Professorforelesning: Lovisa Sumpter

Lovisa Sumpter foreleser i forbindelse med tilsetting som professor. Tittelen på forelesningen er «Collective mathematical reasoning and different types of arguments».

Foto av Lovisa Sumpter.

Lovisa Sumpter (foto: Shane Colvin/ UV).

Etter forelesningen blir det mottakelse med enkel servering.

Meld deg på (frist 6. april)

Følg forelesningen digitalt

Her kan du følge forelesningen på nett (zoom.us). Detaljer for pålogging sendes påmeldte.

Velkommen!

Published Apr. 26, 2022 1:35 PM - Last modified Apr. 26, 2022 1:35 PM