Norwegian version of this page

Publications

Photo by rawpixel on Unsplash

LEA members publish academic papers, research reports, and policy briefs to inform educational researchers, teachers, school leaders, and policy-makers about issues related to national and international large-scale assessments.

List of Publications

2021

 • Allmendinger, H., Aslaksen, H., & Buchholtz, N. (2021). Das stochastische Quiz „Borel“. Mathematik lehren: Die Zeitschrift für den Unterricht in allen Schulstufen, 229, 28-33.
 • Altrichter, H., Herzog-Punzenberger, B., Fulterer, S., Brown, M., Burns, D., & Nortvedt, G. -A., Skedsmo, G., Wiese, E., Nayir, F., Fellner, M., McNamara, G., O'Hara, J., (2021). Leistungsbeurteilung und kulturelle Vielfalt: Herausforderungen und Bewertungspraktiken in Schulen der Sekundarstufe I in Österreich, Irland, Norwegen und der Türkei. Erziehung & Unterricht, 171(3-4), 251–261.
 • Björnsson, J.K. (Red.) (2021). Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læringCappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.123
 • Blömeke, S., Nilsen, T., & Scherer, R. (2021). School innovativeness is associated with enhanced teacher collaboration, innovative classroom practices, and job satisfaction. Journal of Educational Psychology, 113(8), 1645–1667. https://doi.org/10.1037/edu0000668
 • Carlsten, T. C., Throndsen, I. & Björnsson, J. K. (2021). Profesjonelle fellesskap på ungdomstrinnet som del av skolens utvikling. I Björnsson J.K. (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring (Kap. 5, s. 87–106). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.123.ch5
 • Carlsten, T. C., Throndsen, I. & Klette, K. (2021). Læringsfremmende vurderingspraksis på ungdomstrinnet: Funn fra TALIS 2018 og LISA-prosjektet. I Björnsson J.K. (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring (Kap. 7, s. 123–141). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.123.ch7
 • Forsbakk, B., & Nortvedt, G. -A. (2021). Prøven er gjennomført, hva nå? En studie av praksiser i arbeid med nasjonale kartleggingsprøver i regning. I Lekang T., & Moen T. (Red.), Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning (Kap 14, s. 207–222). Universitetsforlaget. https://hdl.handle.net/11250/2990362
 • Frønes, T.S. & Pettersen, A. (2021). Spørreundersøkelser i utdanningsforskning. I. Andersson-Bakken E.I., & Dalland C.P. (Red.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse (Kap 8, s. 167–208). Universitetsforlaget. 
 • Gudmundsdottir, G. B. & Björnsson, J. K. (2021). Hvor godt er lærere forberedt på den digitale hverdagen? I Björnsson J. K. (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring (Kap. 4, s. 57–86). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.123.ch4
 • Hatlevik, O.E., Gudmundsdottir, G.B., & Rohatgi, A. (2021). Digital downsides in teacher education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 5(4), 123-139. https://doi.org/10.7577/njcie.4227
 • Kaarstein, H., & Nilsen, T. (2021). Lærerkompetanse, undervisningskvalitet og naturfagprestasjoner fra TIMSS 2015 til TIMSS 2019. I Nilsen T. & Kaarstein H. (Red.), Med blikket mot naturfag: Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021 (Kap 8, s. 183-206)Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-08
 • Karlsen, S., Kersting, M., Ødegaard, M., Kjærnsli, M., Olufsen, M., & Lunde, M.L.S. (2021). Kjennetegn på utforskende undervisning i naturfag. I Ødegaard, M., Kjærnsli, M., & Kersting, M. (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet: Resultater fra videostudien LISSI (Kap 4, s. 47-66). Fagbokforlaget. 
 • Kersting, M., Karlsen, S., Ødegaard, M., Kjærnsli, M., Olufsen, M., & Lunde, M.L.S. (2021). Ulike dilemmaer knyttet til utforskende undervisning i naturfag. I Ødegaard, M., Kjærnsli, M., & Kersting, M., (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. (Kap 5, s. 69-84). Fagbokforlaget. 
 • Kjærnsli, M., Olufsen, M., & Bjørnsson, J.K. (2021). Hva har betydning for elevenes læringsutbytte i naturfag?. I Ødegaard, M., Kjærnsli, M., & Kersting, M. (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. (Kap 8, s. 119-132). Fagbokforlaget. 
 • Lunde, M.L.S., Sæleset, J., Kjærnsli, M,. Kersting, M., Karlsen, S., & Olufsen, M. (2021). Forskningsdesign og metode. I Ødegaard, M., Kjærnsli, M., & Kersting, M. (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. (Kap 3, s. 35-41). Fagbokforlaget. 
