Arrangementer

Kommande arrangement

Tid og stad: 4. apr. 2019 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Nora Elise Hesby Mathé vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Democracy and politics in upper secondary social studies. Students’ perceptions of democracy, politics, and citizenship preparation.

En hånd holder et rundt speil som reflekterer verdensrommet
Tid og stad: 10. apr. 2019 09:00 - 15:00, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

Vi inviterer lærere og andre interesserte til en konferanse om å bruke visuelle uttrykk på læringsfremmende måter i naturfag.

Tid og stad: 17. juni 2019 17:00 - 19:00, Helga Engs hus, Auditorium 1

Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere vårens uteksaminerte masterkandidatar på Lektorprogrammet til kandidatmarkering.

Tid og stad: 18. juni 2019 17:00 - 19:00, Helga Engs Hus, Auditorium 1

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har gleden av å invitere vårens kandidater på masterprogrammene i utdanningsledelse, pedagogikk, spesialpedagogikk, lesing og skriving i skolen, lektorprogrammet, comparative and international education, higher education, special needs education til kandidatmarkering.