ProFag

ProFag er etterutdanning for lærere i Programmering for Fagenes skyld. Arbeidet ledes av Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og Teknologi (KURT) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Tre personer samarbeider foran PC

Programmeringen skal bidra til styrking og utvikling av realfagene

Foto: Simen Kjellin, UiO

Med fagfornyelsen har programmering fått en sentral plass i de nye læreplanene. Matematikk er hovedvertskap, men også naturfag får kompetansemål som handler om programmering og utvikling av algoritmisk tekning.

Målet er en styrking og endring av realfagene så de bedre kan møte fremtidens kompetansebehov. ProFag hjelper lærere med å sette programmeringen inn i en realfaglig kontekst og å møte de didaktiske utfordringene i klasserommet

ProFag arbeider med

  • etterutdanning av lærere i ungdomsskolen i fagene matematikk og naturfag
  • etterutdanning av lærere i videregående skole i fagene matematikk, naturfag, fysikk, kjemi og biologi. 
  • studier av hvordan lærere bruker programmering i fagene og av hvordan dette påvirker elevenes læring
  • utvikling av en modell for kompetansespredning gjennom ProFag-spesialister
  • utvikling av åpne ressurser for lokalt arbeid ved den enkelte skole

Prosjektet er et samarbeid mellom KURT, Utdanningsetaten i Oslo (UDE) og Akershus Fylkeskommune, og er finansiert gjennom ordning for desentralisert kompetanseutvikling. 

Publisert 15. aug. 2019 11:17 - Sist endret 9. mars 2021 15:38