis.2020.106001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegård (2020). Children with Down syndrome can benefit from language interventions; Results from a systematic review and meta-analysis. Journal of Communication Disorders. ISSN 0021-9924. 85:105992, s. 1–12. doi: 10.1016/j.jcomdis.2020.105992.
 • Næss, Kari-Anne Bottegård & Moljord, Gøril (2019). Special Educational Needs and Disabilities in Secondary Education (Norway). I Kauko, Jaakko & Waniganayake, Manjula (Red.), Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic. ISSN 9781474209434. doi: 10.5040/9781350934399.017.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring. Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 396–427.
 • Kalandadze, Tamar; Valentina, Bambini & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). A Systematic Review and Meta-analysis of Studies on Metaphor Comprehension in Individuals with Autism Spectrum Disorder: Do Task Properties Matter? Applied Psycholinguistics. ISSN 0142-7164. 40(6), s. 1421–1454. doi: 10.1017/S0142716419000328.
 • Guttormsen, Linn Stokke; Melle, Ane Hestmann; Hoff, Karoline & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Stammebehandling av barnehagebarn: Norske logopeders praksis : . Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 65(2), s. 6–13. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Kari-Anne Bottegård & Zambrana, Imac Maria (2019). Kommunikasjon og Kommunikasjonsvansker, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 279–297.
 • Rygvold, Anne-Lise; Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss & Næss, Kari-Anne Bottegård (2019). Språkforstyrrelser hos barn, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 301–337.

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Kari-Anne Bottegård & Hofslundsengen, Hilde Christine (2022). Skriveutvikling og skrivevansker. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202694319. 322 s.
 • Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Tangen, Reidun Synnøve (2019). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202592059. 715 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Hilde, Hofslundsengen; Nygaard, Egil & Yaruss, Scott (2021). The Stuttering and Language Link in Children with Down syndrome .
 • Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Invited keynote: How to increase vocabulary in children with Down syndrome.
 • Hokstad, Silje; Næss, Kari-Anne Bottegård; Yauss, Scott; Karoline, Hoff & Ane, Melle (2021). Stuttering in Children with Down syndrome .
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Haraldseid, Ingrid T; Hokstad, Silje & Linn, Guttormsen (2021). Stuttering in an Age Cohort of Children with Down Syndrome, one hour talk.
 • Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Utvikling av forskningsbaserte spesialpedagogiske tiltak.
 • Hjetland, Hanne Næss; Hofslundsengen, Hilde Christine; Klem, Marianne; Karlsen, Jannicke; Hagen, Åste Mjelve & Engevik, Liv Inger [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Protocol: Vocabulary interventions for second language (L2) learners up to six years . Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2021:CD014890(9), s. 1–36. doi: 10.1002/14651858.CD014890. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Kristensen, Jarl Kleppe; Gustafsson, Jan-Eric; Lyster, Solveig Alma Halaas & Snow, Catherine [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Hofslundsengen, Hilde Christine & Yaruss, Scott (2021). The stuttering and language link in children with Down syndrome.
 • Kirmess, Melanie; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Hansen, Elisabeth Holm & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2021). Do early childhood professionals in Norway distinguish between stuttering and normal dysfluencies.
 • Hjetland, Hanne Næss; Hofslundsengen, Hilde Christine; Klem, Marianne; Karlsen, Jannicke; Hagen, Åste Mjelve & Engevik, Liv Inger [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Review proposal: Vocabulary interventions for second language (L2) learners aged 0 to 6 years with poor L2 vocabulary skills. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2020). DSL+: Bildebøker og systematisk arbeid med ord.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2020). Hva påvirker vokabularutviklingen.
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2019:CD013489(11), s. 1–36. doi: 10.1002/14651858.CD013489.
 • Befring, Edvard & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Innledning og sammenfatning, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059.
 • Befring, Edvard & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Forord, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059.
 • Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Ane Hestmann, Melle & Hoff, Karoline (2019). Stammebehandling av barnehagebarn: norske logopeders praksis. Opprinnelig publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi 2/19 - republisert med tillatelse fra Logopeden. utdanningsforskning.no.
 • Karine, Bakken & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). The effectiveness of reading and writing interventions for students with intellectual disabilities: a systematic review and meta-analysis.
 • Kalandadze, Tamar; Braeken, Johan; Brynskov, Cecilia & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Difficulties in Metaphor Comprehension: A Hallmark of Autism Spectrum Disorder or of Poor Structural Language Ability?
