Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

 • nora_mathe_img_6938 Disputas: Nora Elise Hesby Mathé 4. apr. 2019 12:15

  Master Nora Elise Hesby Mathé vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

  Democracy and politics in upper secondary social studies. Students’ perceptions of democracy, politics, and citizenship preparation.

 • nathan-anderson-143022-unsplash Konferanse om bruk av visuelle uttrykk i naturfag 10. apr. 2019 09:00

  Vi inviterer lærere og andre interesserte til en konferanse om å bruke visuelle uttrykk på læringsfremmende måter i naturfag.

 • graduation-ceremony_fw Kandidatmarkering for lektorstudentar 17. juni 2019 17:00

  Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere vårens uteksaminerte masterkandidatar på Lektorprogrammet til kandidatmarkering.

 • graduation-ceremony_fw Kandidatmarkering for masterstudenter 18. juni 2019 17:00

  Det utdanningsvitenskapelige fakultet har gleden av å invitere vårens kandidater på masterprogrammene i utdanningsledelse, pedagogikk, spesialpedagogikk, lesing og skriving i skolen, lektorprogrammet, comparative and international education, higher education, special needs education til kandidatmarkering.