English version of this page

Presse- og samfunnskontakter ved UV

Fakultetets kontaktperson

Monica Bjermeland, kommunikasjonsrådgiver

E-post: monica.bjermeland@uv.uio.no

Telefon: 986 849 16

Kontakt ved Institutt for spesialpedagogikk

Ona Bø Wie, instituttleder

E-post: o.b.wie@isp.uio.no

Telefon: 22 85 80 51

Kontakt ved Institutt for pedagogikk

Elin Østbø Sørensen, Kontorsjef

E-post: e.o.sorensen@ped.uio.no

Telefon: 22 85 53 53

Kontakt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Dijana Tiplic, instituttleder

E-post: dijana.tiplic@ils.uio.no

Telefon: 22 85 43 18

Kontakt ved Centre for Educational Measurement (CEMO)

Sigrid Blömeke, senterleder

E-post: sigrid.blomeke@cemo.uio.no

Telefon: 464 18 755

 

Kontakt ved FIKS - enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Øystein Gilje, senterleder

E-post: oystein.gilje@ils.uio.no

Telefon: 22 85 81 86