Realfagsløyper

Realfagsløyper er et verktøy for kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk for ansatte i barnehager og skoler.

Lærere ser på felles skjerm og diskuterer

Lærere samarbeider i fellesskap med Realfagsløypene.

Realfagsløyper er utviklet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet startet våren 2017. Nettsiden og det første faglige innholdet ble lansert våren 2018. 

  • Realfagsløyper gjennomføres i fellesskap av de ansatte lokalt på skolen eller i barnehagen.
  • Med realfagsløyper går dere steg for steg gjennom fagstoff, praktiske verktøy og ressurser som styrker kompetansen i matematikk- og naturfagdidaktikk. 
  • Innholdet er forskningsbasert, utprøvd og utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet. 

Realfagsløyper skal bidra til å nå de fire målene i strategien Tett på realfag (2015-2019): 

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. 

 

Publisert 15. aug. 2019 11:10 - Sist endret 11. jan. 2022 14:12