Cognitive Assesment System (CAS2)

Oslo SPeLL inviterer til seminar om Cognitive Assessment System (CAS2) i samarbeid med Pedverket Kompetansesenter.

Image may contain: Product, Azure, Font, Rectangle, Material property.

Kort om CAS2

CAS2 er utviklet for å kartlegge kognitive evner, basert på PASS-teorien. PASS (Planning-Attention-Simultaneous-Successive) integrerer nevropsykologisk og kognitiv psykologisk forskning og definerer intelligens som grunnleggende kognitive prosesser. CAS2 er normert med norske og svenske data, og tilpasset individer i alderen 5-0 og 18-11 år.

Foredragsholdere er:

• Morten Andreas Hem (Pedverket Kompetansesenter)

• Gunvor Sønnesyn (Pedverket Kompetansesenter)

For deltakere som ikke kan delta fysisk, vil det være mulig å delta via Zoom. Lenken til zoom sendes til deltakere i forkant av seminaret. Påmeldte deltakere vil også få tilsendt informasjon om hvor seminaret vil finne sted (romnummer).

Meld deg på

Published May 30, 2022 9:03 AM - Last modified June 14, 2022 1:54 PM