Digitalisering i skolen

Velkommen til denne Kunnskapsbasesiden om Digitalisering i skolen. Utover høsten 2019 vil vi redigere, utvide og forbedre vår informasjon om digitalisering i skolen. 

Bildet kan inneholde: rosa, tekst, font.

På denne Kunnskapsbasesiden har vi foreløpig to hovedressurser:

  1. Tekst: Forskning om digitalisering
  2. Video fra Faglig frokost: Hva skjer i det digitale klasserommet

Teksten er tilgjengelig punktvis i sidemenyen og tar for seg seks temaer med spørsmål til drøfting i kollegiet til hvert tema (3. Klasseromsmiljø er under arbeid). Tekst i PDF-format

 

De tre videoene fra faglig frokost ble tatt opp fredag 20. september og viser fremlegg og paneldiskusjon fra arrangementet. Se arrangementsiden for utdypende informasjon om innhold.

Foreløpig oversikt over den digitale dekningen i skolen i de femti største kommunene

I tabellene under har vi gjort et forsøk på å gi en oversikt over den digitale dekningen i norsk skole. De femti kommunene består av 57% av landets elever og disse elevene har en dekning av teknologi på 62%. Siden det stadig foregår en utvikling med implementering av teknologi i skolene, er det viktig at disse tallene blir sett på som omtrentlige. 

Tallene er hentet inn på tre måter:

  1. Gjennom tidligere undersøkelser foretatt av Asker og Bærum har vi fått oversikt over flere kommuner om deres digitale dekning
  2. I tillegg har vi sett på kommunenes egne skolestrategier og informasjonskanaler etter tall på dekning
  3. Deretter har vi tatt direkte kontakt med kommunene om deres digitale dekning
Gul = usikker på tall. Versjon per 22.11.2019
Røde tall = mangler informasjon. Versjon per 22.11.19
Versjon per 22.11.19

Denne oversikten er stadig under arbeid og vi ønsker å utvide til flere kommuner. Hvis du har informasjon om din kommunes digitale dekning, send en mail til frida.thuen@uv.uio.no med informasjon om dekningen slik at oversikten kan utvides og oppdateres. 

Video fra Faglig frokost: Hva skjer i det digitale klasserommet?

Videoene er delt i tre:

  1. Arbeidsformer og læremidler i 1:1 klasserommet - funn fra GEPP-prosjektet ved Øystein Gilje, med Frida Thuen og Åslaug Bjerke
  2. Dialog, læring og teknologi - erfaringer fra et et forskningsprosjekt ved Ingvill Rasmussen
  3. Paneldiskusjon med spørsmål fra publikum

PP-presentasjon fra Faglig frokost: Hva skjer i det digitale klasserommet? - Øystein Gilje

Veien videre

  • Videreutvikling av Forskning om digitalisering-teksten
  • FIKS vil i slutten av 2019 publisere en rapport fra GEPP-prosjektet som tar for seg praksiser i det digitale klasserommet. 
Emneord: Digitalisering
Publisert 20. sep. 2019 15:36 - Sist endret 22. nov. 2019 14:51