Britt Oda Fosse

Bilde av Britt Oda Fosse
English version of this page
Telefon +47 22844598
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Emneord: Læring og utdanning

Publikasjoner

 • Fosse, Britt Oda (2021). Tilpasset opplæring som intensjon- og virksomhet, Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202710248. s. 254–272.
 • Fosse, Britt Oda & Scheie, Janne Thoralvsdatter (2021). Preparing student teachers to teach in diverse classrooms: A comparative case study of two teacher education programmes. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3), s. 1–25. doi: 10.5617/ADNO.8362. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fosse, Britt Oda (2016). Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen :. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(2), s. 235–251. doi: 10.5617/adno.2498.
 • Fosse, Britt Oda (2014). Også de svake hadde noe å bidra med. Lærerstudenters læring om tilpasset opplæring. I Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Red.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. s. 78–96.
 • Fosse, Britt Oda (2014). Tilpasset opplæring, som intensjon og virksomhet. I Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Red.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. s. 420–436.
 • Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda & Rødnes, Kari Anne (2014). Language, learning, and teacher professionalism: An investigation of specialized language use among pupils, teachers, and student teachers. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. 68, s. 46–56. doi: 10.1016/j.ijer.2014.08.004.
 • Fosse, Britt Oda & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Lærerutdanning og lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom ulike kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 66–79.
 • Solhaug, Trond & Fosse, Britt Oda (2008). Tilpasset opplæring og likeverdige utdanningsmuligheter i en ny åpen ungdomsskole – en case studie. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brevik, Lisbeth M. & Fosse, Britt Oda (2016). Lærerutdanning i det 21. århundre : tradisjoner, utfordringer og endringer. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(2), s. 1–10.
 • Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne & Brevik, Lisbeth M. (2015). Betydningen av å bruke fagbegreper For elever, lærerstudenter og lærere. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 72–77.
 • Brevik, Lisbeth M.; Rødnes, Kari Anne & Fosse, Britt Oda (2013). Conference paper: Language, Learning and Teacher Professionalism.
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2003). Erfaringer med LMS i PPU (praktisk pedagogisk utdanning).
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2002). Bruk av LMS i PPU.
 • Hauge, Trond Eiliv; Fosse, Britt Oda & Skaar, Bjørn (2001). Tilpasset opplæring i ulike fag. CD-rom basert arbeidsmateriell for PPU-undervisningen.
 • Fosse, Britt Oda (2011). Lærerstudenters innramming og forståelse av tilpasset opplæring. En studie av kollektive læringsprosesser i ulike kontekster ved en praktisk-pedagogisk lærerutdanning. Unipub forlag. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 18. mars 2022 15:05

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter