Digital hjemmeundervisning - en samleside

Illustrasjoner av skolerelaterte ting

Denne siden ble brukt som vår hovedside mens skolene var stengt på grunn av koronapandemien. Nå som skolene har åpnet igjen (per 11. mai 2020) vil våre nettsider gå mer til normalen igjen. 

 

Hvis du ønsker å finne tilbake til ressursene og tekstene som ble skrevet i denne perioden, så vil du fortsatt finne alt innhold her. Siden er flyttet og lagt under vår Kunnskapsbase.

Opptak fra webinarer med FIKS

Her legger vi ut alle opptak fra webinarene med FIKS. Fremtidige webinarer finner du her

Webinar: Fra vårens vurdering til nye læreplaner - muligheter og utfordringer

Fra mandag 11. mai

Webinar: Elevsentrert digital undervisning 

Fra mandag 27. april

FIKS reflekterer

Error: /forskning/satsinger/fiks/digital-hjemmeundervisning/FIKS-reflekterer/?vrtx=feed does not exist
 

Siste fra Twitter

Nye veier og varige spor - erfaringer for fremtidens skole

Vi har gjort en systematisk innsamling og sortering av ulike erfaringer som er gjort siden skolene stengte. Vi har sortert funnene og erfaringene i fire kategorier:

Vi oppdaterer tekstene jevnlig. 

Samtavla

Samtavla inviterer til deltagelse fra elevene gjennom dialogisk, digital samtale. 

 

 

Naturfagssenteret - viten.no

Ressurser for naturfagopplæring for elever på ungdomsskolen og videregående skole

 

 

Bildet kan inneholde: tekst, font, aqua, logo, turkis.

 

Norgeshistorie.no

Norgeshistorie.no har undervisningsopplegg som passer både i historie og norsk for elever på ungdomsskolen og videregående skole.