Arrangementer

Kommande 5 dagar

i dag jan.
Bildet kan inneholde: panne, briller, synsomsorg, kjole skjorte, erme.
Tid og stad: 20. jan. 2022 09:00, Zoom

Master Sangwon Yoon ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Evaluating Psychometric Properties of Parent- or Caregiver-Report Instruments on Child Maltreatment Systematic Reviews Using the COSMIN Methodology." for graden Philosophiae Doctor.

Fleire kommande arrangement

Bildet kan inneholde: person, panne, smil, hud, leppe.
Tid og stad: 27. jan. 2022 13:00, To be announced

Cand.paed. May-Britt Monsrud ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "One size does not fit all" En studie av språkferdigheter blant flerspråklige barn og unge" for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: mikrofon, menneskelig, gest, offentlig adresse system, samfunnet.
Tid og stad: 11. feb. 2022 08:1510:00, LINKEN

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet og FIKS inviterer til faglig frokost om fornying av eksamen.  Fagmiljøet ved UiO:Norden-prosjektet Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) ved Institutt for pedagogikk og bidragsytere fra Center for Educational Measurement (CEMO) og Universitetet i Sør-Øst-Norge utfordrer den nye politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet på hvordan de vil fornye eksamen.