Kari-Anne Bottegaard Næss

Image of Kari-Anne Bottegaard Næss
Norwegian version of this page
Phone +47-22859163
Mobile phone +4792240741
Room 481
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Other affiliations

Visiting professor - Western Norway University of Applied Sciences

Academic Interests

 • Communication
 • Language- and speech development/disorder
 • Reading and writing development/disorder
 • Communication and language interventions
 • Technology in language interventions
 • Augmentative and alternative communication
 • Learning disabilities
 • Down syndrome
 • Research methodology

Teaching

Higher education and employment history

 • 2012 University of Oslo, Faculty of Educational Sciences, ph.d.
 • 2005 University of Oslo, Faculty of Educational Sciences, Department of Special Needs Education, Master
 • 2001 The University College in Sør-Trøndelag, Logopedics
 • 2000 The University College in Vestfold, Logopedics
 • 1994 The University College in Sør-Trøndelag, Folk dance
 • 1993 The University College in Telemark, General Teacher education

Completed projects

 • 2007-2012: Longitudinal study of language development in children with Down Syndrome
 • 2005: A study of repeated reading. A total of 90 pupils in third grade participated in the study that compared ordinary reading education with repeated reading.

 

Tags: Special Education, Special Needs Education, Language and Learning, Stimulation and Preventive Strategies, Developemental Disabilities

Publications

 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2017). Prioriteres språkstimulering i opplæringstilbudet til 3. klasse-elever med Down syndrom?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 6- 13 Full text in Research Archive. Show summary
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Mjøberg, Anne Grethe (2017). Vokabularstimuleringstiltak for barn med Down syndrom: Hva sier forskningen?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  2017(1), s 6- 17 Full text in Research Archive. Show summary
 • Smith, Elizabeth; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Jarrold, Christopher (2017). Assessing Pragmatic Communication in Children with Down syndrome. Journal of Communication Disorders.  ISSN 0021-9924.  68, s 10- 23 . doi: 10.1016/j.jcomdis.2017.06.003 Full text in Research Archive. Show summary
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Berntsen, Line (2016). Quality of Inclusion and Related Predictors: A Survey to Teachers of Pupils with Down Syndrome. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  62(1), s 34- 51 . doi: /10.1080/00313831.2016.1212252
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2016). Cognitive stimulation of pupils with Down syndrome: A study of inferential talk during book-sharing. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  55, s 287- 300 . doi: 10.1016/j.ridd.2016.05.004
 • Kalandadze, Tamar; Norbury, Courtenay; Nærland, Terje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Figurative language comprehension in individuals with autism spectrum disorder: A meta-analytic review. Autism.  ISSN 1362-3613.  22(2), s 99- 117 . doi: 10.1177/1362361316668652
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Development of phonological awareness in down syndrome: A meta-analysis and empirical study. Developmental Psychology.  ISSN 0012-1649.  52(2), s 177- 190 . doi: 10.1037/a0039840

