Digital hjemmeundervisning - en samleside

Hva har vi lært av den digitale hjemmeundervisningen under korona-pandemien våren 2020? På denne siden finner du tekster, videoer og andre nyttige ressurser knyttet til denne tematikken. 

Nye veier og varige spor - erfaringer for fremtidens skole

Vi har gjort en systematisk innsamling og sortering av ulike erfaringer som er gjort siden skolene stengte. Vi har sortert funnene og erfaringene i fire kategorier:

Vi oppdaterer tekstene jevnlig. 

Les mer om digital hjemmeundervisning under korona-pandemien

Opptak fra webinarer om elevsentrert digital undervisning

27. april arrangerte FIKS webinar om elevsentrert digital undervisning hvor vi blant annet undersøkte spørsmål knyttet til hva som skjer med elevers læring når alle sitter hjemme på hver sin skjerm. 

FIKS arrangerte flere webinarer da skolene skolene stengte våren 2020 grunnet korona-pandemien. Du finner opptak fra alle våre webinarer på vår samleside.

 

  • Samtavla
    • Samtavla inviterer til deltagelse fra elevene gjennom dialogisk, digital samtale. 
  • Naturfagsenteret - viten.no
    • Ressurser for naturfagopplæring for elever på ungdomsskolen og videregående skole
  • Norgeshistorie.no 
    • Norgeshistorie.no har undervisningsopplegg som passer både i historie og norsk for elever på ungdomsskolen og videregående skole.