VIST

Video to Support Excellence in Teaching (VIST) er et forskningsbasert etterutdanningsprosjekt med forskere fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og lærere på seks utvalgte skoler i Oslo.

Bildet kan inneholde: læring, barn, student, gadgeten, elektronisk apparat.

Fokuset er å samarbeide om å utvikle lærernes praksis og kompetanse knyttet til:

  • modellering 
  • strategiundervisning
  • læringsfremmende tilbakemeldinger i norsk og matematikk.

Det tas utgangspunkt i lærernes egen praksis på egen skole, som vil bedre kunne legge til rette for kollektiv profesjonsutvikling. Dette skjer på en mer målrettet måte enn det generelle etterutdanningstilbud kan få til. 

VIST er et samarbeid mellom ILS og Utdanningsetaten i Oslo (UDE) som springer ut av nært samarbeid over flere år mellom LISA-prosjektet og UDE.

Publisert 15. aug. 2019 11:19 - Sist endret 4. juni 2020 15:41