Boklansering: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA

Boka gir viktig innsikt i utviklingen i leseferdigheter blant elever i Norden og viser hvordan resultater fra store leseundersøkelser kan benyttes til å forstå mer om elevers lesing.

To gutter leser bøker og på skjerm

(Illustrasjonsfoto: Adobe Stock).

Bokomslag Like muligheter til god leseforståelseBoklanseringen vil både inneholde en presentasjon av funn fra boka og romme en diskusjon om hva resultatene kan bety for ulike deler av skole- og litteraturdebatten.

Boka «Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA» er basert på dybdestudier av elevers leseforståelse og holdninger til lesing med data fra PISA 2018 og tidligere PISA-undersøkelser. Resultatene settes i sammenheng med annen aktuell forskning og andre skoleundersøkelser, og lesing i PISA-undersøkelsen blir sett i lys av revisjonen av læreplanen, LK20. Ulike tematiske felt innenfor leseforskningen har fått egne kapitler i boka, som lesestrategier, kritisk lesing, lesevaner, å lese mellom linjene og hva som skjer i norsktimene.

Boka er utgitt med åpen tilgang og kan lastes ned her.

Program

Del 1

•   Utdanningsdirektoratet ved divisjonsdirektør for kunnskap og analyse Anne Magdalena Solbu Kleiven
•   Presentasjon av boka ved forsker Fredrik Jensen
•   Like muligheter til god leseforståelse? Oppsummerende gjennomgang ved forsker Tove S. Frønes
•   Lesing i norskfaget – hva kan vi lære og hva kan vi ikke lære av PISA? ved førsteamanuensis i norskdidaktikk Jonas Bakken


Del 2

Panelsamtale:

•   Jonas Bakken, bokas kommentator og norskdidaktiker 
•   Bjørn Sortland, forfatter og professor i skrivekunst ved NBI 
•   Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !Les
•   Helene Voldner fra Formidlingsavdelingen ved Deichman bibliotek
•   Kari Spjeldnæs, forfatter og stipendiat
•   Christian B. Bjerke, møteleder og norskdidaktiker

Direktestrømming av arrangementet

Boklanseringen strømmes på YouTube. På grunn av smittevern vil det ikke være mulig å melde seg på arrangementet.

 

Published Apr. 26, 2022 1:27 PM - Last modified Apr. 26, 2022 1:27 PM