Anne Kristin Dahl

Image of Anne Kristin Dahl
Norwegian version of this page
Mobile phone 97100097
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Tags: Japan

Publications

  • Lejonberg, Eli; Dahl, Anne Kristin & Brovold, Siv Paus (2019). Nye forventninger til veilederrollen: veiledere som ledere av utviklingsprosjekter i skolen. In Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (Ed.), Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03407-2. p. 107–126.
  • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin & Hunskaar, Tove Seiness (2018). Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(3), p. 1–21. doi: 10.5617/adno.4447. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

  • Dahl, Anne Kristin & Scheie, Janne Thoralvsdatter (2018). Expectations and fears. Newly Qualified Teachers on the threshold of entering the teaching profession.
  • Dahl, Anne Kristin & Scheie, Janne Thoralvsdatter (2018). How do I cope? Novice Teachers` strategies for handling challenges in the profession.
  • Dahl, Anne Kristin & Scheie, Janne T. (2018). Arbeidslivsmestring. To unge læreres valg i møte med utfordrende situasjoner. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 32–37.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Oct. 15, 2020 1:57 PM