Studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Studieutvalget er fakultetets rådgivende organ i studiespørsmål. Utvalget ledes av prodekanen for studier, og ivaretar fakultetets behov for intern diskusjon om studiespørsmål.

Sammensetning av studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet


Studieutvalget ledes av professor Jon Magne Vestøl, studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Øvrige medlemmer av studieutvalget er:

 • Professor Tone Kvernbekk, programrådsleder for studieprogrammene i pedagogikk (IPED)
 • Førsteamanuensis Liv Heidi Mjelve, faglig studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP)
 • Universitetslektor Kirsti Engelien, undervisningsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)
 • Professor Anne Line Wittek, faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP)
 • Juliane Glienke, representant for Studentutvalget.
 • Hilde Garborg Vårlid, representant for Studentutvalget
 • ekstern representant
   

Vararepresentanter:

 • Førsteamanuensis Thomas de Lange, vara for fagområdet for universitetspedagogikk
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, vara for Studentutvalget
 • Dorthea Enger, vara for Studentutvalget

Instituttrepresentantene velger selv vara fra sitt institutt ved forfall.

 

Publisert 23. sep. 2010 10:27 - Sist endret 1. juni 2017 12:14