Britt Oda Fosse

Bilde av Britt Oda Fosse
English version of this page
Telefon +47 22844598
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: Læring og utdanning

Publikasjoner

 • Fosse, Britt Oda (2016). Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen :. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 235- 251 . doi: 10.5617/adno.2498
 • Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda & Rødnes, Kari Anne (2014). Language, learning, and teacher professionalism: An investigation of specialized language use among pupils, teachers, and student teachers. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  68, s 46- 56 . doi: 10.1016/j.ijer.2014.08.004
 • Fosse, Britt Oda (2014). Også de svake hadde noe å bidra med. Lærerstudenters læring om tilpasset opplæring, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 4.  s 78 - 96
 • Fosse, Britt Oda (2014). Tilpasset opplæring, som intensjon og virksomhet, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  24.  s 420 - 436
 • Fosse, Britt Oda & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Lærerutdanning og lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom ulike kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (2), s 66- 79
 • Solhaug, Trond & Fosse, Britt Oda (2008). Tilpasset opplæring og likeverdige utdanningsmuligheter i en ny åpen ungdomsskole – en case studie. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brevik, Lisbeth M. & Fosse, Britt Oda (2016). Lærerutdanning i det 21. århundre : tradisjoner, utfordringer og endringer. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 1- 10
 • Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne & Brevik, Lisbeth M. (2015). Betydningen av å bruke fagbegreper For elever, lærerstudenter og lærere. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 72- 77
 • Brevik, Lisbeth M.; Rødnes, Kari Anne & Fosse, Britt Oda (2013). Conference paper: Language, Learning and Teacher Professionalism.
 • Fosse, Britt Oda (2011). Lærerstudenters innramming og forståelse av tilpasset opplæring. En studie av kollektive læringsprosesser i ulike kontekster ved en praktisk-pedagogisk lærerutdanning. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fosse, Britt Oda & Solhaug, Trond (2007). Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Evalueringsrapport 2007. Acta Didactica. 2007.
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2003). Erfaringer med LMS i PPU (praktisk pedagogisk utdanning).
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2002). Bruk av LMS i PPU.
 • Hauge, Trond Eiliv; Fosse, Britt Oda & Skaar, Bjørn (2001). Tilpasset opplæring i ulike fag. CD-rom basert arbeidsmateriell for PPU-undervisningen. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 13. mars 2012 08:45

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter