Arrangementer

Kommande 5 dagar

21 juni
Tid og stad: 21. juni 2021 12:00, Zoom

Cand.paed. Anne Cathrine Thurmann-Moe ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie." for graden PhD.

Fleire kommande arrangement

NFBU logo
Tid og stad: 21. okt. 202122. okt. 2021, Universitetet i Oslo
Illustrasjonsfoto av to kvinner i samtale foran tavle (Illustrajonsfoto fra: ThisisEngineering RAEng på Unsplash).
Tid og stad: 12. nov. 2021, Universitetet i Oslo

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til den årlige konferansen for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.