2008 Transaction Publications

Articles:

 • Arnseth, H. C. (2008). Activity theory and situated learning theory: contrasting views of educational practice. Pedagogy, Culture & Society, 16(3), 289-302. doi: http://dx.doi.org10.1080/14681360802346663
 • Fengshu, L. (2008). Constructing the autonomous middle-class self in today's China: the case of young-adult only-children university students. Journal of Youth Studies, 11(2), 193-212. doi: http://dx.doi.org10.1080/13676260701800746
 • Fengshu, L. (2008). Negotiating the filial self: Young-adult only-children and intergenerational relationships in China. Young - Nordic Journal of Youth Research, 16(4), 409-430.
 • Gilje, Ø., & Erstad, O. (2008). Regaining impact media education and media literacy in a Norwegian context. Nordicom Review, 29(2), 219-230.
 • Hatlevik, O. E., & Arnseth, H. C. (2008). Vurdering av digital kompetanse – kartlegging av digital kompetanse ved bruk av flervalgsoppgaver. Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy, 3(4), 285-293.
 • Lauglo, J. (2008): Familiestruktur og skoleprestasjoner. Tidsskrift for ungdomsforskning 8 (No 1, 2008): 3-30.
 • Lauglo, J. & Øia, T. (2008): Education and Civic Engagement among Norwegian Youth. Policy Futures in Education, vol. 6, (No 2): 199-219.
 • Vestøl, J.M. (2008): Didaktiske modeller i lærerutdanningen. En analyse av lærerstudenters praksisrefleksjon. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2008 ;Volum 2.(1) s. – UiO

Books - Book chapters:

 • Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. (2008).  (S. Østerud & E. G. Skogseth Eds.): Cappelen Damm Akademisk.
 • Andreassen, I. H., Andreassen, I. H., Hovdenak, S. S., & Swahn, E. (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning: Fagbokforlaget.
 • Hovdenak, S. S., Andreassen, I. H., & Swhan, E. (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning: Fagbokforlaget.
 • Andersen, K. G., Skogseth, E. G., & Østerud, S. (2008). Fra agora til nettfora. Historiske og politiske forutsetninger for medborger-literacy Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. (pp. 295): Cappelen Damm Akademisk.
 • Arnseth, H. C. (2008). Dataspillet som lærings- og sosialiseringsarena Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. (pp. 80-96): Cappelen Damm Akademisk.
 • Erstad, O. (2008). Changing assessment practices and the role of IT International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (pp. 539): Springer Publishing Company.
 • Erstad, O. (2008). Trajectories of remixing: digital literacies, media production, and schooling Digital literacies - concepts, policies and practices (pp. 321): Peter Lang Publishing Group.
 • Erstad, O., & Silseth, K. (2008). Agency in digital storytelling: Challenging the educational context Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media (Vol. 52, pp. 313): Peter Lang Publishing Group.
 • Erstad, O., & Wertsch, J. (2008). Tales of mediation: Narrative and digital media as cultural tools Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media (Vol. 52, pp. 313): Peter Lang Publishing Group.
 • Gilje, Ø. (2008). Digital medieproduksjon i nettverksklasserommet Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. (pp. 295): Cappelen Damm Akademisk.
 • Gilje, Ø. (2008). Googling movies: digital media production and the "culture of appropriation" Informal learning and digital media (pp. 259): Cambridge Scholars Publishing.
 • Hovdenak, S. S. (2008). Education and identity, curriculum experiences in Norway Educação e cultura (pp. 354): Universidade de Madeira, Departamento de Ciências da Educação.
 • Østerud, S. (2008). Finnes det en "tredje vei" i utdanningspolitikken? Utdanning - venstre om! Fra forsvarstiltak til en radikal kunnskapspolitikk (pp. 124): Sosialistisk Venstreparti.
 • Østerud, S., & Arnseth, H. C. (2008). Læring, sosialisering og identitetsutvikling i nettverkssamfunnet Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. (pp. 39-59): Cappelen Damm Akademisk.
 • Østerud, S., & Skogseth, E. G. (2008). Mellom lobbyisme og opptøyer. Om Attac Norges konfrontative dialog for en demokratisk verdensøkonomi Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. (pp. 295): Cappelen Damm Akademisk.
 • Østerud, S., & Skogseth, E. G. (2008). Å være på nett Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. (pp. 295): Cappelen Damm Akademisk.