 • Lunde, M.L.S., Sæleset, J., Karlsen, S., Kjærnsli, M., Kersting, M., & Olufsen, M. (2021). Hvordan vurdere undervisningskvalitet i naturfag. I Ødegaard, M., Kjærnsli, M., & Kersting, M. (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. (Kap 2, s. 25-34). Fagbokforlaget. 
 • Lehre, A. -C.W.G., & Nilsen, T. (2021). Språk i hjemmet og naturfagprestasjoner fra TIMSS 2015 til TIMSS 2019. I Nilsen, T. & Kaarstein, H. (Red.), Med blikket mot naturfag: Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. (Kap 7, s. 165-182). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-07
 • Lehre, A- .C.W.G., Frønes, T.S. & Kaarstein, H. (2021). TIMSS 2019: Hverdagsspråk og naturfaglig diskurs i elevenes svar på åpne oppgaver. I Nilsen, T. & Kaarstein, H. (Red.), Med blikket mot naturfag: Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. (Kap 4, s. 73-102). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-04
 • Nilsen, T., & Kaarstein, H. (Red.) (2021). Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015- 2021. Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021
 • Nilsen, T., & Kaarstein, H. (2021). Skolemiljø, motivasjon og naturfagprestasjoner fra TIMSS 2015 til TIMSS 2019. I Nilsen, T. & Kaarstein, H. (Red.), Med blikket mot naturfag: Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. (Kap 6, s. 143-164). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-06
 • Nilsen, T., & Kaarstein, H. (2021). Elevenes muligheter til å lære. I Nilsen, T. & Kaarstein, H. (Red.), Med blikket mot naturfag: Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. (Kap 2, s. 23-45). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-02
 • Nilsen, T., Frøyland, M., Henriksen, E.K., Kolstø, S.D., Jorde, D., Korsager, M., Knain, E., Ødegaard, M., Teig, N., Jensen, F., Kjærnsli, M., Bungum, B., Løken, M., & Stadler, M.G. (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Nilsen, T. & Kaarstein, H. (Red.), Med blikket mot naturfag: Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. (Kap 9, s. 207-260). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-09
 • Nilsen, T. Scherer, R., & Blömeke, S. (2021). Hva fremmer et innovativt miljø i skolen, og hvilken betydning har det for læreres undervisning? I Björnsson J. K. (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring (Kap. 3, s. 35–55). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.123.ch3
 • Nortvedt, G. -A., Buchholtz, N., Fauskanger, J., Hreinsdottir, F., Hähkioniemi, M., Jessen, B.E., Kurvits,J., Liljekvist, Y., Misfeldt, M., Naalsund, M., Nilsen, H.K., Palsdottir, G., Portaankorva-Koivisto, P., Radišić, J., & Werneberg, A. (Red.) (2021). Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20: The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. SMDF, Swedish Society for Research in Mathematics Education, Nr. 14. http://matematikdidaktik.org/
 • Olufsen, M., Lunde, M.L.S. & Kjærnsli, M. (2021). Praktiske aktiviteter i naturfag - muligheter for økt elevaktivitet og faglig fordypning I Ødegaard, M., Kjærnsli, M., & Kersting, M. (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. (Kap 6, s. 87-104). Fagbokforlaget. 
 • Radišić, J., & Jensen, F. (2021). Norske 9.-trinnselevers motivasjon for naturfag og matematikk – en latent profilanalyse av TIMSS 2019. I Nilsen, T. & Kaarstein, H. (Red.), Med blikket mot naturfag: Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. (Kap 5, s. 103-139). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-05
 • Senden, B., Nilsen, T., & Blömeke, S. (2021). Instructional Quality: A Review of Conceptualizations, Measurement Approaches, and Research Findings. In M. Blikstad-Balas, K. Klette, & M. Tengberg (Eds.), Ways of Analyzing Teaching Quality (pp. 140-172). Scandinavian University Press. https://doi.org/10.18261/9788215045054-2021-05
 • Stovner, R.B., Klette, K., & Nortvedt, G. -A. (2021). The instructional situations in which mathematics teachers provide substantive feedbackEducational Studies in Mathematics, 108, 533–551. https://doi.org/10.1007/s10649-021-10065-w
 • Teig, N., Bergem, O.K., Nilsen, T., & Senden, B. (2021). Gir utforskende arbeidsmåter i naturfag bedre læringsutbytte? I Nilsen, T. & Kaarstein, H. (Red.), Med blikket mot naturfag: Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. (Kap 3, s. 46-72). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-03
 • Ødegaard, M., Kjærnsli, M., & Kersting, M. (2021). En studie av kvalitet i naturfagundervisning. I Ødegaard, M., Kjærnsli, M., & Kersting, M. (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. (Kap 1, s. 15-22). Fagbokforlaget. 

