Eyvind Elstad

Image of Eyvind Elstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22857613
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

Professional / Staff Development, School Leadership, School Reform Issues, Teacher evaluation, Teacher Education, Teachers’ Work and Teachers' Unions, Educational Policy, Policy Analysis and Implementation, Evaluation of Teachers’ work, ICT and education.

Courses taught

UTLED 4301, UTLED 4302, UTLED 4303, UTLED 4090

Education

Dr. Polit. (1996), Faculty of Social Sciences, University of Oslo

Cand. Oecon. (1988), University of Oslo

Cand. Philol. (1981), University of Oslo

Publications

 • Björnsdottir, Amalía; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Johannsdottir, Thuridur Jona & Turmo, Are (2022). Teacher Education and the Roots of Icelandic Student Teachers’ Instructional Self-Efficacy. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 42(2), p. 127–142. doi: 10.23865/nse.v42.3129. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2021). THE ROOTS OF PROSPECTIVE TEACHERS’ INSTRUCTIONAL EFFICACY IN CAMPUS EXPERIENCES AND FIELD EXPERIENCES. Advances in Education Sciences. 3(1), p. 44–63. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2021). Antecedents of Danish preservice teachers’ prospective commitment to become a teacher and their turnover intention. The Teacher Education Advancement Network Journal. ISSN 2054-5266. 13(1), p. 100–113.
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2021). Preservice Teachers' Peer Support Through Close Social Ties: An Investigation Of The Social Side Of Teacher Education. Advances in Education Sciences. 2(2), p. 4–28. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind; Bjørnsdottir, Amalia; Christophersen, Knut-Andreas; Jóhannsdóttir, thuríður Jóna & Turmo, Are (2021). Factors related to Icelandic student teachers' prospective commitment to the teaching profession. Education In The North. ISSN 0424-5512. 28(2). doi: 10.26203/4aw1-f434. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind; Juuti, Kalle; Christophersen, Knut-Andreas; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2021). Antecedents of student teachers’ commitment to the teaching profession in Finland and Norway. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 41(3), p. 261–278. doi: 10.23865/NSE.V41.3073. Full text in Research Archive
 • Tiplic-Lunde, Dijana & Elstad, Eyvind (2021). Forhold ved skolen som påvirker skolelederens tilfredshet med jobben . In Björnsson, Julius Kristjan (Eds.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71880-0. p. 21–34.
 • Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Tschannen-Moran, Megan; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2020). Learners Providing Feedback on Teaching: Pre-service Teachers’ Perceptions of a Teacher Assessment Arrangement. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2020.1833236.
 • Arnesen, Thomas; Arnesen, Trond Egil & Elstad, Eyvind (2020). Exploring students’ explanations for off-task practices in an innovative learning environment (ILE) using a typology of agency as theoretical framework. Pedagogy, Culture & Society. ISSN 1468-1366. doi: 10.1080/14681366.2020.1777461. Full text in Research Archive
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2020). Exploring students’ effort in social studies. Nordidactica. ISSN 2000-9879. p. 65–87. Full text in Research Archive
 • Jacobsen, Hilde Marie Madsø; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2020). Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning. In Elstad, Eyvind (Eds.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. p. 296–315.
 • Elstad, Eyvind (2020). Framtidens lærerutdanning: trender og mulige scenarioer. In Elstad, Eyvind (Eds.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. p. 317–344.
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Hvorfor tenker nordiske lærerstudenter på å slutte i studiet? . In Elstad, Eyvind (Eds.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. p. 221–240.
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Nordiske lærerstudenters tidsbruk i studiet. In Elstad, Eyvind (Eds.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. p. 210–220.
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Nordiske lærerstudenters vurderinger av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. In Elstad, Eyvind (Eds.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. p. 197–209.
 • Elstad, Eyvind (2020). Målinger av kvalitet i lærerutdanning og politiske prosesser. In Elstad, Eyvind (Eds.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. p. 179–196.
 • Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanninger i nordiske land. In Elstad, Eyvind (Eds.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. p. 17–66.
