Strategi 2020-2023

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har som ambisjon å være et ledende europeisk fakultet innen utdanningsvitenskap.

Skjermdump av forsiden på Strategi-dokumentet

I strategiperioden er satsningsområdene bl.a.bærekraft, tverrfaglighet og kunnskap i bruk, samt rekruttering og karriereutvikling.

Årsplaner for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Se også UiOs strategi 2030

Emneord: Strategi, årsplan
Publisert 9. des. 2021 15:28 - Sist endret 9. des. 2021 15:33