2020

 • Bergem, O. K.; Nilsen, T.; Mittal, O. & Ræder, H. G. (2020). Can teachers’ instruction increase low-SES students’ motivation to learn mathematics?, I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.
 • Björnsson, .J.K. (2020). Teaching culturally diverse student groups in the Nordic countries: What can the TALIS 2018 data tell us?,I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.
 • Buchholtz, N. (2020). Voraussetzungen und Qualitätskriterien von Mixed-Methods-Studien in der mathematikdidaktischen Forschung. Journal für Mathematik-Didaktik.
 • Buchholtz, N. (2020). Mathematische Wanderpfade unter einer didaktischen Perspektive. mathematica didactica43(2), online firsthttp://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020/ges/md_2020_Buchholtz.pdf
 • Buchholtz, N. Stuart, A. & Frønes, T.S. (2020). Equity, equality and diversity—Putting educational justice in the Nordic model to a test, I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.
 • Frid, S; Sumpter, L. & Nortvedt, G.A. (2020). Who is best in mathematics?. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  
 • Frønes, T.S. & Jensen, F. (2020). Avsluttende bemerkninger: Lesing som portvokter, I: T. S.Frønes & F. Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.
 • Frønes, T. S.; Pettersen, A.; Radišić, J. & Buchholtz, N. (2020). Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education – Final thoughts and looking ahead, I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.
 • Frønes, T.S.; Rasmusson, M. & Bremholm, J. (2020). Equity and diversity in reading comprehension—A case study of PISA 2000–2018., I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.
 • Frønes, T. S. & Roe, A. (2020). Hva skjer i norsktimene? Elevers oppfatning av norskundervisningen på skolen, I: T. S.Frønes & F. Jensen (red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.
 • Herzog-Punzenberger, B.; Altrichter, H.; Brown, M.D.; Burns, D.; Nortvedt, G.A.; Skedsmo, G.; Wiese, E.; Nayir, F.; Fellner, M.; McNamara, G. & O'Hara, J. (2020). Teachers responding to cultural diversity: Case studies on assessment practices, challenges and experiences in secondary schools in Austria, Ireland, Norway and Turkey. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  20(3).
 • Jensen, F; Frønes, T.S.; Kjærnsli, M. & Roe, A. (2020). Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv,  I: T. S.Frønes & F. Jensen (red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.
 • Jensen, F.; Kjærnsli, M.; Björnsson, J.K. & Pettersen, A. (2020). Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere  I: T. S.Frønes & F. Jensen (red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.
 • Jensen R.E. (2020) Implications of Changing the Delivery Mode on Reading Tests in Norway—A Gender Perspective. I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.
 • Magnusson, C.G. & Frønes, T. S. (2020). Norske elevers kunnskap om strategier for leseforståelse,  I: T. S.Frønes & F. Jensen (red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.
 • Mittal, O.; Nilsen, T.& Björnsson, J. K. (2020). Measuring equity across the Nordic education systems: Conceptual and methodological choices as implications for educational policies I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.
 • Nilsen, T. & Bergem, O.K. (2020). Teacher Competence and Equity in the Nordic Countries. Mediation and moderation of the relation between SES and achievement. Acta Didactica Norden (ADNO). 14(1).
 • Nilsen, T.; Scherer, R.; Gustafsson, J.-E; Teig, N. & Kaarstein, H. (2020). Teachers’ role in enhancing equity: A multilevel structural equation modeling with mediated moderation., I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.
 • Nortvedt, G.A; Bratting, K.B.; Kovpanets, O.; Pettersen, A. & Rohatgi, A. (2020). Improving equity through national-level assessment initiatives., I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.
 • Nortvedt, G.A. & Wiese, E. (2020). Numeracy and migrant students: a case study of secondary level mathematics education in Norway. ZDM: Mathematics Education., s 527- 539.
 • Radišić, J.& Pettersen, A. (2020). Resilient and nonresilient students in Sweden and Norway—Investigating the interplay between their self-beliefs and the school environment., I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer
 • Rasmussen, I.; Kjærnsli, M.; Jensen, F. & Ludvigsen, S. R. (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO).
 • Rohatgi, A. Bundsgaard, J. & Hatlevik, O.E. (2020). Digital inclusion in Norwegian and Danish schools: Analysing variation in teachers’ collaboration, attitudes, ICT use and students’ ICT literacy., I: T.S.Frønes; A.Pettersen; J.Radišić & N. Buchholtz (ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.
 • Rohatgi, A. & Scherer, R. (2020). Identifying profiles of students' school climate perceptions using PISA 2015 data. Large-scale Assessments in Education. 8(1).
 • Ryen, J.A. & Frønes, T.S. (2020). Å forstå det man leser – å trekke slutninger i skjønnlitteratur og sakprosa, I: T. S.Frønes & F. Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA, Universitetsforlaget.
 • Teig, N. (2020). Scientific inquiry in TIMSS and PISA 2015. Inquiry as an instructional approach and the assessment of inquiry as an instructional outcome in science. Nordic Studies in Science Education. 16(2).
 • Teig, N.; Scherer, R. & Kjærnsli, M. (2020). Identifying patterns of students' performance on simulated inquiry tasks using PISA 2015 log‐file dataJournal of Research in Science Teaching. 57, s 1400- 1429.
 • Yang Hansen, K., Radišić, J., Liu, X., & Glassow, L.N. (2020). Exploring diversity in the relationships between teacher quality and job satisfaction in the Nordic countries: Insights from TALIS 2013 and 2018., In Stjern Frønes. T., Pettersen, A., Radišić, J. & Buchholtz, N. (Eds.),  Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education, Springer. 
 • Weyergang, C. & Frønes, T.S. (2020). Å lese kritisk: Elevers vurderinger av teksters troverdighet og pålitelighet, I: T. S.Frønes & F. Jensen (red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.