View all works in Cristin

 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring, I:  Cappelen Akademisk.  Cappelen Damm Akademisk.  s 396 - 427
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring., I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59205-9.  Kapittel 16.  s 396 - 427
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Webinar - Bildeboklesing.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Webinar - motivasjon.
 • Engevik, Liv Inger; Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). The impact of scripted book-sharing used in the DSL+-intervention on literal and inferential language skills among first graders with Down syndrome.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Generalisering av ordkunnskap.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Webinar - Grammatikk.
 • Hokstad, Silje; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Engevik, Liv Inger (2018). Systematisk trening.
 • Hokstad, Silje; Smith, Elizabeth & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Implementation Quality in Language Interventions for Children with Down Syndrome Preliminary findings from a systematic review of pervious research.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Barn og ungdom med utviklingshemming - tiltak basert på hva forskningen sier virker.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). DSL+ webinar intro.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). DSL+-prosjektet skal samle data i Oslo-området for barn med utviklingshemming.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 01. oktober). EST-prosjektet - Hva er effektiv stammebehandling? (intervju). [Fagblad].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Hvordan sikre et godt spesialpedagogisk tilbud?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 06. mars). Lær barn som mangler talespråk sosiale ord. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Silje Hokstad har blitt stipendiat.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 06. mars). Slik kan vi hjelpe barn som mangler talespråk. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 21. mars). Slik motiverer du barn med Down syndrom til å lære. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Symposium on Research in language and communication in children with Down syndrome. Show summary
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Systematisk eller oppdagende skriving i 1.klasse?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (red.) (2018). Teacher Guidance DSL+.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 01. januar). Vi hindrer utviklingen til barn med Downs syndrom. [Tidsskrift].  Vern om Livet.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Video: Alternativ og supplerende kommunikasjon. Den europeiske logopediens dag..
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Webinar - Leseopplæring for barn med Down syndrom.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Welcome to the EST-project blog.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). World Down syndrome Congress, 2018.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2018). DSL+ Webinar: Kartlegging.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Webinar - Alternativ og supplerende kommunikasjon.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Webinar - Relasjonsord, kategorier og ord i bruk.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Elisabeth; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2018). The effect of The Down Syndrome LanguagePlus (DSL+) Intervention; a digital intervention for improving vocabulary. Show summary
 • Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). A systematic review of language interventions for children with Down syndrome.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerseminar/opplæring DSL+ (kull nr. 2).
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Bursdagsfesten", e-bildebok av Srey Neang Peng.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Emil og Tor løper om kapp", e-bildebok av Tjitske Sijtsna.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Fugleungen", e-bildebok av Inger Marie Haukøya.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Jeg er lynet", e-bildebok av Victor Manuel Polit Arguello.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Larven", e-bildebok av Marielle Laastad.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Line og Stian bygger snøhytte", e-bildebok av Andrea Ødegård.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Line og Stian vil bygge hytte" / "Linn og Simen vil bygge hytte", e-bildebok av Malin Solodden Wiik.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Ole og Eva på besøk", e-bildebok av Bjørg Marie Jarstad.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "På badestranda", e-bildebok av Kristin Bjerknes Aarre.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Stakkars lille mørke maur", e-bildebok av Susann Nettland (bearbeidet av DSL+-prosjektgruppen etter avtale med illustratøren).
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Ule har det travelt", e-bildebok av Lise Asie Ustun.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript (test) til "Skattejakt", e-bildebok av Mona Poppe.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Anne og Emil er tvillinger", e-bildebok av Anne Marte Jacobsen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Emma er syk", e-bildebok av Birgitt Olaisen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "En ulykke", e-bildebok av Malin Solodden Wiik.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Espen og Bamse fisker"/"Emil og Bobbo fisker" av Marte Benjaminsen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Espen og Bamse på fjellet", e-bildebok av Anniken Haugen Kaasa.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Hvor er gulrøttene?", e-bildebok av Ingrid Huseby Angvik.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Lise er redd for monster", e-bildebok av Beate Erikke Johansen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Tobben vil spille i band", e-bildebok av Heidi Katrine Aune.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Tøff rytme"/"Konkurranse", e-bildebok av Heidi Katrine Aune.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Under garasjen", e-bildebok av Silje Bjerkan.
 • Engevik, Liv Inger & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Teknologi gir nye muligheter for gjennomføring av intervensjonsprosjekter. Blogpost.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2017). Cognitive stimulation via inferential talk during book-sharing.
 • Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Yaruss, Scott (2017). Parents and Preschool Teachers’ Perceptions of the Impact of Stuttering in Preschool-aged Children.
 • Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Smith, Liz; Kristensen, Jarl Kleppe; Høibo, Ingrid Holmboe; Mjøberg, Anne Grethe; Søyland, Lovise & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerveiledning DSL+, del 2.
 • Hokstad, Silje; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger; Kleppe Kristensen, Jarl & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). DSL+ app 2.
 • Hokstad, Silje; Smith, Liz & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Findings from a systematic review of language interventions for children with Down syndrome.
 • Høibo, Ingrid Holmboe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 22. mars). Språkhjelp til barn med Down syndrom. https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/sprakhjelp-til-barn-med-down-syndrom-article207046-7457.html. [Internett].
 • Liz, Smith; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe; Sckanke, Håkon & Engedal, Håvard (2017). Motivation in children with Down syndrome: A systematic review.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). A successful research visit to Nashville.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 21. mars). Adrian får språkhjelp med ny app. Dagsrevyen (https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19032117/21-03-2017#t=32m44s) 21.03.2017. [TV].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 21. mars). Adrian får språkhjelp med ny app. NRK Telemark (https://www.nrk.no/telemark/adrian-_6_-far-sprakhjelp-med-ny-app-1.13437507). [TV].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 25. september). Barn med Down syndrom blir ofte undervurdert. [Internett].  Forskning.no.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 27. desember). Barn med down syndrom forstår mer enn vi tror. NRK https://www.nrk.no/sorlandet/barn-med-downs-syndrom-forstar-mer-enn-vi-tror-1.13836661Sørlandet,. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Bildebøker og språkstimulering.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Bildebøker og språkstimulering 1.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Bildebøker og språkstimulering del 2.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Communication in Indivisuals with Down syndrome - slides from the conference 31st of august - 1st of september.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Follow the conferense "Communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?".
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Gratulerer med verdensdagen for Down syndrom!.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Hvilke språktiltak er effektive? Fagkveld i regi av Buskerud, Telemark og Vestfold Logopedlag.06.11.2017..
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). International conference on communication in Down syndrome.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 23. mars). Slik skal ordforrådet til barn med Down syndrom økes. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Thanks to all participants in todays conference.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 21. mars). Verdensdagen for Down syndrom. (https://www.facebook.com/utdanningsvitenskap/videos/1465886540112943/?hc_ref=ARRDU-Mxk_2AF1NPN-YbtqtVugt_U_2HUMTeOxhZh4w2zEx-uyoGbXhTMXHCmvd8_dE&pnref=story) Video.. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Vocabulary development and interventions for children with Down syndrome.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2017). Livet etter DSL+ - Hva nå?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Ostad, Johanne & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Vocabulary in children with Down syndrome.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen; Røe-Indregård, Hanne; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Lærerseminar/opplæring DSL+.
 • Engevik, Liv Inger & Næss, Kari-Anne Bottegaard (red.) (2016). Utprøvinger av DSL+ − justeringer av undervisningsmateriale og pedagogiske fremgangsmåter. Blogpost.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). DSL+.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Effectiveness of vocabulary interventions for individuals with Down syndrome, what can we learn, what’s missing, and where next?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Is focussed stimulation by parents effective to improve vocabulary in Down syndrome?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Markerte verdensdagen for Down syndrom på NRK P2.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Rekrutteringen er igang.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Teste språkapp for barn med Down sydnrom.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). The profile of social functioning in children with Down syndrome.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Vocabulary development and interventions for children with Down syndrome and intellectual disabilites. 24.10.2017. Workshop, Center for Neurocognition, Epistemology and theoretical Syntax (NEtS), School of Advanced Studies IUSS Pavia..
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Vokabularets betydning - barn med Down syndrom..

View all works in Cristin

Published Aug. 1, 2013 10:00 AM - Last modified Nov. 4, 2018 6:55 PM

Projects