Digital hjemmeundervisning - en samleside

Hva har vi lært av den digitale hjemmeundervisningen under korona-pandemien våren 2020? På denne siden finner du tekster, videoer og andre nyttige ressurser knyttet til denne tematikken. 

Nye veier og varige spor - erfaringer for fremtidens skole

Vi har gjort en systematisk innsamling og sortering av ulike erfaringer som er gjort siden skolene stengte. Vi har sortert funnene og erfaringene i fire kategorier:

Vi oppdaterer tekstene jevnlig. 

Les mer om digital hjemmeundervisning under korona-pandemien

Opptak fra webinarer om digital hjemmeundervisning

FIKS arrangerte flere webinarer da skolene skolene stengte våren 2020 grunnet korona-pandemien. 

Du finner opptak fra alle våre webinarer på vår samleside.

Bildet kan inneholde: utklipp, gul, grafikk.

 

Samtavla

Samtavla inviterer til deltagelse fra elevene gjennom dialogisk, digital samtale. 

 

 

Naturfagssenteret - viten.no

Ressurser for naturfagopplæring for elever på ungdomsskolen og videregående skole

 

 

Bildet kan inneholde: tekst, font, aqua, logo, turkis.

 

Norgeshistorie.no

Norgeshistorie.no har undervisningsopplegg som passer både i historie og norsk for elever på ungdomsskolen og videregående skole.