2019

 • Bellens, K., Van Damme, J., Van den Noortgate, W., Wendt, H., & Nilsen, T. (2019). Instructional quality: Catalyst or pitfall in educational systems' aim for high achievement and equity? An answer based on multilevel SEM analyses of TIMSS 2015 data in Flanders (Belgium), Germany, and Norway. Large-scale Assessments in Education, 7:1. https://doi.org/10.1186/s40536-019-0069-2
 • Buchholtz, N. (2019). Planning and conducting mixed methods studies in mathematics educational research. In G. Kaiser & N. Presmeg (Eds.), Compendium for Early Career Researchers in Mathematics Education (ICME-13 Monographs, pp. 131-152). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15636-7_6
 • Buchholtz, N., & Schorcht, S. (2019). Welche Überzeugungen haben Lehramtsstudierende zur Geschichte der Mathematik? - Ergebnisse der Studie ÜberLeGMa. mathematica didactica, 42(1), 1-19. Link
 • Canrinus, E., Klette, K., Hammerness, K., & Bergem, O. K. (2019). Opportunities to enact practice in campus courses: Taking a student perspective. Teacher and Teaching, 25(1), 110-124. https://doi.org/10.1080/13540602.2018.1526171
 • Nayir, F., Brown, M., Burns, D., O'Hara, J., McNamara, G., Nortvedt, G., Skedsmo, G., Gloppen, S. K., & Wiese, E. F. (2019). Assessment with and for migration background students-cases from Europe. Eurasian Journal of Educational Research, 79, 39-68. https://doi.org/10.14689/ejer.2019.79.3
 • Pettersen, A., & Braeken, J. (2019). Mathematical competency demands of assessment items: A search for empirical evidence. International Journal of Science and Mathematics Education, 17(2), 405-425. https://doi.org/10.1007/s10763-017-9870-y
 • Scherer, R., & Nilsen, T. (2019). Closing the gaps? Differential effectiveness and accountability as a road to school improvement. School Effectiveness and School Improvement, 30(3), 255-260. https://doi.org/10.1080/09243453.2019.1623450
 • Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers’ adoption of digital technology in education. Computers & Education, 128, 13-35. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.009
 • Scherer, R., & Teo, T. (2019). Unpacking teachers' intentions to integrate technology: A meta-analysis. Educational Research Review, 27, 90-109. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.03.001
 • Scherer, R., & Siddiq, F. (2019). The relation between students’ socioeconomic status and ICT literacy: Findings from a meta-analysis. Computers & Education, 138, 13-32. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.04.011
 • Scherer, R., Siddiq, F., & Sánchez Viveros, B. (2019). The cognitive benefits of learning computer programming: A meta-analysis of transfer effects. Journal of Educational Psychology, 111(5), 764-792. https://doi.org/10.1037/edu0000314
 • Siddiq, F., & Scherer, R. (2019). Is there a gap? A meta-analysis of the gender differences in students' ICT literacy. Educational Research Review, 27, 205-217. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.03.007
 • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2019, in press). I Know I Can, but Do I Have the Time? The Role of Teachers’ Self-Efficacy and Perceived Time Constraints in Implementing Cognitive-Activation Strategies in Science. Frontiers in Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01697
 • Throndsen, I., Carlsten, T. C., & Björnsson, J. K. (2019). TALIS 2018 - Første Hovedfunn fra Ungsdomstrinnet. Oslo: Universitetet i Oslo. https://www.udir.no/contentassets/cee13d13f3c14e029320fbf10833925e/talis2018-rapport.pdf
 • Throndsen, I., & Hatlevik, O. E. (2019). Elevenes skoleprestasjoner sett i lys av IKT-bruk på fritiden. Nordic Studies in Education, 39(1), 5-23. https://doi.org/10.18261/issn.1891-2019-01-02
 • Tondeur, J., Scherer, R., Baran, E., Siddiq, F., Valtonen, T., & Sointu, E. (2019). Teacher educators as gatekeepers: Preparing the next generation of teachers for technology integration in education. British Journal of Educational Technology, 50(3), 1189-1209. https://doi.org/10.1111/bjet.12748
 • Tondeur, J., Scherer, R., Siddiq, F., & Baran, E. (2019, in press). Enhancing pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK): a mixed-method study. Educational Technology, Research & Development, https://doi.org/10.1007/s11423-019-09692-1
 • Vanslambrouck, S., Chang, Z., Pynoo, B., Lombaerts, K., Tondeur, J., & Scherer, R. (2019). A latent profile analysis of adult students’ online self-regulation in blended learning environments. Computers in Human Behavior, 99, 126-136. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.05.021

