Metode

Her får du en kort metodisk gjennomgang av hvor vi har fått informasjon og datamaterialet fra. 

Som grunnlag for de foreløpige analysene vi presenterer i denne teksten har vi samlet og bearbeidet data. Dataene gir oss tilgang til erfaringer fra elever, lærere, skoleledere og skoleeiere og har gitt oss et bredt bilde av erfaringer og praksiser under korona-situasjonen i skolene.

Teksten er basert på følgende data

Informasjon fra skoleeiere

Torsdag 19. mars sendte vi 3 spørsmål til 21 skoleeiere vi har hatt kontakt med før covid-19, både kommuner og fylkeskommuner. Vi spurte om hvilke digitale plattformer lærere og elever i kommunen vanligvis jobber på, hva som fungerte godt den første uka og hva som hadde vært de største utfordringene denne uka. Skoleeierne vi spurte er av ulik størrelse, og vi har fått svar fra 18 av dem.

Informasjon fra lærere gjennom ulike spørreskjemaer

Vi har etablert et spørreskjema for lærere som var åpent for alle. Vi bekjentgjorde skjemaet og skaffet informanter gjennom ulike sosiale medier. Spørreskjemaet var åpent til og med søndag 5. april og vi har fått 578 svar.

Vi har også fått tilgang til svar på tre spørreskjemaer for lærere som Marianne Hagelia ved Høyskolen i Østfold har gjennomført der også hun har skaffet informanter gjennom sosiale medier. Disse spørreskjemaene er besvart med en ukes mellomrom, i begynnelsen av situasjonen med hjemme-skole og etter en og to uker. Antall svar er henholdsvis 426, 452 og 360.

Informasjon fra lærere og skoleledere gjennom samtaler

Vi har snakket med lærere og skoleledere disse ukene. Særlig våre frikjøpte lærere og skoleledere har gitt oss fyldige beskrivelser av situasjonen slik de har opplevd den.

Informasjon fra elever ved en videregående skole

Vi har fått tilgang til en undersøkelse om situasjonen med hjemmeskole som er gjennomført av elevrådet ved Elvebakken videregående skole i Oslo. 795 av ca. 1400 elever ved skolen har svart på undersøkelsen.

Deltakelse i og observasjon av Facebook og Twitter

Vi har fulgt med i sosiale medier og har gjennom dette oppfattet bruddstykker av kommunikasjonen mellom ansatte i skolen. Dette har fungert som bakgrunnsdata.

Bearbeiding av datamaterialet

Dataene er bearbeidet i flere trinn og på flere måter. Vi startet med en tematisk kategorisering av datamaterialet. Her så vi etter hvilke utfordringer og muligheter informantene rapporterte om gjennom ukene med fjernundervisning i en heldigital skolehverdag. Særlig fire områder kom til syne: læremidler og teknologi, klasseledelse og læringsprosesser, profesjonsfellesskap, vurdering.

Publisert 2. apr. 2020 15:48 - Sist endret 20. mai 2020 11:46