Naturfagsenteret

Fem mennesker rundt et bord

Bildet er hentet fra Naturfagesenterets egne nettsider

Naturfagsenteret i den desentraliserte ordningen

  • Realfagsløyper 
  • Ressurser til fagfornyelsen 
  • Teknologi og programmering 
  • Utforskende undervisning 

Naturfagsenteret, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, ved Universitetet i Oslo ønsker sammen med kommunene å utforske god praksis i skolen. Samarbeidet handler om et likeverdig partnerskap med gjensidig kompetanseutnyttelse. 

Publisert 22. juni 2020 12:58 - Sist endret 26. feb. 2021 08:25