Digital teknologi og livsmesting i fremtidens skole (DigiLiv)

DigiLiv er et prosjekt ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Elever med VR-briller

Bilde: Colourbox

Prosjektet skal blant annet undersøke hvordan kan AR og VR støtte elevers dybdelæring. De ser også på hvilken rolle organisasjoner i nærmiljøet kan spille for elevenes læring og kompetanseutvikling.

 

Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd.

Prosjektet skjer i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, en videregående skole og et idrettslag.

 

Publisert 2. juni 2020 11:45 - Sist endret 29. sep. 2020 15:30