Utforskende undervisning på mellomtrinnet

National Research Council beskriver en undervisningsøkt på 5. trinn som viser hvordan en dyktig lærer hjelper elevene til selv å utforske virkeligheten. Fortellingen viser også hvordan utforskende undervisning følger samme trinn som et forskningsarbeid. Vi håper fortellingen kan være til inspirasjon.

To elever som undersøker naturen ved hjelp av samtale og forstørrelsesglass

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Mange av elevene i klassen var engasjerte en dag de kom inn etter friminuttet. De fortalte læreren, Mrs. Graham, at de tre trærne utenfor klasserommet var helt forskjellige. Mrs. Graham forstod at dette opptok elevene og ba dem om å vise henne hva de mente. Et av trærne utenfor klasserommet hadde mistet alle bladene, det andre treet hadde gule blader mens det tredje treet fortsatt var fullt av grønne blader.

Mrs. Graham hadde planlagt at klassen skulle arbeide med planter noen måneder senere, og dette var kanskje en anledning til å la elevene få utforske planter. Hun tok sjansen på å la elevene forfølge spørsmålene sine. Hun samlet klassen, hengte opp et digert ark og sa:

«La oss lage en liste over ideer som kan forklare hva som skjer med trærne utenfor»  

Første trinn i en forskningsprosess: Undersøk nøye og avklar spørsmål basert på eksisterende kunnskap

Mange hender spratt i været, og elevene hadde flere mulige forklaringer: 

  • «Det kan ha noe å gjøre med solskinnet» 
  • «Kanskje trærne får for lite vann»
  • «Kanskje trærne får for mye vann» 
  • «Det er sikkert gift i bakken» 
  • «Noen av trærne er sikkert gamle» 

Andre trinn i en forskningsprosess: Foreslå mulige forklaringer og hypoteser

Når elevene var fornøyde med de mulige årsakene de hadde foreslått, oppfordret læreren dem til å tenke over hvilke av forslagene som kunne være mulige forklaringer. Hun ba hver elev om å velge en mulig forklaring og delte inn elevene i grupper slik at de elevene som hadde valgt samme mulige forklaring, kunne arbeide sammen.

Nå ba kun hver gruppe om å planlegge og gjennomføre en enkel undersøkelse de kunne gjennomføre for å samle data (evidence) på at forklaringen de hadde valgt, var riktig.  

Tredje trinn: Samle data fra observasjon

De neste ukene arbeidet elevene i grupper i naturfagstimene og gjennomførte undersøkelsene de hadde planlagt. De ulike gruppene samlet bevis på ulike måter. De elevene som ble raskt ferdig, ble satt inn i andre elevgrupper som enda ikke var ferdige med sine undersøkelser. 

Gruppa som arbeidet med vann, bestemte seg for å observere bakken hver time. Elevene fordelte tidene for observasjon mellom seg. Elevene i gruppa som bodde nær skolen, gjorde observasjoner også utenom skoletiden. De observerte at treet som hadde mistet bladene stod i vann det meste av tiden mens treet med grønne blader ikke stod i vann. 

Fjerde trinn: Bygg forklaringer basert på data 

Illustrasjonsfoto av et tre.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En av elevene i gruppa husket at bladene på bestemors geraniumer hadde blitt gule for noen måneder siden. Bestemor hadde sagt at plantene fikk for mye vann. 

Læreren ga nå gruppa en brosjyre om å dyrke sunne planter. Gruppa leste brosjyren og fant ut at når planterøtter er omgitt av vann, kan de ikke ta opp oksygen. Basert på sine egne observasjoner konkluderte vann-gruppa at det ene treet var i ferd med å drukne, det andre treet var halv-druknet mens det tredje treet var «just fine». 

Femte trinn: Vurder alternative forklaringer

Etter hvert som elevene presenterte sine observasjoner og mulige forklaringer for hverandre, ble noen forklaringer forkastet, mens andre delvis underbygde hverandre. Ideen om at to av trærne hadde en sykdom, underbygget delvis vann-gruppas forklaring. Noen elever hadde observert at vann fra skolens vanningsanlegg samlet seg rundt to av trærne. 

Sjette trinn: Formidle og samtale om forklaringer

Elevene ble etter hvert enige om at årsaken til at to av trærne var i ferd med å dø var at vannet fra skolens vanningsanlegg rant ned i den ene enden av jordstykket der de tre trærne stod og at særlig det nederste treet tok skade av dette. Sammen med læreren bestemte deg seg for å skrive et brev til vaktmesteren om det de hadde funnet ut. Vaktmesteren kom senere innom klassen, takket elevene for det de hadde funnet ut og fortalte at han skulle endre vanningsrutinene. 

Syvende trinn: Test forklaringene

På samme tid neste år, etter at vanningsrutinene var endret, stod alle tre trærne grønne. Gjennom egne undersøkelser hadde alle elevene i klassen lært at planter kan drukne hvis de får for mye vann.


Kilder

Publisert 25. jan. 2021 11:59 - Sist endret 13. des. 2021 09:12