Øystein Gilje

Image of Øystein Gilje
Norwegian version of this page
Phone +47 22858186
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 0316 Oslo
Postal address Sem Sælands vei 7 0316 Oslo

Academic Interests

 • Multimodal analysis and sociocultural perspectives on young people media production
 • Literacy and New Media

Current activities

 • Learning lives, research project in Groruddalen, Oslo (funded by Norwegian research council)

Completed projects

 • Ph D project: Mode, Mediation and Moving Images: - An Inquiry of Digital Editing Practices in Media Education.
 • Making a filmmaker. A Scandinavian project on young filmmakers. (funded by Norwegian media authority)
 • Mediaproduers of tomorrow – on media students media production in upper secondary schools (funded by Norwegian media authority)

Higher education and employment history

1989-1993 Teacher training (Cand mag/Bachelor)

1993- 2000 Teacher, primary and secondary school

2000-2002 Master in Education, faculty of Education, University of Oslo.

2002-2004 Jornalist, Norwegian broadcasting (NRK).

2005 – 2010 Ph D in Educaiton and Teaching educational and media courses for BA and MA, University of Oslo

2010 – 2013 post doc, Faculty of Education

Publications

 • Erstad, Ola Andres & Gilje, Øystein (2021). Navigering i utrygge medielandskap – revurdering av de unges kritiske og produktive mediebruk. . Aktualitet. Litteratur, kultur og medier. ISSN 2446-1296. 15(3), p. 11–18. Full text in Research Archive
 • Gilje, Øystein (2021). På nye veier: læremidler og digitale verktøy fra kunnskapsløftet til fagfornyelsen . Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 102(2), p. 227–241. Full text in Research Archive
 • Gilje, Øystein (2019). Expanding educational chronotopes with personal digital devices. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 21, p. 151–160. doi: 10.1016/j.lcsi.2019.03.002. Full text in Research Archive
 • Gilje, Øystein & Silseth, Kenneth (2019). Unpacking FIFA play as text and action in literacy practices in and out of school. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. 44(2), p. 180–192. doi: 10.1080/17439884.2018.1563105. Full text in Research Archive
 • Gilje, Øystein (2019). Multimodality, moving images and aesthetics. In Tønnessen, Elise Seip & Forsgren, Frida (Ed.), Multimodality and Aesthetics. Routledge. ISSN 9781138103511. p. 237–249.
 • Elf, Nikolaj; Gilje, Øystein; Olin-Scheller, Christina & Slotte, Anna (2018). Nordisk status og forskningsperspektiver i L1: Multimodalitet i styredokumenter og klasserumspraksis. In Rogne, Magne & Waage, Lars Rune (Ed.), Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022889. p. 71–104.
 • Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2018). Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 102(3), p. 201–213. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-03-02.
 • Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Gilje, Øystein; Olin-Scheller, Christina & Slotte, Anna (2018). Nordisk status og forskningsperspektiver i L1 : multimodalitet i styredokumenter og klasseromspraksis. In Rogne, Magne & Waage, Lars Rune (Ed.), Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022889. p. 71–104.
 • Silseth, Kenneth & Gilje, Øystein (2017). Multimodal composition and assessment: a sociocultural perspective. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 26(1), p. 26–42. doi: 10.1080/0969594X.2017.1297292. Full text in Research Archive
 • Gilje, Øystein & Silseth, Kenneth (2017). Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole. In Erstad, Ola & Smette, Ingrid (Ed.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53333-5. p. 55–73.
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2016). Authenticity, agency and enterprise education studying learning in and out of school. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. doi: 10.1016/j.ijer.2016.05.012.
 • Gilje, Øystein (2015). Writing within and across Modes in Filmmaking. In Archer, Arlene & Breuer, Esther (Ed.), Multimodality in Writing - The state of the art in theory, methodology and pedagogy. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-29657-2. p. 153–171. doi: 10.1163/9789004297197_009.
 • Gilje, Øystein (2015). På jakt etter ark og app i fire fag i det norske læremiddellandskapet. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi. ISSN 2445-7981. 01(01), p. 36–61. doi: 10.7146/lt.v1i1.107619.
 • Gilje, Øystein & Groeng, Linn Mette (2015). The making of a filmmaker: Curating learning identities in early careers. E-Learning and Digital Media. ISSN 2042-7530. 12(2), p. 212–225. doi: 10.1177/2042753014568177.
 • Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse & Gilje, Øystein (2015). Idrett, dataspilling og skole – konkurrerende eller «på lag»? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 99(5), p. 334–350. Full text in Research Archive
 • Erstad, Ola & Gilje, Øystein (2014). Tracing Learning across contexts: Methodological Challenges and ethical considerations. In Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Vasbø, Kristin Beate (Ed.), Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-736-0. p. 135–150. doi: 10.1007/978-94-6209-737-7_9.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Gilje, Øystein (2014). Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid. In Carlsson, Ulla (Eds.), Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet. Nordicom. ISSN 978-91-86523-88-6. p. 123–129.
 • Gilje, Øystein (2013). Kunst og håndverk i møte med digitale kulturer, Kunst, Håndverk, Teknologi og Design. Fagbokforlaget. ISSN 9788245012880. p. 13–30.
 • Gilje, Øystein (2013). Approaching Filmmaking as Digital Composing: A Scandinavian Perspective. In Bjørnestad, Elisabeth & Stray, Janicke Heldal (Ed.), New Voices in Norwegian Educational Research. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-462-8. p. 99–110. doi: 10.1007/978-94-6209-464-2_8.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein & Arnseth, Hans Christian (2013). Learning Lives Connected: Digital Youth across School and Community Spaces. Comunicar. ISSN 1134-3478. p. 89–98. doi: 10.3916/C40-2013-02-09.
 • Gilje, Øystein (2013). Making a Film-maker: Four pathways across school, peer culture and community. In Erstad, Ola & Sefton-Green, Julian (Ed.), Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-00591-4. p. 198–214.
 • Svoen, Brit Ragnhild & Gilje, Øystein (2012). Policy Making and Practices of Production Across Contexts of Learning. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. p. 284–300.
 • Arnseth, Hans Christian; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2012). Trajectories of learning lives: Continuities and discontinuities in lifelong learning across contexts. Lifelong Learning in Europe. ISSN 1239-6826. 17(1), p. 12–19.
 • Gilje, Øystein (2012). Meningsskaping i digital medieproduskjon - et dobbelt blikk. In Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Ed.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. p. 34–54.
 • Gilje, Øystein (2011). Working in tandem with editing tools: iterative meaning-making in filmmaking practices. Visual Communication. ISSN 1470-3572. 10(1), p. 45–62. doi: 10.1177/1470357210390441.
 • Gilje, Øystein; Frølunde, Lisbeth; Lindstrand, Fredrik & Öhman-Gullberg, Lisa (2010). Mapping Filmmaking across Contexts. Portraits of Four Young Filmmakers in Scandinavia. In Kotilainen, Sirkku & Arnolds-Granlund, Sol-Britt (Ed.), Media Literacy Education. Nordic Perspectives. Nordicom. ISSN 978-91-86523-00-8. p. 95–108.
 • Gilje, Øystein (2010). Multimodal Redesign in Filmmaking Practices: An Inquiry of Young Filmmakers' Deployment of Semiotic Tools in Their Filmmaking Practice. Written Communication: an international quarterly of research, theory, and application. ISSN 0741-0883. 27(4), p. 494–522. doi: 10.1177/0741088310377874.
 • Gilje, Øystein; Lindstrand, Fredrik; frølunde, lisbeth & Öhman-gullberg, Lisa (2009). Methodologies for tracking learning paths: designing the online research study Making a Filmmaker. Mediekultur. ISSN 0900-9671. 25(46), p. 73–85.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton-Green, Julian & Vasbø, Kristin Beate (2009). Exploring ‘learning lives’: community, identity, literacy and meaning. Literacy. ISSN 1741-4350. 43(2), p. 100–106. doi: 10.1111/j.1741-4369.2009.00518.x.
 • Erstad, Ola & Gilje, Øystein (2009). Digital production in and out of school - experiences, practices and implications for media literacy in a Norwegian context. Media Education Journal. ISSN 0268-1951. 44, p. 15–20.

View all works in Cristin

 • Gilje, Øystein (2017). Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2042-7. 128 p.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton Green, Julian & Arnseth, Hans Christian (2016). Learning Identities, Education and Community. Young lives in the cosmopolitan city. Cambridge University Press. ISBN 9781107625211. 262 p.
 • Gilje, Øystein; Lepperød, Janne & Kallestad, Trude (2013). Kunst, Håndverk, Teknologi og Design. Fagbokforlaget. ISBN 9788245012880. 345 p.