Conference papers:

 • Andreassen, I. H., & Hovdenak, S. S. (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Paper presented at the Nordisk forskerkonferanse om innovasjon og entreprenørskap i den nordiske skolen, Høgskolen i Bodø.
 • Arnseth, H. C., & Hatlevik, O. E. (2008). Om bruk av resultater fra prøve i digital kompetanse. Paper presented at the Presentasjon av resultater for lærere fra 5. trinn og VG1, Blindern, Oslo.
 • Arnseth, H. C., & Hatlevik, O. E. (2008). Prøve i digital kompetanse. Paper presented at the Sentralt skoleledermøte. Prøveplanen for Oslo, Oslo.
 • Erstad, O. (2008). Digital literacies and schooling - knowledge practices in transition. Paper presented at the Internasjonal konferanse, London.
 • Fengshu, L. (2008). The norm of the ‘good’ netizen and the construction of the proper wired self: the case of Chinese urban youth. Paper presented at the NERA.
 • Fengshu, L. (2008). Where else can one go? Urban Chinese youth and the Net café as a third place. Paper presented at the Nordic Youth Research Information Symposium, Lillehammer.
 • Gilje, Ø. (2008). Interactional talk in creative meaning making - An exploration of filmmaking production practices. Paper presented at the 2nd international DREAM conference, Odense.
 • Gilje, Ø. (2008). Modes and modality: Filters layers and special effects in digital editing. Paper presented at the Multimodality and Learning - International Conference, London.
 • Gilje, Ø. (2008). Morgendagens medieprodusenter - eller bare kreativ lek? - om det nye mediefaget på videregående skole. Paper presented at the nettverksamling for mediefagslærere fra Vestfold, Buskerud og Telemark, Høgskolesenteret i Drammen.
 • Gilje, Ø., Gilje, Ø., & Erstad, O. (2008). Produksjonspraksiser i mediefaget - med spesiell vekt på film - Regaining impact media education and media literacy in a Norwegian context. Paper presented at the Mediefaglig seminar - filmskolen på Lillehammer, Lillehammer.

 • Hovdenak, S. S. (2008). Knowledge production and identity construction - school as part of different growing-up environments. Paper presented at the TransActions seminar, Universitetet i Oslo.
 • Hovdenak, S. S. (2008). Skoleutvikling: hva, hvorfor, hvordan. Paper presented at the Internt seminar.
 • Hovdenak, S. S. (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Paper presented at the Pedagogisk entreprenørskap, Bodø.
 • Ottestad, G., & Arnseth, H. C. (2008). Skolens digitale tilstand ITU Monitor 2007. Paper presented at the Faglig- pedagogisk dag 2008, Oslo.
 • Ottestad, G., Arnseth, H. C., & Kløvstad, V. (2008). ICT IN LEARNING: LESSONS FROM A NORWEGIAN NATIONAL SURVEY. Paper presented at the INTED 2008, Valencia.
 • Silseth, K. (2008). Dialogue and Conflict: The Case of Using Computer Games for Learning in Schools. Paper presented at the ISCAR Conference. Ecologies of Diversities: The developmental and historical interarticulation of human mediational forms, San Diego.
 • Vasbø, K. B. (2008). Med ungdom på reise - bruk av video som del av Metodetriangulering. Paper presented at the PhD kurs ”Tradisjon og fornyelse i ungdomsforskningen – teoretiske utforskninger og metodologiske implikasjoner”. Universitetet i Oslo.
 • Wilhelmsen, B. U., Hovdenak, S. S., & Hovdenak, S. S. (2008). Kompetanseutvikling for programfag til valg: samarbeid grunnskole - høgskole - Innledning. Paper presented at the Den 10.nordiske lærerutdanningskongress, Island.

Other:

 • Gilje, Ø. (2008). Making a filmmaker - utdanningsspor fra unge, skandinaviske filmskapere. [tilt], 7, 28-31.
 • Arnseth, H. C., & Hatlevik, O. E. (2008). Osloprøven i digital kompetanse for elever på 5. trinn og i VG 1 Analyse og diskusjon av elevers besvarelser på flervalsoppgaver: ITU.
 • Hovdenak, S. S. (2008). External Assessment of Study Programmes of Higher Education in Lithuania (pp. 60): Centre for Quality Assessment in Higher Education, Lithuania.
 • Storsul, T., Arnseth, H. C., Bucher, T., Enli, G., Hontvedt, M., Kløvstad, V., . . . Maasø, A. (2008). New web phenomena. Government administration and the culture of sharing. Nye nettfenomener. Staten og delekulturen: IMK and ITU, University of Oslo. Institutt for medier og kommunikasjon og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning.

 

Published Feb. 14, 2015 7:37 PM - Last modified Apr. 27, 2015 4:29 PM