Digitalisering i skolen

Hvilken rolle spiller digitaliseringen i skolen og undervisningen?

På denne siden kan du lese om:

Tekster basert på FIKS sin gjennomgang av både internasjonal og nasjonal litteratur om digitalisering i skolen generelt og en-til-en-klasserommet spesielt (klasserom der hver elev har sin personlige digitale enhet).

Dette har vi tematisert i seks punkter som du kan trykke deg inn på i venstremargen. 

Video: Faglig frokost om digitalisering i klasserommet

Ønsker du å lese mer om digitalisering i skolen?