Kari-Anne Bottegaard Næss

Image of Kari-Anne Bottegaard Næss
Norwegian version of this page
Phone +47 22859163
Mobile phone +4792240741
Room 481
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Other affiliations

Visiting professor - Western Norway University of Applied Sciences

Academic Interests

 • Communication
 • Language- and speech development/disorder
 • Reading and writing development/disorder
 • Communication and language interventions
 • Technology in language interventions
 • Augmentative and alternative communication
 • Learning disabilities
 • Down syndrome
 • Research methodology

Teaching

Higher education and employment history

 • 2012 University of Oslo, Faculty of Educational Sciences, ph.d.
 • 2005 University of Oslo, Faculty of Educational Sciences, Department of Special Needs Education, Master
 • 2001 The University College in Sør-Trøndelag, Logopedics
 • 2000 The University College in Vestfold, Logopedics
 • 1994 The University College in Sør-Trøndelag, Folk dance
 • 1993 The University College in Telemark, General Teacher education

Completed projects

 • 2007-2012: Longitudinal study of language development in children with Down Syndrome
 • 2005: A study of repeated reading. A total of 90 pupils in third grade participated in the study that compared ordinary reading education with repeated reading.

 

Tags: Special Education, Special Needs Education, Language and Learning, Stimulation and Preventive Strategies, Developemental Disabilities

Publications

 • Hjetland, Hanne Næss; Hofslundsengen, Hilde Christine; Klem, Marianne; Karlsen, Jannicke; Hagen, Åste Mjelve; Engevik, Liv Inger; Geva, Esther; Norbury, Courtenay Frazier; Monsrud, May-Britt & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2020). Review proposal: Vocabulary interventions for second language (L2) learners aged 0 to 6 years with poor L2 vocabulary skills. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.
 • Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegård (2020). Children with Down syndrome can benefit from language interventions; Results from a systematic review and meta-analysis. Journal of Communication Disorders.  ISSN 0021-9924.  85:105992, s 1- 12 . doi: 10.1016/j.jcomdis.2020.105992
 • Guttormsen, Linn Stokke; Melle, Ane Hestmann; Hoff, Karoline & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Stammebehandling av barnehagebarn: Norske logopeders praksis :. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  65(2), s 6- 13 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kalandadze, Tamar; Valentina, Bambini & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). A Systematic Review and Meta-analysis of Studies on Metaphor Comprehension in Individuals with Autism Spectrum Disorder: Do Task Properties Matter?. Applied Psycholinguistics.  ISSN 0142-7164.  40(6), s 1421- 1454 . doi: 10.1017/S0142716419000328
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring., I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kap. 16.  s 396 - 427
 • Rygvold, Anne-Lise; Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss & Næss, Kari-Anne Bottegård (2019). Språkforstyrrelser hos barn, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  13.  s 301 - 337
 • Zambrana, Imac Maria & Næss, Kari-Anne Bottegård (2019). Kommunikasjon og Kommunikasjonsvansker, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kapittel 12.  s 279 - 297 Show summary

View all works in Cristin

 • Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Tangen, Reidun Synnøve (2019). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  715 s.