 • Skagen, Kaare & Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanningen i Norge. In Elstad, Eyvind (Eds.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. p. 120–138.
 • Eriksen, Harald & Elstad, Eyvind (2019). Norsklæreres erfaringer med karakterfritt semester: rom for forbedringsinnsats hos eleven og større fokus på læringsfremmende tilbakemelding fra læreren? : . Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN 2535-7697. 13(2), p. 4–20. doi: 10.23865/up.v13.1968. Full text in Research Archive
 • Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2019). Predictions of school mentors’ effort in teacher education programmes. European Journal of Teacher Education. ISSN 0261-9768. 42(5), p. 574–590. doi: 10.1080/02619768.2019.1652902. Full text in Research Archive
 • Tiplic, Dijana; Elstad, Eyvind; Brandmo, Christian; Steingrímsdóttir, María & Engilbertsson, Guðmundur (2019). Perceived Organizational Antecedents of Emerging Collaborative Learning Activities Among Icelandic Beginning Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2019.1616611.
 • Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2019). School mentors’ perceived integration into teacher education programmes. Professional Development in Education. ISSN 1941-5257. 42(5), p. 571–590. doi: 10.1080/19415257.2019.1623286. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2019). Policy Mediated through Subject Matter Contexts: Antecedents of Subject-Bound Differences in Teachers’ Perceptions of Collaboration across Subjects. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN 1694-2493. 18(4), p. 1–16. doi: 10.26803/ijlter.18.4.1. Full text in Research Archive
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2019). Antecedents of department heads’ job autonomy, role clarity, and self-efficacy for instructional leadership. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. p. 1–20. doi: 10.1080/13603124.2019.1580773. Full text in Research Archive
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2018). Students' perceptions of citizenship preparation in social studies: The role of instruction and students' interests. Journal of Social Science Education. ISSN 1611-9665. 17(3), p. 74–86. doi: 10.4119/UNIBI/jsse-v17-i3-1779.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Developmental relationships in schools: pre-service teachers’ perceptions of mentors’ effort, self-development orientation, and use of theory. Mentoring & Tutoring. ISSN 1361-1267. 26(5), p. 524–541. doi: 10.1080/13611267.2018.1561011. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Ungdomstrinn i utvikling: Hvilke faktorer påvirker læreres kollektive engasjement for å stimulere elevers skriftlige ferdigheter i skolefagene? Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(3). doi: 10.5617/adno.4689. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Skolebaserte utviklingsprosjekter på ungdomstrinnet: læreres opplevelser av satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 102(3), p. 271–281. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-03-06.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2018). Students’ Perceptions of Citizenship Preparation in Social Studies: The Role of Instruction and Students’ Interests. . Journal of Social Science Education. ISSN 1611-9665. 17(3), p. 75–87. doi: 10.4119/UNIBI/jsse-v0-i0-1779. Full text in Research Archive
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Mentors of preservice teachers: The relationships between mentoring approach, self-efficacy and effort. International Journal of Mentoring and Coaching in Education. ISSN 2046-6854. 7(3), p. 261–279. doi: 10.1108/IJMCE-12-2017-0076. Full text in Research Archive
 • Juuti, Kalle; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2018). Finnish Teacher Education and Its Contributions to Preservice Teachers’ Instructional Self-Efficacy. Issues in educational research. ISSN 0313-7155. 28(2), p. 422–437. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(1), p. 1–20. doi: 10.5617/adno.3589. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Læreres mestringsforventninger til faglig undervisning i teknologirike læringsomgivelser. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(1), p. 1–19. doi: 10.5617/adno.3042. Full text in Research Archive
