IDEA Innovasjon og digitalisering i utdanning

Arbeid på PC, kaffiglass i forgrunnen. Foto

IDEA er et ressurssenter ved UV som tilrettelegger for innovativ undervisning, pedagogisk forankrede digitale løsninger og forskningsbasert innovasjon i utdanningen.

Nye rom, nye muligheter - IDEA tilbyr opplæring i bruk av det nye utstyret som er installert i undervisningshusene i Helga Engs hus. Mer informasjon og påmelding finner du her: IDEA Opplæring

Vi jobber med

 

Innovasjonsprosjekter ved UV

På UV-fakultetet foregår det en rekke innovasjonsprosjekter. IDEA gir deg oversikten:

 

Labene ved UV - opplæring og utvikling

UV-fakultetet har tre spesialiserte laber som hjelper ansatte og studenter med å ta i bruk digitale løsninger i forskning og forskningsarbeid:

Spørsmål om digital undervisning?

Spørsmål eller forslag til IDEA?

Kontakt IDEA

Epost: kontakt-idea@uv.uio.no

Telefon: 22840732