View all works in Cristin

 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2020). Hva påvirker vokabularutviklingen.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2020). DSL+: Bildebøker og systematisk arbeid med ord.
 • Befring, Edvard & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Forord, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Forord.
 • Befring, Edvard & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Innledning og sammenfatning, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  1.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2019). Foreløpige funn fra DSL+-prosjektet.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2019). Presentasjon av språkintervensjonen DSL+.
 • Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Ane Hestmann, Melle & Hoff, Karoline (2019). Stammebehandling av barnehagebarn: norske logopeders praksis. Opprinnelig publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi 2/19 - republisert med tillatelse fra Logopeden. utdanningsforskning.no.
 • Hokstad, Silje; Lemons, Christopher; Smith, Elizabeth & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Individual variation in intervention outcomes - preliminary results from the Down syndrome LanguagePlus-project.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Research visit from Vanderbilt Peabody College (blog post).
 • Kalandadze, Tamar; Braeken, Johan; Brynskov, Cecilia & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Difficulties in Metaphor Comprehension: A Hallmark of Autism Spectrum Disorder or of Poor Structural Language Ability?.
 • Karine, Bakken & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). The effectiveness of reading and writing interventions for students with intellectual disabilities: a systematic review and meta-analysis.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). An update from the RCT-course (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019, 25. oktober). Mener kvinnelige forskere i foreldrepermisjon må få vikar. [Internett].  Universitetsavisa.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Næss, K.-A. B. (2019). Rett til spesialundervisning – gir rett til hva? Opprinnelig publisert i Aftenposten 31.07.2019. Republisert med tillatelse fra Aftenposten.. Lupe (landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Rett til spesialundervisning – gir rett til hva?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Retten til spesialundervisning er ikke reell. StatpedMagasinet.  ISSN 1894-0919.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). The detailed design process of a high-quality randomized controlled stuttering trial has started (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger & Smith, Liz (2019). Final Report - The Down Syndrome LanguagePlus Project (DSL+).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Melby-Lervåg, Monica (2019). Manglende retningslinjer ved permisjoner kan gi kvinnefrafall i akademia. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  2019:CD013489(11), s 1- 36 . doi: 10.1002/14651858.CD013489
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Protocol: Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X. Full text in Research Archive. Show summary
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Kristensen, Jarl Kleppe; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø; Hulme, Charles; Snow, Catherine & Gustafsson, Jan-Eric (2019). Kaptein Morf: A digital morphology-based vocabulary intervention for primary school children.
 • Vartun, Marika & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019, 06. mars). Forsker avkrefter myte om personer med Autisme. [Internett].  UV. UIO.no.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Bildeboklesing.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Motivasjon.
 • Engevik, Liv Inger; Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). The impact of scripted book-sharing used in the DSL+-intervention on literal and inferential language skills among first graders with Down syndrome.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Generalisering av ordkunnskap.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Grammatikk.
 • Hokstad, Silje; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Engevik, Liv Inger (2018). Systematisk trening.
 • Hokstad, Silje; Smith, Elizabeth & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Implementation Quality in Language Interventions for Children with Down Syndrome Preliminary findings from a systematic review of pervious research.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Barn og ungdom med utviklingshemming - tiltak basert på hva forskningen sier virker.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). DSL+ webinar intro.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). DSL+-prosjektet skal samle data i Oslo-området for barn med utviklingshemming (bloggpost).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 01. oktober). EST-prosjektet - Hva er effektiv stammebehandling? (intervju). [Fagblad].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Hvordan sikre et godt spesialpedagogisk tilbud?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Leseopplæring for barn med Down syndrom.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 06. mars). Lær barn som mangler talespråk sosiale ord. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Silje Hokstad har blitt stipendiat (bloggpost).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 06. mars). Slik kan vi hjelpe barn som mangler talespråk. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 21. mars). Slik motiverer du barn med Down syndrom til å lære. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Symposium on Research in language and communication in children with Down syndrome. Show summary
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Systematisk eller oppdagende skriving i 1.klasse?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (red.) (2018). Teacher Guidance DSL+.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018, 01. januar). Vi hindrer utviklingen til barn med Downs syndrom. [Tidsskrift].  Vern om Livet.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Video: Alternativ og supplerende kommunikasjon. Den europeiske logopediens dag..
