Astrid Roe

Image of Astrid Roe
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo
Other affiliations Faculty of Educational Sciences

Publications

 • Dalland, Cecilie Pedersen; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2022). Home schooling during the coronavirus pandemic: Individual tasks and requirements for self-regulated learning skills. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 4(106), p. 316–330. doi: 10.18261/npt.106.4.4.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2021). Observational Scores as Predictors for Student Achievement Gains. In Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (Ed.), Ways of Analyzing Teaching Quality.Potentials and Pitfalls. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04506-1. p. 174–203. doi: doi.org/10.18261/9788215045054-2021-06.
 • Dalland, Cecilie Pedersen; White, Mark Christopher; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2021). Individualised home schooling – at odds with the equity ambitions in the Nordic model of education? Education In The North. ISSN 0424-5512. 28(3), p. 204–221. doi: 10.26203/9dvz-5f97. Full text in Research Archive
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid & Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Homeschooling in Norway During the Pandemic-Digital Learning with Unequal Access to Qualified Help at Home and Unequal Learning Opportunities Provided by the School. In Reimers, Fernando (Eds.), Primary and Secondary Education During Covid-19. Springer. ISSN 978-3-030-81500-4. p. 177–201. doi: 10.1007/978-3-030-81500-4_7.
 • Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2021). Hva skjer med lese- og skriveopplæringen når elevenes undervisning digitaliseres helt? . Viden om Literacy. ISSN 2246-6517. p. 59–67. Full text in Research Archive
 • Roe, Astrid; Blikstad-Balas, Marte & Dalland, Cecilie Pedersen (2021). The Impact of COVID-19 and Homeschooling on Students' Engagement With Physical Activity. Frontiers in Sports and Active Living. ISSN 2624-9367. 2, p. 1–13. doi: 10.3389/fspor.2020.589227. Full text in Research Archive
 • Buchholtz, Nils; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2020). Students’ ratings of instructional quality and achievement in mathematics. In Siller, Hans-Stefan; Weigel, Wolfgang & Wörler, Jan Franz (Ed.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2020 auf der 54. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik. WTM-Verlag. ISSN 978-3-95987-139-6.
 • Frønes, Tove Stjern & Roe, Astrid (2020). Kapittel 8. Hva skjer i norsktimene? Elevers oppfatning av norskundervisningen på skolen. In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 196–221. doi: 10.18261/9788215040066-2020-08. Full text in Research Archive
 • Roe, Astrid (2020). Kapittel 5. Elevenes lesevaner og holdninger til lesing. In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 107–134. doi: 10.18261/9788215040066-2020-05. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2020). Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv. In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 21–45. doi: 10.18261/9788215040066-2020-02. Full text in Research Archive
 • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (2019). Skriving i fagene i norsk skole - en vandring mellom top down og bottom up. In Höglund, Heidi; Jusslin, Sofia; Ståhl, Matilda & Westerlund, Anders (Ed.), Genom texter och vârldar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio. Åbo Akademis Förlag. ISSN 978-951-765-926-0. p. 103–121.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Luoto, Jennifer Maria; Tanner, Marie; Tengberg, Michael & Slotte, Anna [Show all 8 contributors for this article] (2018). Justice through participation: student engagement in Nordic classrooms. Education Inquiry. ISSN 2000-4508. 9(1), p. 57–77. doi: 10.1080/20004508.2018.1428036. Full text in Research Archive
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). To What Extent and How Are Reading Comprehension Strategies Part of Language Arts Instruction? A Study of Lower Secondary Classrooms. Reading Research Quarterly. ISSN 0034-0553. doi: 10.1002/rrq.231.
 • Tengberg, Michael; Roe, Astrid & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2018). Interrater reliability of constructed response items in standardized tests of reading. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 38(2), p. 118–137. doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-02-03. Full text in Research Archive
 • Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2018). Opportunities to Write: An Exploration of Student Writing During Language Arts Lessons in Norwegian Lower Secondary Classrooms. Written Communication: an international quarterly of research, theory, and application. ISSN 0741-0883. 35(2), p. 119–154. doi: 10.1177/0741088317751123. Full text in Research Archive
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). Investigating teachers’ and school principals’ enactments of national testing policies: A Norwegian study . Journal of Educational Administration. ISSN 0957-8234. 56(3), p. 332–349. doi: 10.1108/JEA-04-2017-0035. Full text in Research Archive
 • Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). Interplay of Texts in Different Modalities. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. 3, p. 6–11. doi: 10.23865/njlr.v3.690. Full text in Research Archive
 • Roe, Astrid & Jensen, Ragnhild Engdal (2017). Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen? Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. 3(2). doi: 10.23865/njlr.v3.882. Full text in Research Archive
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Linking instruction and student achievement : research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.4729. Full text in Research Archive
 • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (2015). Writing in the content areas: a Norwegian case study. Reading and writing. ISSN 0922-4777. 29(3), p. 555–576. doi: 10.1007/s11145-015-9607-7.
 • Roe, Astrid (2015). Students’ Perspectives on Reading Instruction and Reading Engagement, Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-17301-6. p. 85–97. doi: 10.1007/978-3-319-17302-3_6.
 • Roe, Astrid & Helstad, Kristin (2014). Den andre skriveopplæringen i Norge - om prosesskriving og skriving i og på tvers av fag. In Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Ed.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. p. 171–193.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2013). Resultater fra skolespørreskjemaet. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 237–259.
 • Roe, Astrid (2013). Lesing. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 237–260.
 • Roe, Astrid (2013). Norske gutters resultater på nasjonale og internasjonale leseprøver. In Kverndokken, Kåre (Eds.), Gutter og lesing. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1432-7. p. 13–33.
 • Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Kjønnsforskjeller i lesing - et dybdedykk i resultatene fra nasjonale prøver på åttende trinn fra 2007 til 2011. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 425–440.
 • Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk. In Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. p. 135–153.
 • Roe, Astrid (2012). Ungdom og lesing - hva forteller nasjonale og internasjonale leseprøver? In Bjorvand, Agnes Margrethe & Tønnessen, Elise Seip (Ed.), Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget. ISSN 9788215020488. p. 103–131.
 • Roe, Astrid & Taube, Karin (2012). "To read or not to read - that is the question" Reading engagement and reading habits in a gender perspective. In Egelund, Niels (Eds.), Northern Lights on PISA 2009 - focus on reading. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-2304-8. p. 45–74.
 • Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2010). Hva betyr PISA for norsk skole? In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 237–244.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Roe, Astrid (2010). Lese- og læringsstrategier. In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 118–137.
 • Roe, Astrid (2010). Elevenes engasjement i lesing. In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 94–117.
 • Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2010). Resultater i lesing. In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 59–92.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2010). PISA 2009 - sentrale funn. In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 13–30.
 • Roe, Astrid (2010). Norske elevers lesing av fagtekster i PISA i et nordisk perspektiv. In Skjelbred, Dagrun & Aamotsbakken, Bente (Ed.), Faglig lesing i skole og barnehage. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-591-2. p. 27–42.
 • Frønes, Tove Stjern & Roe, Astrid (2010). Sakprosalesing i skolen. In Kalleberg, Kirsten & Kleiveland, Astrid (Ed.), Sakprosa i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0921-7. p. 71–89.
 • Roe, Astrid (2010). Nasjonale leseprøver – hva de måler og hvordan resultatene kan brukes. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 41–47.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Språklige minoriteters prestasjoner i naturfag og lesing i PISA 2000 og 2006 : en nordisk sammenlikning. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227. 5(1), p. 69–89.
 • Roe, Astrid & Lie, Svein (2009). Nasjonale leseprøver i et didaktisk og testteoretisk perspektiv. In Dobson, Stephen; Eggen, Astrid Birgitte & Smith, Kari (Ed.), Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39173-4. p. 145–165.
 • Roe, Astrid & Taube, Karin (2009). Norwegian and Swedish students' reading engagement in 2000 and 2009 in a gender perspective. In Matti, Tomas (Eds.), Northern Lights on PISA 2006. Differences and similarities in the Nordic countries,. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-1881-5. p. 133–155.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2009). Leseprestasjoner, lesevaner og holdninger til lesing blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 93(4), p. 250–263.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 93(5), p. 368–385.