2018

 • Bergem, O. K. (2018). Undervisningskvalitet i Norsk skole: Status, trender og utfordringer. In J. K. Björnsson & R. V. Olsen (Eds.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge (chap. 9, pp. 199-221). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Björnsson, J. K. (2018). Om lenkefeil og ekvivaleringsmetoder på nasjonale prøver: Evaluering av endring over tid. Acta Didacta Norge, 12(4). http://dx.doi.org/10.5617/adno.6273
 • Bremerich-Vos, Doll, J., Buchholtz, N., Kaiser, G., & König, J. (2018). Nutzungsverläufe für fachdidaktische Studieninhalte der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik im Lehramtsstudium. Die Bedeutung der Lehrämter und der Zusammenhang mit Lehrinnovationen. Zeitschrift für Pädagogik, 64(4), 511-532. https://doi.org/10.3262/ZP1804511
 • Buchholtz, N. (2018). Außerschulisches Lernen von Mathematisieren durch App-basierte mathematische Stadtspaziergänge. In In Fachgruppe Didaktik der Mathematik der Universität Paderborn (ed.), Beiträge zum Mathematikunterricht (pp. 385-388). Münster: WTM-Verlag.
 • Buchholtz, N., & Armbrust, A. (2018). Ein mathematischer Stadtspaziergang zum Satz des Pythagoras als außerschulische Lernumgebung im Mathematikunterricht. In S. Schukajlow & W. Blum (eds.), Evaluierte Lernumgebungen zum Modellieren. Realitätsbezüge im Mathematikunterricht (pp. 143-163). Wiesbaden: Springer Spektrum. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20325-2_8
 • Buchholtz, N., & Doll, J. (2018). Wissenserwerb und fachdidaktische Lerngelegenheiten im Mathematiklehramtsstudium – Erste Erkenntnisse aus der Begleitforschung des Hamburger ProfaLe-Projekts. In U. Kortenkamp & A. Kuzle (eds.), Beiträge zum Mathematikunterricht (pp. 143-146). Münster: WTM-Verlag.
 • Buchholtz, N., Krosanke, N., Orschulik, A. B., & Vorhölter, K. (2018). Combining and integrating formative and summative assessment in mathematics teacher education. ZDM, 50(4), 715-728. https://doi.org/10.1007/s11858-018-0948-y
 • Daus, S., Nilsen, T., & Braeken, J. (2018). Exploring content knowledge: Country profile of science strengths and weaknesses in TIMSS. Possible implications for educational professionals and science research. Scandinavian Journal of Educational Research, https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1478882
 • Greiff, S., & Scherer, R. (2018). Complex Problem Solving and Its Position in the Wider Realm of the Human Intellect. Journal of Intelligence, 6(5). https://doi.org/10.3390/jintelligence6010005
 • Greiff, S., & Scherer, R. (2018). Still Comparing Apples With Oranges? Some Thoughts on the Principles and Practices of Measurement Invariance Testing. European Journal of Psychological Assessment, 34(3), 141-144. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000487
 • Gustafsson, J.-E., Nilsen, T., & Yang Hansen, Kajsa (2018). School characteristics moderating the relation between student socio-economic status and mathematics achievement in grade 8. Evidence from 50 countries in TIMSS 2011. Studies in Educational Evaluation, 57, 16-30. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2016.09.004
 • Hatlevik, O. E., Rohatgi, A., & Björnsson, J. K. (2018). Skoleledernes syn på skoleklima: Noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015. In J. K. Björnsson & R. V. Olsen (Eds.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge (chap. 8, pp. 173-198). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Hatlevik, O. E., Throndsen, I., Loi, M., & Gudmundsdottir, G. B. (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education, 118, 107-119. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.11.011
