Published: Twenty years of TIMSS and PISA in Norway

Julius K. Björnsson and Rolf V. Olsen edited a book that describes how the results of the international large-scale studies PISA and TIMSS can be interpreted in the context of the Norwegian educational system. In nine chapters, the authors and editors present selected findings from these studies based on the data from almost 20 years and showcase how they may impact education in Norway.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

The publisher's webpage describes the book as follows:

"Gjennom de ulike bidragene gir boka et utfyllende bilde av hvordan resultatene fra PISA og TIMSS kan forstås og brukes for å belyse sentrale temaer i norsk utdanning. Hvert av kapitlene presenterer resultater fra nye analyser som ikke tidligere er presentert i rapportene som har kommet ut fra prosjektene. Bidragene er hovedsakelig knyttet til fagområdene naturfag og matematikk, men også resultater knyttet til lærerkompetanse, undervisningskvalitet og motivasjon er sentrale. Flere av kapitlene presenterer analyser av utviklingen i norsk skole over tid, mens andre bidrag presenterer dybdeanalyser fra TIMSS- og PISA-undersøkelsene som ble gjennomført i 2015."

 

More information about the book can be found here.

 

Tags: PISA, TIMSS, Large-scale assessments, Education
Published Oct. 23, 2018 4:37 PM - Last modified Oct. 23, 2018 4:37 PM