View all works in Cristin

 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2020). Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215033068. 221 p.
 • Roe, Astrid; Ryen, Jostein Andresen & Weyergang, Cecilie (2018). God leseopplæring med nasjonale prøver. Om elevers leseutfordringer I et mangfold av tekster. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02905-4. 206 p.
 • Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian & Roe, Astrid (2015). Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISBN 978-3-319-17301-6. 195 p.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2014). Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-784-8. 471 p.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2010). På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01735-8. 274 p.

View all works in Cristin

 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2020). De minste elevene hadde minst kontakt med lærerne i tiden med hjemmeskole. [Internet]. Forskning.no.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2020). Noen snakket med læreren en gang i løpet av flere uker. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Roe, Astrid; Balas, Marte Blikstad & Tengberg, Michael (2019). Student perceptions as an indicator of teaching quality in Finnish, Norwegian and Swedish lower secondary classrooms .
 • Roe, Astrid & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolers bruk av resultater på nasjonale prøver. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2019(3), p. 32–37.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). LISA Nordic Study: Analyzing teaching quality by combining observational and survey data.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation .
 • Jensen, Linn Victoria Mørck; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). Hvor ble det av sjangrene? Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 18–23.
 • Roe, Astrid (2017). Ny forskning fra klasserommet - implikasjoner for ledelse. Presentasjon av LISA-prosjektet og noen foreløpige resultater .
 • Roe, Astrid; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Assessment of Instructional Quality Across Cultures, Quantitative and Qualitative Studies. New Approaches and Findings: Using classroom videos and student surveys to measuring teaching quality.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). What opportunities do students have to engage in writing during their language arts lessons?
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). Student surveys as measures of instructional quality.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Using classroom videos and student surveys to measure teaching practice.
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Hvor ofte får elevene anledning til å skrive i norsktimene på ungdomskolen – og hva skriver de?
 • Roe, Astrid (2016). Lesing og skriving på ungdomstrinnet: et forskningsperspektiv Lesing og skriving på ungdomstrinnet: et forskningsperspektiv.
 • Roe, Astrid & Hertzberg, Frøydis (2016). Fra FoU-arbeid til vitenskapelig publisering. Et case knyttet til feltet Skriving i fagene.
 • Roe, Astrid (2016). Kvalitative og kvantitative studier av leseopplæring og lesekompetanse.
 • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2016). Students Contributions in Whole-Class Teaching.
 • Tengberg, Michael; Roe, Astrid & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2016). Interrater Reliability of Constructed Response Items in Standardized Tests of Reading.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2015). Å koble elevprestasjoner og undervisning. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 1(1), p. 65–67.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2014). Frøydis Hertzberg - alle tiders norskdidaktiker. In Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Ed.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. p. 9–22.
 • Roe, Astrid (2013). Gutters leseresultater i nasjonale og internasjonale undersøkelser.
 • Roe, Astrid (2012). Nasjonale prøver i lesing.
 • Roe, Astrid (2012). To read or not to read - gender differences in reading.
 • Roe, Astrid (2012). Jenter og gutters utfordringer som lesere. Hva forteller PISA og nasjonale prøver?
 • Roe, Astrid (2012). Students' online reading activities in a gender perspective.
 • Roe, Astrid (2011). What has Norway done to improve students' reading skills?
 • Roe, Astrid (2011). Udvikling af børns læsning – i alle fag! Læsedidaktik - efter den første læseundervisning.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Multilingualism in upper secondary school in Oslo.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Flerspråklighet i Osloskolen.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Scandinavian Minority Studnets' Literacy Achievement in PISA 2009.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Lesing på andrespråket - hva forteller PISA 2009?
 • Roe, Astrid & Frønes, Tove Stjern (2011). Lesing i PISA.
 • Roe, Astrid (2011). PISA, gutter og lesing og foreldreengasjement.
 • Roe, Astrid (2011). Lesing - en grunnleggende ferdighet.
 • Roe, Astrid (2011). Om arbeid med lesestrategier i alle fag.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Lesevaner og bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter i PISA 2000-2006.
 • Roe, Astrid (2010). From PISA to Practice.
 • Roe, Astrid (2010). Lesing - en grunnleggende ferdighet gjennom hele skoleløpet.
 • Roe, Astrid (2010). Kjønnsforskjeller i lesing blant barn og unge.
 • Roe, Astrid (2010). Leser gutter dårligere enn jenter , elle er de bare mindre engasjert?
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2009). Om å løpe fra sitt ansvar. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 91–92.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2009). PISA-debatten. Kommentarer til spørreundersøkelsen om PISA-resultatene. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Roe, Astrid (2009). Norwegian students'reading habits and attitudes towards reading in a gender perspective.
 • Carlbaum, Sara; Hanberger, Anders; Andersson, Eva; Roe, Astrid; Tengberg, Michael & Kärnebro, Katarina (2020). Utvärdering av Läslyftet Slutrapport från den nationella utvärderingen av Läslyftets genomförande och effekter i olika skolformer. Umeå Centre for Evaluation Research. ISSN 978-91-7855-150-7.
 • Roe, Astrid & Tengberg, Michael (2017). Utvärdering av Läslyftet Delrapport 3: 14 nya moduler . Umeå Centre for Evaluation Research. ISSN 978-91-7601-775-3.
 • Roe, Astrid & Tengberg, Michael (2016). Utvärdering av Läslyftet Delrapport 1: De första 13 modulerna . Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå University. ISSN 978-91-7601-563-6.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi & Roe, Astrid (2012). Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-90904-98-7. 2012(1).
 • Roe, Astrid & Jetne, Øystein (2011). Rapport basert på resultatene fra Oslo-prøven i norsk på Vg1, 2011. Utdanningsetaten i Oslo.
 • Vagle, Wenche & Roe, Astrid (2011). Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2010Rapport basert på populasjonsdata. Utdanningsdirektoratet.
 • Vagle, Wenche; Roe, Astrid & Narvhus, Eva Kristin (2009). Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn 2008. Rapport fra utvalgsundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Aug. 16, 2010 10:34 AM