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Retten til spesialundervisning er ikke reell. StatpedMagasinet. ISSN 1894-0919.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Næss, K.-A. B. (2019). Rett til spesialundervisning – gir rett til hva? Opprinnelig publisert i Aftenposten 31.07.2019. Republisert med tillatelse fra Aftenposten. Lupe (landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Rett til spesialundervisning – gir rett til hva? . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Melby-Lervåg, Monica (2019). Manglende retningslinjer ved permisjoner kan gi kvinnefrafall i akademia. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Vartun, Marika & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Forsker avkrefter myte om personer med Autisme. [Internett]. UV. UIO.no.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Research visit from Vanderbilt Peabody College (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). An update from the RCT-course (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). The detailed design process of a high-quality randomized controlled stuttering trial has started (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Mener kvinnelige forskere i foreldrepermisjon må få vikar . [Internett]. Universitetsavisa.
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Protocol: Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hokstad, Silje; Lemons, Christopher; Smith, Elizabeth & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Individual variation in intervention outcomes - preliminary results from the Down syndrome LanguagePlus-project.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Kristensen, Jarl Kleppe & Næss, Kari-Anne Bottegaard [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Kaptein Morf: A digital morphology-based vocabulary intervention for primary school children.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2019). Foreløpige funn fra DSL+-prosjektet.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2019). Presentasjon av språkintervensjonen DSL+.
 • Guttormsen, Linn Stokke; Kefalianos, Elaina & Næss, Kari-Anne Bottegård (2018). Corrigendum to “Communication attitudes in children who stutter: A meta-analytic review” [J. Fluency Disord. 46C (2015) 1–14]. Journal of Fluency Disorders. ISSN 0094-730X. 56. doi: 10.1016/j.jfludis.2018.04.002.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Welcome to the EST-project blog (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Leseopplæring for barn med Down syndrom.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Hvordan sikre et godt spesialpedagogisk tilbud? .
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Systematisk eller oppdagende skriving i 1.klasse?
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Barn og ungdom med utviklingshemming - tiltak basert på hva forskningen sier virker.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Slik motiverer du barn med Down syndrom til å lære.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Slik kan vi hjelpe barn som mangler talespråk.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Lær barn som mangler talespråk sosiale ord.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). DSL+-prosjektet skal samle data i Oslo-området for barn med utviklingshemming (bloggpost).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). World Down syndrome Congress, 2018 (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Silje Hokstad har blitt stipendiat (bloggpost).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Alternativ og supplerende kommunikasjon.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Grammatikk.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Relasjonsord, kategorier og ord i bruk.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Generalisering av ordkunnskap.
 • Hokstad, Silje; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Engevik, Liv Inger (2018). Systematisk trening .
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Bildeboklesing.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Motivasjon.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). DSL+ webinar intro.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2018). Kartlegging.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Symposium on Research in language and communication in children with Down syndrome.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Teacher Guidance DSL+. Universitetet i Oslo.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Elisabeth; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2018). The effect of The Down Syndrome LanguagePlus (DSL+) Intervention; a digital intervention for improving vocabulary .
 • Engevik, Liv Inger; Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). The impact of scripted book-sharing used in the DSL+-intervention on literal and inferential language skills among first graders with Down syndrome .
 • Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). A systematic review of language interventions for children with Down syndrome.
 • Hokstad, Silje; Smith, Elizabeth & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Implementation Quality in Language Interventions for Children with Down Syndrome Preliminary findings from a systematic review of pervious research.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Vi hindrer utviklingen til barn med Downs syndrom. [Tidsskrift]. Vern om Livet.
 • Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Yaruss, Scott (2017). Parents and Preschool Teachers’ Perceptions of the Impact of Stuttering in Preschool-aged Children .
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Barn med Down syndrom blir ofte undervurdert. [Internett]. Forskning.no.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger & Smith, Liz (2019). Final Report - The Down Syndrome LanguagePlus Project (DSL+). Universitetet i Oslo.
 • Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Smith, Liz; Kristensen, Jarl Kleppe; Høibo, Ingrid Holmboe & Mjøberg, Anne Grethe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Lærerveiledning DSL+ del 2. The DSL+-project, UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. aug. 2013 08:00 - Sist endret 8. okt. 2021 16:13