 • Lillejord, Sølvi; Elstad, Eyvind & Kavli, Håkon (2018). Teacher evaluation as a wicked policy problem. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 25(3), p. 291–309. doi: 10.1080/0969594X.2018.1429388. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Arnesen, Thomas (2017). Comparing antecedents for Norwegian, Swedish, and Finnish youth’s agentic beliefs in informal learning. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 1(2), p. 14–28. doi: 10.7577/njcie.2299. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Antecedents of youth’s beliefs about agency and online learning. Digital Culture and Education. ISSN 1836-8301. 9(2), p. 98–117. doi: 10.7577/njcie.2299. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Comparing Instructional Factors Related to Students’ Academic Self-Discipline in Norway and Finland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 1(1), p. 18–35. doi: 10.7577/njcie.2111. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Teachers’ self-efficacy at maintaining order and discipline in technology-rich classrooms with relation to strain factors. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN 1694-2493. 16(1), p. 103–119. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Perceptions of digital competency among student teachers: contributing to the development of student teachers’ instructional self-efficacy in technology-rich classrooms. Education Sciences. ISSN 2227-7102. 7(1). doi: 10.3390/educsci7010027. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). How Finnish and Swedish learners’ academic self-control relates to time spent online in class, perceptions of educator qualities, and school appreciation: A cross-sectional comparison. Education Sciences. ISSN 2227-7102. 7(3), p. 1–12. doi: 10.3390/educsci7030068. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Student evaluation of high-school teaching: Which factors are associated with teachers’ perception of the usefulness of being evaluated? Journal for Educational Research Online. ISSN 1866-6671. Full text in Research Archive
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Teaching evaluation: antecedents of teachers’ perceived usefulness of follow-up sessions and perceived stress related to the evaluation process. Teachers and Teaching: theory and practice. ISSN 1354-0602. 24(3), p. 281–296. doi: 10.1080/13540602.2017.1399873. Full text in Research Archive
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2017). Elevers vurdering av politikeres bruk av sosiale medier i et postfakta-samfunn og implikasjoner for samfunnsfaget. Nordidactica. ISSN 2000-9879. 2017(3), p. 71–96. Full text in Research Archive
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; juuti, kalle; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2017). Duration of On-Campus Academic Engagements of Student Teachers in Finland and Norway. Education Inquiry. ISSN 2000-4508. 8(2), p. 89–103. doi: 10.1080/20004508.2016.1275194. Full text in Research Archive
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Hunskaar, Tove Seiness (2017). Behov for å utvikle "det tredje rom" i relasjonen mellom universitet og praksisskoler . UNIPED. ISSN 1500-4538. 40(1), p. 68–85. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-06. Full text in Research Archive
 • Elstad, Eyvind; Tiplic, Dijana & Brandmo, Christian (2016). Antecedents of employee collaboration among newly qualified teachers in Danish schools. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. ISSN 1891-473X. 8(2), p. 5–17.
 • Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind; Salomon, Gavriel & Vavik, Lars (2016). Educational Technology and Polycontextual Bridging: An Introduction. In Elstad, Eyvind (Eds.), Educational Technology and Polycontextual Bridging. Brill|Sense. ISSN 978-94-6300-643-9. p. 3–14. doi: 10.1007/978-94-6300-645-3_1.
 • Elstad, Eyvind (2016). Social networking sites, social media, and Internet: challenging issues for schools. In Elstad, Eyvind (Eds.), Digital Expectations and Experiences in Education. Brill|Sense. ISSN 9789463006460. p. 139–148. doi: 10.1007/978-94-6300-648-4_8.
 • Elstad, Eyvind (2016). Why is there a wegde between the promise of educational technology and the experiences in a technology-rich pioneer school? In Elstad, Eyvind (Eds.), Digital Expectations and Experiences in Education. Brill|Sense. ISSN 9789463006460. p. 77–96. doi: 10.1007/978-94-6300-648-4_5.
 • Elstad, Eyvind (2016). Educational technology in schools: policymaking and policy enactment. In Elstad, Eyvind (Eds.), Digital Expectations and Experiences in Education. Brill|Sense. ISSN 9789463006460. p. 47–57.
 • Elstad, Eyvind; Arnesen, Thomas & Christophersen, Knut-Andreas (2016). What explains pupils' perseived motivational conflict between academic work and off-task behaviour in technology-rich classrooms? In Elstad, Eyvind (Eds.), Digital Expectations and Experiences in Education. Brill|Sense. ISSN 9789463006460. p. 59–75. doi: 10.1007/978-94-6300-648-4_4.
 • Elstad, Eyvind (2016). Educational technology: expectations and experiences - an introductory overview. In Elstad, Eyvind (Eds.), Digital Expectations and Experiences in Education. Brill|Sense. ISSN 9789463006460. p. 3–28. doi: 10.1007/978-94-6300-648-4_1.
