Arrangementer

Kommende 5 dager

21 aug.
Tid og sted: 21. aug. 2018 14:00 - 15:00, Helga Engs hus, Aud. 1

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til tildelingen av Jonasprisen for 2018.

22 aug.
Tid og sted: 22. aug. 2018 11:00 - 13:00, Harriet Holters hus, seminarrom 101

Welcome to CEMO's high profile talk. Dave Swanson from Academic Programs and Services in the United States will give a presentation about Design of National Medical Licensing Examinations.

24 aug.
Portrettfoto
Tid og sted: 24. aug. 2018 12:30 - 13:30, Helga Engs hus, Auditorium 2

Helga Eng-forelesningen ble etablert som et årlig arrangement i 1997, i kjølvannet av opprettelsen av Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Årets Helga Eng-foreleser er dekan ved University of Pennsylvania, Graduate School of Education, USA, professor Pam Grossman.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 31. aug. 2018 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Kristin Rogde vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Improving children's linguistic comprehension skills. A systematic review and a randomized controlled trial.

Tid og sted: 5. sep. 2018 08:30 - 11:30, Sogn Arena, ground floor, Klaus Torgårds vei 3

All who want to join the application process for funding of interdisciplinary research groups – convergence environments – have to join at least one  workshop in September. The registration deadline is 22 August.

Plakat med bilde av deltagerene. Foto.
Tid og sted: 14. sep. 2018 08:30 - 10:00, Helga Engs hus, foajeen

Velkommen til et inspirerende arrangement, der fagentusiasme skal formidles på en utradisjonell måte!

Tid og sted: 14. sep. 2018 09:00 - 15:30, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet er i gang og høsten 2020 skal de nye læreplanene være klare. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Årets konferanse bidrar med viktige innspill til ledelse av læreplanarbeid i en internasjonal reformkontekst. Vi setter fokus på juridiske, etiske og kulturelle aspekter ved ledelsen av skolens oppdrag.

Tid og sted: 19. sep. 2018 18:00 - 20:00, Nedjma, Litteraturhuset

Hva kan barnehagen gjøre for å styrke språklæring for flerspråklige barn?

Møt forskere, barnehageansatte og en forfatter som forteller om hvordan barnehagen kan styrke flerspråklig læring gjennom lesing, lek og samtaler og gjennom samarbeid med foreldrene.