 • Hole, A., Grønmo, L. S., & Onstad, T. (2018). The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education, 6:3. https://doi.org/10.1186/s40536-018-0055-0
 • Jensen, F., Henriksen, E. K., Holmegaard, H. T., Madsen, L. M., & Ulriksen, L. (2018). Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordina: Nordic Studies in Science Education, 14(1), 3-21. https://doi.org/10.5617/nordina.2343
 • Jensen, F., Mork, S., & Kjærnsli, M. (2018). En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den Norske læreplanen. In J. K. Björnsson & R. V. Olsen (Eds.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge (chap. 5, pp. 94-127). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kaarstein, H., & Nilsen, T. (2018). Norske elevers motivasjon for naturfag gjennom 20 år. In J. K. Björnsson & R. V. Olsen (Eds.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge (chap. 2, pp. 35-56). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kaarstein, H., Radišić, J., & Nilsen, T. (2018). 20 Years of Mathematics Motivation Mirrored Through TIMSS: Example of Norway. In E. Bergquist, M. Österholm, C. Granberg, & L. Sumpter (Eds.), Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (vol. 3, pp. 179-186). Umeå: PME.
 • Kirfel, C., & Aslaksen, H. (2018). Areal, volum og derivasjon. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 29(3), 34-38.
 • Kirfel, C., & Aslaksen, H. (2018). Areal, omkrets og derivasjon. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 29(2), 37-41.
 • Kirfel, C., & Aslaksen, H. (2018). Ein alternativer Zugang zur Ableitung: Betrachrungen zu Volumen, Flächeninhalt und Umfang. Der Mathematikunterricht, 64(3), 23-32.
 • Nerstad, C. G. L., Rosalind, S., Černe, M., Dysvik, A., Škerlavaj, M., & Scherer, R. (2018). Perceived Mastery Climate, Felt Trust, and Knowledge Sharing. Journal of Organizational Behavior, 39(4), 429-447. https://doi.org/10.1002/job.2241
 • Nilsen, T., & Blömeke, S. (2018). Lærerkvalitet, undervisgningskvalitet, -kvantitet og prestasjon: Analyser av TIMSS 2015-data i naturfag på barnetrinnet. In J. K. Björnsson & R. V. Olsen (Eds.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge (chap. 3, pp. 57-75). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Nilsen, T., Björnsson, J. K., & Olsen, R. V. (2018). Hvordan har likeverd i Norsk skole endret seg de siste 20 årene? In J. K. Björnsson & R. V. Olsen (Eds.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge (chap. 7, pp. 150-172). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Nilsen, T., Scherer, R., & Blömeke, S. (2018). The relation of science teachers' quality and instruction to student motivation and achievement in the 4th and 8th grade: A Nordic perspective. In The Nordic Council of Ministers (Ed.), Northern Lights on TIMSS and PISA 2018 (chap. 3, pp. 61-94). Denmark: Nordic Council of Ministers. https://doi.org/10.6027/TN2018-524
 • Nortvedt, G. A. (2018). "Det er et verktøy, ikke sant, for oss" - Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning 2014-2017. Acta Didacta Norge, 12(4). http://dx.doi.org/10.5617/adno.6383
 • Nortvedt, G. A. (2018). Policy impact of PISA on mathematics education: The case of Norway. European Journal of Psychology of Education, 33(3), 427-444. https://doi.org/10.1007/s10212-018-0378-9
 • Nortvedt, G. A., & Buchholtz, N. (2018). Assessment in mathematics education: responding to issues regarding methodology, policy, and equity. ZDM: Mathematics Education, 50(4), 555-570. https://doi.org/10.1007/s11858-018-0963-z