 • Lejonberg, Eli; Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig? In Ulvik, Marit; Riese, Hanne & Roness, Dag (Ed.), Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2005-2. p. 133–157.
 • Elstad, Eyvind (2016). Industrial action involving teachers’ unions in Norway and Denmark: Comparing bargaining trends and outcomes. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. ISSN 2002-0317. 1(2), p. 1–11. doi: 10.3402/nstep.v2.31165.
 • Tiplic, Dijana; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2016). Antecedents of Newly Qualified Teachers’ Turnover Intentions: Evidence from Sweden. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN 1694-2493. 15(6), p. 103–127. doi: 10.26803/ijlter.18.4.1.
 • Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Antecedents of students’ self-regulatory strength in technology-rich school environments . International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN 1694-2493. 15(3), p. 218–241. Full text in Research Archive
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2016). Antecedents of student teachers’ affective commitment to the teaching profession and turnover intention. European Journal of Teacher Education. ISSN 0261-9768. 39(3), p. 270–286. doi: 10.1080/02619768.2016.1170803.
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Turmo, Are & Solhaug, Trond (2016). Teacher Education Programmes and Their Contribution to Student Teachers Efficacy in Classroom Management and Pupil Engagement. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 60(2), p. 240–254. doi: 10.1080/00313831.2015.1024162.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Mentor education: challenging mentors’ beliefs about mentoring. International Journal of Mentoring and Coaching in Education. ISSN 2046-6854. 4(2), p. 142–158. doi: 10.1108/IJMCE-10-2014-0034.
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Teaching evaluation as a contested practice: Teacher resistance to teaching evaluation schemes in Norway. Education Inquiry. ISSN 2000-4508. 6(4), p. 375–399. doi: 10.3402/edui.v6.27850.
 • Turmo, Are; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Geppert, Corrina (2015). Prädiktoren der Lehrerinnenverantwortung. Bildungsforschung. ISSN 1860-8213. p. 1–27.
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2015). Explaining motivational antecedents of citizenship behavior among preservice teachers. Education Sciences. ISSN 2227-7102. 5, p. 126–145. doi: 10.3390/educsci5020126. Full text in Research Archive
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2015). Gender Variations in Norwegian Pre-service teachers' Motivational Orientations. Problems of Education in the 21st Century. ISSN 1822-7864. 63, p. 17–28.
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2015). Antecedents of Norwegian student teachers' campus time on task. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN 1694-2493. 10(3), p. 59–78. Full text in Research Archive
 • Tiplic, Dijana; Brandmo, Christian & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents of Norwegian beginning teachers’ turnover intentions. Cambridge Journal of Education. ISSN 0305-764X. 45(4), p. 451–474. doi: 10.1080/0305764X.2014.987642.
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Turmo, Are (2015). Organisational factors influencing teachers' inner sense of affective commitment to their schools in high- and low-accountability environments. International Journal of Management in Education (IJMIE). ISSN 1750-385X. 9(1), p. 111–128. doi: 10.1504/IJMIE.2015.066352.
 • Garmannslund, Per Einar; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Norsklærers innflytelse på elevers motivasjon, selvdisiplin, innsats og norskprestasjon: Empiriske sammenhenger hos førsteårselever i videregående skole. FoU i praksis. ISSN 1504-6893. 9(1), p. 9–32.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2014). Judgemental and developmental mentoring: construct development and search of useful measures of mentors’ beliefs about mentoring. In Lindvall, Po & Megginson, David (Ed.), EMCC Mentoring & Coaching research conference, 2014 Research Conference Book. European Mentoring & Coaching Council. ISSN 978-1-910487-00-6. p. 54–71. doi: 10.1108/ijmce-10-2014-0034.
 • Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2014). Bruk av profesjonsbegrepet i kampen om utdanningspolitikkens innhold. In Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Ed.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. p. 39–56.
 • Elstad, Eyvind; Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2014). Profesjonsutvikling i skolen. In Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Ed.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. p. 17–38.

