Spørsmål til samtale og refleksjon

Dersom dere ønsker å arbeide med disse tekstene i deres profesjonsfellesskap og ønsker hjelp til å komme i gang, kan dere ta utgangspunkt i spørsmålene nedenfor

Illustrasjonsbilde av lærere som jobber og gir hverandre beskjeder

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

 

  1. Hvilke erfaringer har deres elever med å arbeide utforskende i skoletiden?

  2. Hvilken inspirasjon kan dere hente fra andre fagseksjoner eller skolefag enn deres eget? 

  3. Hvilke av stadiene i 5E-modellen er best oppfylt i deres undervisning i dag og hvilke stadier er i minst grad oppfylt?

  4. Kan dere dele eksempler på utforskende samtaler dere har hatt med elevene eller som dere har observert mellom elever? Vær gjerne konkrete.

  5. Hvordan kan dere bringe frem elevenes egen nysgjerrighet i deres fag?

  6. Hvordan kan dere skape nysgjerrighet og spørsmål basert på kjerneelementene og kompetansemålene i deres fag?

  7. Hva er du selv nysgjerrig på i dine kollegers opplæringspraksis? 

Publisert 12. jan. 2021 12:16 - Sist endret 1. mars 2021 10:46