 • Nortvedt, G. A., & Siqveland, A. (2018). Are Beginning Calculus and Engineering Students Adequately Prepared for Higher Education? An Assessment of Students’ Basic Mathematical Knowledge. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, https://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1501826
 • Olsen, R. V., Tveit, S., & Björnsson, J. K. (2018). Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring. Acta Didacta Norge, 12(4). http://dx.doi.org/10.5617/adno.6647
 • Olsen, R. V., & Björnsson, J. K. (2018). Fødselsmåned og skoleprestasjoner. In J. K. Björnsson & R. V. Olsen (Eds.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge (chap. 4, pp. 76-93). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Olsen, R. V., & Björnsson, J. K. (2018). Tjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre. In J. K. Björnsson & R. V. Olsen (Eds.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge (chap. 1, pp. 12-34). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Oskarsson, M., Kjærnsli, M., Sørensen, H., & Eklöf, H. (2018). Nordic students' interest and self-belief in science. In The Nordic Council of Ministers (Ed.), Northern Lights on TIMSS ansd PISA 2018 (chap. 4, pp. 95-122). Denmark: Nordic Council of Ministers. https://doi.org/10.6027/TN2018-524
 • Pettersen, A., & Nortvedt, G. (2018). Identifying Competency Demands in Mathematical Tasks: Recognising What Matters. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(5), 949-965. https://doi.org/10.1007/s10763-017-9807-5
 • Radišić, J., & Baucal, A. (2018). Teachers’ reflection on PISA items and why they are so hard for students in Serbia. European Journal of Psychology of Education, 33(3), 445- 466. https://doi.org/10.1007/s10212-018-0366-0
 • Radišić, J., Videnović, M., & Baucal, A. (2018). Distinguishing successful students in mathematics: A comparison across European countries. Psihologija, 51(1), 69-89. https://doi.org/10.2298/psi170522019r
 • Roger, S., & Radišić, J. (2018). Promoting teaching, learning and informed decision-making through the lenses of international large-scale assessment: looking beyond numbers. European Journal of Psychology of Education, 33(3), 419-426. https://doi.org/10.1007/s10212-018-0388-7
 • Scherer, R., & Guttersrud, Ø. (2018). Observing the World Through Your Own Lenses – The Role of Perceived Adaptability for Epistemological Beliefs About the Development of Scientific Knowledge. Frontiers in Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01006
 • Scherer, R., Tondeur, J. Siddiq, F., & Baran, E. (2018). The importance of attitudes toward technology for pre-service teachers' technological, pedagogical, and content knowledge: Comparing structural equation modeling approaches. Computers in Human Behavior, 80, 67-80. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.003
 • Støle, H., Mangen, A., Frønes, T. S., & Thomson, J. (2018). Digitisation of reading assessment, In M. Barzillai, J. Thompson, S. Schroeder, & P. van den Broek (eds.), Learning to Read in a Digital World (chap. 9, pp. 205-224). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.  https://doi.org/10.1075/swll.17.09sto
 • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2018). More isn’t always better: The curvilinear relationship between inquiry-based teaching and student achievement in science. Learning and Instruction, 56, 20-29. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.02.006

 

---

Note. This list is a selection of publications. Please review the individual members' webpages for additional works that are not shown here.