Aktuelle saker

Eva Thue Vold, Lisbeth M. Brevik, and Debra Myhill. Photo
Publisert 15. aug. 2022 21:39

"Through other languages you learn about other people, the way they think, their customs, and their practices. As a first language English teacher who is intrinsically interested in language per se, I think it is fascinating to see the differences between languages and what you can do in one language that you can’t do in another", said professor Debra Myhill.

Student slapper av i gresset.
Publisert 8. aug. 2022 08:39

Snart er det semesterstart, og for mange studenter blir mandag 15. august det første møtet med Universitetet i Oslo. Kl. 09.30 samles forventningsfulle bachelorstudenter utenfor Helga Engs hus til en felles velkomstseremoni for programmene ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Portrettbilde av kvinne med lyst hår som smiler.
Publisert 30. juni 2022 12:41

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) er i gang med å ansette stipendiater og postdoker ved alle institusjonene. Først ut er Anne Mari Høgetveit. Hun er ansatt i Agder og skal jobbe i et stort prosjekt ledet fra Oslo. — Denne ansettelsen gjenspeiler det nasjonale samarbeidet i senteret, sier professor Øistein Anmarkrud, nestleder i SpedAims. 

portrettfoto av forskeren
Publisert 31. mai 2022 13:50

Førsteamanuensis Kristine Stadskleiv mener det er viktig å innføre systematisk testing av hjernens funksjoner, som en del av oppfølgingen til barn med motoriske vansker. – Kognitive funksjoner, som intelligens, hukommelse, arbeidstempo og oppmerksomhet må testes, slik at disse barna får en best mulig tilrettelegging og oppfølging i skole og arbeidsliv.

Marte Blikstad-Balas og Kirsti Klette. Portrettfotografier.
Publisert 30. mai 2022 15:09

Professor Kirsti Klette og professor Marte Blikstad-Balas er nominert til hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel 2021» for deres artikkel i Norsk pedagogisk tidsskrift «Hvilke læremidler bruker lærerne på 8. trinn? En systematisk kartlegging av norskfagets analoge og digitale tekster».

Bilde av eit varselskilt ved ei jernbane. Foto
Publisert 25. mai 2022 14:26

– Fantastisk at fleire vil bli språklektor, for språk er alt; verkelegheit, identitet og makt. Språkkunnskap er heilt sentral for å forstå seg sjølv og verda, seier professortrioen vi har snakka med i denne episoden av Universitetsplassen.

illustrasjon av en person som snakker til en annen person
Publisert 12. mai 2022 10:04

Vi trenger flere deltakere til vårt forskningsprosjekt med mål om bedre oppfølging av voksne med nedsatt hørsel. Er du over 18 år, har normal hørsel (så vidt du vet), og cirka 30 minutter å sette av i en travel hverdag, ønsker vi deg velkommen til oss.

Studenter utenfor UV. Foto
Publisert 29. apr. 2022 20:56

Søkningen til Lektorutdanningen ved UV-fakultetet øker i 2022. – En bekreftelse på at studentene setter pris på den høye faglige kvaliteten i studiene våre, sier dekan Rita Hvistendahl.

To unge menn som diskuterer. Foto
Publisert 26. apr. 2022 11:33

Mange elever i ungdomsskolen og på videregående er skeptiske til å delta i diskusjoner på sosiale medier. De leser og tar inn mye, men frykter ubehaget ved å diskutere på nett. – Slik kan vi dessverre gå glipp av viktige, unge stemmer, sier forsker Nora Elise Hesby Mathé.

elev som får hjelp av lærer ved pc.en
Publisert 29. mars 2022 10:18

Ungdomsskoleelever og deres lærere får nå gratis tilgang til nye undervisningsfilmer i fagene naturfag, matematikk, og programmering.  −Vi håper at filmene kan bidra til at elever med dysleksi, eller generelle lærevansker får større muligheter å lykkes på skolen, sier prosjektleder, og PhD-kandidat Ellen Flø.

Smilande studentar på campus. Foto
Publisert 28. mars 2022 11:08

PODKAST: Karriererettleiar Gisle Hellsten oppfordrar foreldre og nittenåringar til å senkje skuldrene, og sjå på valget som et gledeleg dilemma framfor eit skjebnetungt lodd.