Nye veier og varige spor - erfaringer for fremtidens skole

Mann ser på lyspære, en god ide, gjennom et teleskop

Både elever, lærere, skoleledere og foreldre har opplevd en helt annen skolehverdag enn de er vant til siden skolene stengte 13. mars. Denne brå omveltningen skjer samtidig med at norsk skole forbereder innføringen av nye læreplaner fra august 2020, kalt fagfornyelsen. Ingen vet enda hvordan erfaringene fra disse ukene vil prege og endre norsk skole.

 

Vi har gjort en systematisk innsamling og sortering av erfaringer fra disse ukene som kan påvirke norsk skole generelt og arbeidet med fagfornyelsen spesielt. På grunnlag av dataene vi har samlet og bearbeidet har vi gruppert erfaringene i fire kategorier som mange lærere og skoleledere kjenner igjen i: læremidler og teknologi, klasseledelse og læringsprosesser, vurdering og profesjonsfellesskap. I tillegg kan du lese metoden for innsamlingen og systematiseringen.

Bildet kan inneholde: utklipp, illustrasjon, bord, skrivebord, møbler.
Lærer snakker med elev om skolearbeid

Vurdering

Tekst kommer