Arrangementer

Kommende 5 dager

23 okt.
Tid og sted: 23. okt. 2018 12:00 - 16:00, Litteraturhuset, Kjelleren

Jan Grue, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, holder innlegg på seminar om bioetikk og funksjonshemning.

25 okt.
Tid og sted: 25. okt. 2018 16:15 - 20:30, Auditorium 2, Sophus Bugges hus

På høstens samling får vi blant annet besøk av Kari Smith fra NTNU, som vil snakke om følgende: Fra student til lærer - tendenser i den internasjonale diskusjonen

Her finner du fullstendig program

Påmelding via denne lenken

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 29. okt. 2018 10:00 - 12:00, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2

Velkommen til lansering av boka "Tjue år med TIMSS og PISA i Norge. Trender og nye analyser".

Tid og sted: 6. nov. 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Thomas Eri vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Teacher and librarian partnerships in literacy education: contradictions, Barriers and opportunities.

Tid og sted: 15. nov. 2018 13:15 - 18:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Vi ønsker alle velkommen til jubileumsseminar.

Tid og sted: 11. des. 2018 17:00 - 19:00, Helga Engs Hus, auditorium 1

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har gleden av å invitere vårens kandidater på masterprogrammene i utdanningsledelse, pedagogikk, spesialpedagogikk, lesing og skriving i skolen, lektorprogrammet, comparative and international education, higher education, special needs education til kandidatmarkering.