Anne Kristin Dahl

Image of Anne Kristin Dahl
Norwegian version of this page
Phone +47 22844597
Mobile phone +47 22844597 97100097
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Tags: Japan

Publications

  • Lejonberg, Eli; Dahl, Anne Kristin & Brovold, Siv Paus (2019). Nye forventninger til veilederrollen: veiledere som ledere av utviklingsprosjekter i skolen, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel 6.  s 107 - 126
  • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin & Hunskaar, Tove Seiness (2018). Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner.. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  12(3), s 1- 21 . doi: 10.5617/adno.4447 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

  • Dahl, Anne Kristin & Scheie, Janne T. (2018). Arbeidslivsmestring. To unge læreres valg i møte med utfordrende situasjoner.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 32- 37
  • Dahl, Anne Kristin & Scheie, Janne Thoralvsdatter (2018). Expectations and fears. Newly Qualified Teachers on the threshold of entering the teaching profession.
  • Dahl, Anne Kristin & Scheie, Janne Thoralvsdatter (2018). How do I cope? Novice Teachers` strategies for handling challenges in the profession.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Oct. 15, 2020 1:57 PM