Courses and workshops held by Teaching Learning Video lab


Upcoming courses and workshops

No courses listed at the moment? You are always welcome to contact us for more information about possible subjects.

Courses and events from our Norwegian site

Previous courses

 • Introduction to video analysis using Interact
 • Advanced course in video analysis using Interact
 • Introductions to classroom recordings -methods and experiences from research project LISA.
 • Introductions to classroom recordings - multi camera solutions
 • Introductions to classroom recordings – simple camera solutions
 • Introduction to transcription using InqScribe
 • Introduction to video analysis using Videograph
 • Advanced course in video analysis using Videograph

By demand

 • Tematic courses in methodology and technology within video based research and teaching.
 • Introduksjon til markørbasert bevegelsessporing med Qualisys-systemet ved IMV.
  Dette muliggjør svært presis sporing av hele eller deler av kroppen for både kvalitativ og kvantitativ analyse.
  http://www.qualisys.com/applications/other/sound-motion/
  By: Motion Capture Lab
 • Introduksjon til bruk av Axivity AX3 til å måle aktivitet hos en eller flere personer over lengre tidsstrekk (opptil 30 dager).
  Sensorene minner om aktivitetsklokker, men har mye bedre tidsoppløsning og dataene kan enkelt eksporteres til en TSV-fil for plotting og analyse.
  http://axivity.com/product/ax3
  By: Motion Capture Lab
 • Introduksjon til visualisering og kvantitativ videoanalyse fra vanlige videoopptak, ved hjelp av egenprodusert programvare:
  http://www.uio.no/english/research/groups/fourms/software/VideoAnalysis
  By: Motion Capture Lab
 • Annoter med Elan
  Elan er et gratisverktøy der du kan annotere lyd og/eller video på en enkel og rask måte. Lær de grunnleggende knepene for transkripsjon og annen annotering av intervjuer, samtaler og liknende.
  By: The Text Laboratory -Faculty of Humanities
 • Søk i tekst- og talekorpus
  En kort innføring i bruk av samlinger (korpus) av tekst og tale. Vi demonstrerer talespråkskorpus med Oslospråk og nordiske dialekter samt norske tekstkorpus som webkorpuset NoWaC og Leksikografisk bokmålskorpus med tekster fra mange sjangere. Vi viser også hvordan man kan søke i de flerspråklige korpusene OMC og RuN.
  By: The Text Laboratory -Faculty of Humanities

 

Published Jan. 10, 2017 2:02 PM - Last modified Oct. 29, 2021 10:55 AM