View all works in Cristin

 • Elstad, Eyvind (2021). Pedagogikk for kommende lærere. Universitetsforlaget. ISBN 9788215055084. 393 p.
 • Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03514-7. 349 p.
 • Elstad, Eyvind (2016). Educational Technology and Polycontextual Bridging. Brill|Sense. ISBN 978-94-6300-643-9.
 • Elstad, Eyvind (2016). Digital Expectations and Experiences in Education. Brill|Sense. ISBN 9789463006460. 270 p.
 • Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (2014). Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02355-7. 353 p.

View all works in Cristin

 • Elstad, Eyvind; Turmo, Are & Christophersen, Knut Andreas Abben (2022). Hva forklarer studieintensitet i dansk lærerutdanning?
 • Elstad, Eyvind (2022). Wicked problems in Nordic teacher education.
 • Elstad, Eyvind (2022). Norsk skole i et internajonalt perspektiv.
 • Elstad, Eyvind (2022). The tension between academic mission and professional mission in teacher education programs.
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2021). Søkelys på de pedagogiske fag.
 • Elstad, Eyvind; Turmo, Are; juuti, kalle; Solhaug, Trond & Christophersen, Knut-Andreas (2021). Antecedents of preservice teachers’ commitment to the teaching profession in Finland and Norway.
 • Elstad, Eyvind (2021). Increased legalisation and reconfiguration of education. Nordic education in the digital age.
 • Elstad, Eyvind (2019). Fagfornyelsen: utfordringer og muligheter.
 • Sandvik, Lise Vikan; Lejonberg, Eli; Solhaug, Trond & Elstad, Eyvind (2018). Mentor integration in teacher education.
 • Elstad, Eyvind & Lejonberg, Eli (2018). Developing new tools for mentoring in teacher education.
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2018). Predictors of department heads’ motivation: The key role of relational trust in schools.
 • Elstad, Eyvind (2017). DIGITAL EXPECTATIONS AND EXPERIENCES: THE GAP BETWEEN THE PROMISE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND THE EXPERIENCES.
 • Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2017). When Pupils Evaluate Student Teachers: Does Anonymous Evaluation by Pupils Provide Useful Information?
 • Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Klasseledelse og undervisning i teknologitette klasserom. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 36–40.
 • Elstad, Eyvind (2016). Introduction. In Elstad, Eyvind (Eds.), Educational Technology and Polycontextual Bridging. Brill|Sense. ISSN 978-94-6300-643-9. p. ix–xiv.
 • Elstad, Eyvind (2016). Introduction. In Elstad, Eyvind (Eds.), Digital Expectations and Experiences in Education. Brill|Sense. ISSN 9789463006460. p. vii–ix.
 • Tiplic, Dijana; Brandmo, Christian; Elstad, Eyvind; Steingrímsdóttir, María & Engilbertsson, Guðmundur (2016). Antecedents of collaborative-oriented professional learning activities among Icelandic beginning teachers.
 • Eriksen, Harald & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents for teacher student’s perceived usefulness of teacher evaluation.
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Vurdering av lærerens arbeid. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 58–62.
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents of collaboration-oriented learning activities among beginning teachers: Evidence from Denmark .
 • Elstad, Eyvind (2015). Strategisk læring.
 • Elstad, Eyvind (2015). En stor andel nyutdannede lærere velger å forlate yrket. hvorfor?
 • Elstad, Eyvind (2015). Lærerprofesjonen med vekt på profesjonsutvikling.
 • Elstad, Eyvind (2014). Lærervurdering - en krevende øvelse. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 19–25.
 • Brandmo, Christian; Nesje, Katrine; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2014). Components of teachers' work motivation: What motivates students to become teachers and what motivate teachers to stay?

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:20 AM - Last modified Apr. 14, 2021 12:02 PM