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Welcome to the EST-project blog (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). World Down syndrome Congress, 2018 (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2018). Kartlegging.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Alternativ og supplerende kommunikasjon.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Relasjonsord, kategorier og ord i bruk.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Elisabeth; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2018). The effect of The Down Syndrome LanguagePlus (DSL+) Intervention; a digital intervention for improving vocabulary. Show summary
 • Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). A systematic review of language interventions for children with Down syndrome.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerseminar/opplæring DSL+ (kull nr. 2).
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Bursdagsfesten" illustrert av Srey Neang Peng.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Emil og Tor løper om kapp" illustrert av Tjitske Sijtsna.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Fugleungen" illustrert av Inger Marie Haukøya.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Jeg er lynet" illustrert av Victor Manuel Polit Arguello.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Larven" illustrert av Marielle Laastad.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Line og Stian bygger snøhytte" illustrert av Andrea Ødegård.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Line og Stian vil bygge hytte" illustrert av Malin Solodden Wiik.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Ole og Eva på besøk" illustrert av Bjørg Marie Jarstad.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "På badestranda" illustrert av Kristin Bjerknes Aarre.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Stakkars lille mørke maur" illustrert av Susann Nettland (bearbeidet av DSL+-prosjektgruppen etter avtale med illustratøren).
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Ule har det travelt" illustrert av Lise Asie Ustun.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript (test) til "Skattejakt" illustrert av Mona Poppe.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Anne og Emil er tvillinger" illustrert av Anne Marte Jacobsen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Emma er syk" illustrert av Birgitt Olaisen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "En ulykke" illustrert av Malin Solodden Wiik.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Espen og Bamse fisker"/"Emil og Bobbo fisker" illustrert av Marte Benjaminsen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Espen og Bamse på fjellet" illustrert av Anniken Haugen Kaasa.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Hvor er gulrøttene?" illustrert av Ingrid Huseby Angvik.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Lise er redd for monster" illustrert av Beate Erikke Johansen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Tobben vil spille i band" illustrert av Heidi Katrine Aune.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Tøff rytme"/"Konkurranse" illustrert av Heidi Katrine Aune.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Under garasjen" illustrert av Silje Bjerkan.
 • Engevik, Liv Inger & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Teknologi gir nye muligheter for gjennomføring av intervensjonsprosjekter (bloggpost).
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2017). Cognitive stimulation via inferential talk during book-sharing.
 • Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Yaruss, Scott (2017). Parents and Preschool Teachers’ Perceptions of the Impact of Stuttering in Preschool-aged Children.
 • Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Smith, Liz; Kristensen, Jarl Kleppe; Høibo, Ingrid Holmboe; Mjøberg, Anne Grethe; Søyland, Lovise & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerveiledning DSL+ del 2.
 • Hokstad, Silje; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger; Kleppe Kristensen, Jarl & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). DSL+ app 2.
 • Hokstad, Silje; Smith, Liz & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Findings from a systematic review of language interventions for children with Down syndrome.
 • Høibo, Ingrid Holmboe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 22. mars). Språkhjelp til barn med Down syndrom. https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/sprakhjelp-til-barn-med-down-syndrom-article207046-7457.html. [Internett].
 • Liz, Smith; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe; Sckanke, Håkon & Engedal, Håvard (2017). Motivation in children with Down syndrome: A systematic review.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). A successful research visit to Nashville (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 21. mars). Adrian får språkhjelp med ny app. Dagsrevyen (https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19032117/21-03-2017#t=32m44s) 21.03.2017. [TV].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 21. mars). Adrian får språkhjelp med ny app. NRK Telemark (https://www.nrk.no/telemark/adrian-_6_-far-sprakhjelp-med-ny-app-1.13437507). [TV].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 25. september). Barn med Down syndrom blir ofte undervurdert. [Internett].  Forskning.no.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017, 27. desember). Barn med down syndrom forstår mer enn vi tror. NRK https://www.nrk.no/sorlandet/barn-med-downs-syndrom-forstar-mer-enn-vi-tror-1.13836661Sørlandet,. [Internett].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Bildebøker og språkstimulering (bloggpost).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Bildebøker og språkstimulering 1 (bloggpost).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Bildebøker og språkstimulering del 2 (bloggpost).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Communication in Indivisuals with Down syndrome - slides from the conference 31st of august - 1st of september (blog post).

View all works in Cristin

Published Aug. 1, 2013 10:00 AM - Last modified Nov. 4, 2018 6:55 PM

Projects