Naturfagsenteret

Fire mennesker diskuterer rundt bord

Bildet er hentet fra Naturfagesenterets egne nettsider

Naturfagsenteret i den desentraliserte ordningen

Naturfagsenteret, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, ved Universitetet i Oslo ønsker sammen med kommunene å utforske god praksis i skolen. Samarbeidet handler om et likeverdig partnerskap med gjensidig kompetanseutnyttelse. 

Publisert 22. juni 2020 12:58 - Sist endret 22. juni 2020 12:58