Britt Oda Fosse

Associate Professor - Institutt for lærerutdanning
Image of Britt Oda Fosse
Norwegian version of this page
Phone +47 22844598
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Educational background:

1998: Cand.paed.-Master Degree in Education. 1980-1983: Teacher Education 

Research interests:

Teacher-students learning. Inclusive Education

Current activities:

Phd-project concerning teacher-students learning about inclusive education during their educational program both on campus and in practice. A sosio-cultural perspective

Teaching:

Lectures on inclusive education. Seminar leader, teacher education program.

Publications

 • Fosse, Britt Oda (2021). Tilpasset opplæring som intensjon- og virksomhet, Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202710248. p. 254–272.
 • Fosse, Britt Oda & Scheie, Janne Thoralvsdatter (2021). Preparing student teachers to teach in diverse classrooms: A comparative case study of two teacher education programmes. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3), p. 1–25. doi: 10.5617/ADNO.8362. Full text in Research Archive
 • Fosse, Britt Oda (2016). Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen :. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(2), p. 235–251. doi: 10.5617/adno.2498.
 • Fosse, Britt Oda (2014). Også de svake hadde noe å bidra med. Lærerstudenters læring om tilpasset opplæring. In Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Ed.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. p. 78–96.
 • Fosse, Britt Oda (2014). Tilpasset opplæring, som intensjon og virksomhet. In Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Ed.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. p. 420–436.
 • Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda & Rødnes, Kari Anne (2014). Language, learning, and teacher professionalism: An investigation of specialized language use among pupils, teachers, and student teachers. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. 68, p. 46–56. doi: 10.1016/j.ijer.2014.08.004.
 • Fosse, Britt Oda & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Lærerutdanning og lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom ulike kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 66–79.
 • Solhaug, Trond & Fosse, Britt Oda (2008). Tilpasset opplæring og likeverdige utdanningsmuligheter i en ny åpen ungdomsskole – en case studie. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052.

View all works in Cristin

 • Brevik, Lisbeth M. & Fosse, Britt Oda (2016). Lærerutdanning i det 21. århundre : tradisjoner, utfordringer og endringer. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(2), p. 1–10.
 • Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne & Brevik, Lisbeth M. (2015). Betydningen av å bruke fagbegreper For elever, lærerstudenter og lærere. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 72–77.
 • Brevik, Lisbeth M.; Rødnes, Kari Anne & Fosse, Britt Oda (2013). Conference paper: Language, Learning and Teacher Professionalism.
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2003). Erfaringer med LMS i PPU (praktisk pedagogisk utdanning).
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2002). Bruk av LMS i PPU.
 • Hauge, Trond Eiliv; Fosse, Britt Oda & Skaar, Bjørn (2001). Tilpasset opplæring i ulike fag. CD-rom basert arbeidsmateriell for PPU-undervisningen.
 • Fosse, Britt Oda (2011). Lærerstudenters innramming og forståelse av tilpasset opplæring. En studie av kollektive læringsprosesser i ulike kontekster ved en praktisk-pedagogisk lærerutdanning. Unipub forlag. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Mar. 18, 2022 3:05 PM

Projects

No ongoing projects