View all works in Cristin

 • Tronsmo, Eli & Gilje, Øystein (2021). Å lede fellesskapsprosesser. Når fungerer det på sitt beste? .
 • Tronsmo, Eli & Gilje, Øystein (2021). Multimodality and Assessment: A scoping review.
 • Gilje, Øystein (2021). Kunnskapsbasen på FIKS.
 • Gilje, Øystein (2021). Læring og undervisning med en skjerm til alle, Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202710248. p. 225–239.
 • Gilje, Øystein (2021). Kunstig intelligens og læringsanalyse for læring og vurdering. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 17–22.
 • Gilje, Øystein (2021). The Promise of Multimodal Assessment in Digital Classrooms.
 • Gilje, Øystein; Tronsmo, Eli; Bjerke, Åslaug & Ingulfsen, Line (2021). The role of digital tools in assessment of multimodal texts.
 • Gilje, Øystein (2021). Using multimodal Data in Education: Aligning Multiliteracies, Curriculum and Assessment.
 • Gilje, Øystein; Fjørtoft, Henning; Tronsmo, Eli; Bjerke, Åslaug & Ørevik, Sigrid (2021). Assessment practices of multimodal compositions.
 • Gilje, Øystein; Thuen, Frida & Bolstad, Bjørn (2020). Hjemmeskolen under korona-pandemien - hva forskningen kan fortelle. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 32(3), p. 13–19.
 • Gilje, Øystein & Stubdal, Ingunn B (2020). Vurdering av elevenes kompetanse uten blyant og papir - digital arbeid med multimodale tekster i alle fag. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 32(4), p. 50–54.
 • Gilje, Øystein & Bjerke, Åslaug (2020). Pupil collaboration during individual work in one-to-one classrooms.
 • Gilje, Øystein (2020). Tracing learning in digital formative assessment practices.
 • Gilje, Øystein (2020). Fagfornyelsen i en digitalisert skole: Et veikart.
 • Hathaway, Dawn; Gudmundsdottir, Greta Björk & Gilje, Øystein (2020). FIKS webinar: Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen? [Internet]. https://www.youtube.com/watch?v=aRYMp9lJhsA&t=551s.
 • Gilje, Øystein; Landfald, Ørjan Flygt & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Dybdelæring – historisk bakgrunn og teoretiske tilnærminger. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2018(4).
 • Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein; Kristensen, Tor Espen; Spurkland, Simen; Valbekmo, Ingunn & Brede Vig, Hanne [Show all 8 contributors for this article] (2018). Veileder for kvalitet i læremidler i matematikk.
 • Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein; Kristensen, Tor Espen; Spurkland, Simen; Valbekmo, Ingunn & Brede Vig, Hanne [Show all 8 contributors for this article] (2018). Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremiddel i matematikk, Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk. Utdanningsdirektoratet. p. 1–37. doi: https%3A/www.udir.no/contentassets/9178af2725fd4773a46374be4ba54de9/grunnlagsdokument_kvalitetilareremidler_udir_2018.pdf.
 • Gilje, Øystein (2018). Podkast Rekk opp hånda! - Læring og teknologi https://podtail.com/no/podcast/rekk-opp-handa/laering-og-teknologi-med-oystein-gilje/. [Radio]. Podkast .
 • Gilje, Øystein (2018). Lektor Lomsdalens Innfall: Forskning og innovasjon i skolen. [Radio]. Podkast: http://lektorlomsdalen.no/2018/12/ll-127-oystein-gi.
 • Gilje, Øystein (2018). Hedda Gablers dans med Eminem i klasserommet. SLÅ - svensklärerföreningens tidsskrift. ISSN 0349-0246. p. 22–33.
 • Gilje, Øystein (2017). Med ark&app i 2020.
 • Bærland, Tarjei & Gilje, Øystein (2017). Fremmedspråket programmering. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Gilje, Øystein (2017). Hvorfor smiler elevene alltid foran skjermen?
 • Gilje, Øystein & Ingulfsen, Line (2016). Pictures as mediating artefacts in classroom interaction.
 • Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse & Gilje, Øystein (2016). Storspillere, motivasjon og skoleprestasjoner. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Gilje, Øystein (2015). Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway. Parenting for a Digital Future Research Blog.
 • Potter, John & Gilje, Øystein (2015). Curation as a new literacy practice. E-Learning and Digital Media. ISSN 2042-7530. 12(2), p. 123–127. doi: 10.1177/2042753014568150.
 • Gilje, Øystein (2014). #ark&app Læremidler og arbeidsformer i skolens blandingskultur.
 • Gilje, Øystein (2014). Curriculum of the cold.
 • Gilje, Øystein (2014). Ungdom hverdagsliv, sosiale medier.
 • Gilje, Øystein (2014). Curriculum of the cold. Paper.
 • Gilje, Øystein (2014). Filmmakers, learning and citizenship.
 • Gilje, Øystein (2014). Læring og undervisning med digitale medier. In Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Ed.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. p. 369–388.
 • Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild & Gilje, Øystein (2014). Læring og spill i skolen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild & Gilje, Øystein (2014). Dataspill og læringsutbytte. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Les mer nøye, Kristin. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Hvor skal de digitale hodene komme fra? Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Gilje, Øystein & Svoen, Brit Ragnhild (2013). Policy making and practices of Production across contexts of Learning (Part of symposium: Cultures of Digital Production).
 • Gilje, Øystein & Groeng, Linn M. (2013). The making of a Filmmaker: - Creativity and Learning among Young filmmakers in early careers.
 • Gilje, Øystein (2013). Exploring literacy, identity and learning lives in educational transitions.
 • Gilje, Øystein & Hegna, Kristinn (2013). Learning trajectories in the high-rise suburbs of Oslo; Diversity, Identity and educational aspirations in transition.
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Tracing Learning Trajectories Across Sites ‘Environmental Thinking’ as boundary object in Entrepreneurship Education.
 • Gilje, Øystein (2013). Hvordan er det å vokse opp i et flerkulturelt Norge? In Jupskås, Anders Ravik & Jupskås, Anders Ravik (Ed.), Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademisk Forlag. ISSN 9788232101313.
 • Gilje, Øystein (2012). Constituing the Learner - Young Peoples´ Learning Trajectories in Social context.
 • Gilje, Øystein (2011). Visuell remiks i digital medieproduksjon.
 • Gilje, Øystein (2011). Til ungdommen - oppvekst og danning i det flerkulturelle Norge.
 • Gilje, Øystein (2011). Learning Lives: Literacy and identity in the transition from preschool to primary school (Symposium: Artifactual literacy for the public good: Inciting meaning-making through the artifactual).
 • Erstad, Ola; Arnseth, Hans Christian & Gilje, Øystein (2011). Becoming a learner: Some methodological challenges in researching learner identities (Symposium: Expanding Cultural and Activity Theory to Research The Learning and Identity Practices of Contemporary Youth).
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2011). Children´s agency in research – across settings and as co-investigators.
 • Gilje, Øystein (2011). Lærerutdanningen - Et komplekst studium for et komplekst yrke. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Gilje, Øystein (2011). Visuell remiks: identitet og læring i digital medieproduksjon.
 • Gilje, Øystein (2010). Praksis og poeng. Pedagogers publiseringsmønstre på 2000-tallet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 94(6), p. 506–514.
 • Gilje, Øystein (2010). Funn i Praksis - Presentasjon av rapport om ny kunnskap fra 19 prosjekter i grunnopplæringen.
 • Gilje, Øystein; Bjerke, Åslaug & Thuen, Frida (2020). Gode eksempler på praksis - undervisning i en-til-en klasserommet. FIKS, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Svingen, Olaug Ellen Lona & Gilje, Øystein (2018). Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk. Utdanningsdirektoratet.
 • Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2016). Grunnleggende ferdigheter - på tvers eller i fag? Utdanningsdirektoratet.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill & Kluge, Anders [Show all 10 contributors for this article] (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. Reprosentralen, Universitetet i Oslo.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line & Swensen, Kaja Vembe (2015). Kartlære og begreper i Østlandets geografi - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 5. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7021-6.
 • Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line & Gilje, Øystein (2015). "In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7019-3.
 • Ingulfsen, Line & Gilje, Øystein (2014). Mediekompetanse 2014 - En systematisk oversikt over studier av mediekompetanse i befolkningen. Medietilsynet. ISSN 978-82-91977-33-1.
 • Rasmussen, Ingvill; Gilje, Øystein; Ferguson, Leila Eve; Ingulfsen, Line & Bakkene, Hildur (2014). Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie: En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7010-0.
 • Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth & Ingulfsen, Line (2014). Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 8. klasse. Universitetet i Oslo.
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). National Case-study: The Cultural Rucksack. European Schoolnet (KeyCoNet).
 • Gilje, Øystein (2012). Funn i praksis. Ny kunnskap om barnehagen. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03142-5.
 • Gilje, Øystein (2010). Funn i Praksis: Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen - foreløpig utgave (november 2010). Forskningsrådet.

View all works in Cristin

Published Aug. 4, 2015 9:36 AM - Last modified Nov. 8, 2017 5:00 PM