Midtveisevaluering - Ragnhild Engdal Jensen

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ragnhild Engdal Jensen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Hun deltar via zoom.

Published Apr. 26, 2022 1:27 PM - Last modified Apr. 26, 2022 1:27 PM