Med nysgjerrighet som drivkraft

Lektor og avdelingsleder Kristine Hollup skriver om to praksisfortellinger fra Fredrik II videregående skole i Fredrikstad kommune. 

Bildet kan inneholde: deling, sirkel, elektrisk blå, logo, skrift.

Studiespesialiseringsklasser i møte med fagfornyelsen 

Bildet kan inneholde: briller, briller, panne, nese, smil.
Teksten er skrevet av Kristine Hollup. Hun er lektor ved Fredrik II vgs i Fredrikstad kommune

Hva betyr de store begrepene bærekraft, demokrati og livsmestring i klasserommet? Hvordan kan elevene erfare at vi utforsker disse begrepene? På Frederik II vil vi lærere at elevene skal vite, kunne og skjønne, og vi vil også at veien til kunnskap, ferdigheter og forståelse motiverer, og kanskje til og med inspirerer dem, til å bidra til en mer bærekraftig framtid som medborger og medmenneske. Som et av flere grep på vei til dette målet, har vi opprettet to nye vg1-klasser på studiespesialisering: "Bærekraft og innovasjon" og "Forskerlinja", og i disse klassene ville vi jobbe tverrfaglig og problembasert.  

Lærerteamene i «Bærekraft og innovasjon» og «Forskerlinja» har som mål at læringen skal være relevant, at kunnskapen og ferdighetene de lærer skal anvendes og at elevene er aktive gjennom læringsløpet. Det betyr færre timer der elevene blir presentert for fagstoff og flere timer der elevene både får stille spørsmålene og finne svarene.  

Her vil vi dele to eksempler fra to prosjekter vi har gjennomført i klassene. 

#haapiplast 

Elevene som går i klassen "Bærekraft og innovasjon" har gjennom høsten jobbet med utstillingen "Håp i plast". Utstillingen er en samling av vitenskapelige oppslag, kunstinstallasjoner og videosnutter som viser elevenes arbeid med plast i et miljøperspektiv. I grupper skulle elevene finne fram til noe de ville forske på knyttet til plast, og drivkraften var elevenes nysgjerrighet.  

Samtidig som elevene fordypet seg i forskningsspørsmålene de hadde valgt, samarbeidet elevene og lærerteamet tett med det tverreligiøse kunstprosjektet "Håpets Katedral", som er under oppføring på Isegran i Fredrikstad. Prosjektet inviterte elever og lærere til å reflektere over gjensidig respekt, kritisk tenkning, dialog på tvers av generasjoner og fagmiljøer og tilknytning til naturen og alt levende.  

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) har vært en annen samarbeidspartner i prosjektet. Leder for NCCE, Camilla Brox, gav elevene en guidet tur på Øra og tok dem med videre til et naturreservat for å få førstehåndserfaring med plast på avveie. Plastbedriften Biobe kunne illustere plastens egenskaper, og elevene fikk selv delta i kverning og støping av takplater, som de senere monterte på "Håpets Katedral"

Utstillingen #haapiplast viser:

  • elevenes arbeid i utforskingen av kjemien bak plast
  • elevenes refleksjoner om de samfunnsmessige strukturene som skaper plastproblemet, og
  • de estetiske uttrykkene elevene valgte å uttrykke seg gjennom for å vise kunnskaper og følelser de sitter igjen med

Til slutt hadde elevene guidet 20 grupper i utstillingen. Blant gjestene var det andre skoleklasser på skolen, foreldre, lærere, elever fra en barneskole, lokale politikere og en statssekretær.  

Dypdykk i læring og hjernen – et kompendium og en digital konferanse 

Elevene på Forskerlinja har gjennom høsten arbeidet med forskningsprosjektet "Dypdykk i læring og hjernen". I prosjektet har de utforsket hjernen og studert hvilke faktorer som påvirker hvordan vi lærer.

Prosjektet har resultert i et kompendium som består av sammendrag av fagartikler de har skrevet, selvlagde illustrasjoner og et forord. Da fagartiklene var ferdige, ville elevene arrangere en digital konferanse, og denne ble streamet live på skolens YouTube-kanal 17.12.2020. Det er elevene selv som har stått for jobben med konferansen. Elevene har: 

  • planlagt innholdet
  • skrevet og sendt ut invitasjoner til 10. klassingene og andre aktuelle gjester
  • forberedt studio
  • lagd manus

Gjennom høsten har elevene deltatt i mange forskjellige læringsaktiviteter, og den røde tråden har vært hjernen og læring. For å studere læring i grupper, stressmestring og rolleforståelse, fikk elevene en dag sammen med studenter på studieprogrammet Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold (HiOF). 

Elevene deltok i samtaler med studentene, de gjorde øvelser sammen, og de gjennomførte en personlighetstest. De fikk også utfordringen med å teste ut sine sterke egenskaper i en stressmestringsøvelse. Alt dette under veiledning av en psykologspesialist fra Viken fylkeskommune og bachelorstudenter fra HiØ.  

Det har vært flere slik dager gjennom høsten. Elevene fikk også delta på forskningsdagene der temaet var hjernens mysterier. På en annen fagdag skulle de studere kunstig intelligens, og elevene fikk også besøk av Klas Pettersen fra NORA (Norwegian Artificial Intelligent Research Consortium). I et innlegg fra biolog Dag Hessen ble elevene invitert til å reflektere over korona og bærekraft. Lege, trener og hjerneforsker, Ole Petter Hjelle, har vært i klassen og snakket om sammenhengen mellom aktivitet og læring. Erfaringene og læringen fra innlegget til Hjelle skulle elevene bruke allerede dagen etter. Da hadde de fagdag i matematikk med innlagte aktive øvelser, og elevene fikk erfare teorien i praksis.  

Til sammen har høsten virkelig vært et dypdykk i hjernen og læring. Elevene har lært om hjernen og brukt hjernen.

Og alt arbeidet er gjennomført med nysgjerrighet som drivkraft. 

Av Kristine Hollup. Red.: Roshenek Bagharzadeh
Publisert 7. jan. 2021 12:05 - Sist endret 13. des. 2021 09:11