Midtveisevaluering - Oleksandra Mittal

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Oleksandra Mittal, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Sigrid Blömeke, Centre for Educational Measurement, UiO.

På grunn av smittevernsituasjonen, kan tilhørere kun delta via zoom, ta kontakt med hovedveileder Trude Nilsen hvis dette er aktuelt.

Published Apr. 26, 2022 1:34 PM - Last modified Apr. 26, 2022 1:34 PM