Håvard Johnsrud Evang

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publications

  • Evang, Håvard Johnsrud (2019). Bærekraft og matematikk - Utforsking og transformasjon, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.

View all works in Cristin

Published Aug. 10, 2018 12:48 PM - Last modified Aug. 10, 2018 12:48 PM