Ida Katrine R Hatlevik

Image of Ida Katrine R Hatlevik
Norwegian version of this page
Room 1123
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

My Research interests are related to students’ professional competence development and how to facilitate learning and professional competence development in professional programmes. My research can be placed within the following three fields of research:

 1. Coherence, and especially students' Sense of Coherence, in Professional Programmes
 2. Process Quality in Higher Education
 3. Teacher efficacy 

 

Projects

Supporting prospective and newly educated schoolteachers’ professional competence development, teacher efficacy and teaching practice.

Professionally oriented mentoring (PROMO) 

 

Teaching and supervision

I teach and supervise on themes related to pedagogy, professional competence development, process quality, students approaches to studying, self-regulated learning, teaching quality in professional programmes, quantitative and qualitative research methods.

 

Professional background

2015 Associate Professor, Centre for the Study of Professions, HiOA

2014-2015 Researcher, Centre for the Study of Professions, HiOA

2007-2014 PhD Fellow, Centre for the Study of Professions, HiOA

2004-2007 Student Advisor, Norwegian School of Theology

1999-2004 Researcher, NIFU

1999 Research Assistant, UiO, Departement of Educational Research

1997-1998 Seminar leader at an undergraduate course in educational Research, UiO, Departement of Educational Research

1997-1998 Lecturer in psychology and ethics at the medical secretary programme, Utdanningshuset

 

Educational background

2014 Ph.d. PhD programme in the Study of Professions, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA)

1999 Cand. polit (Master). Master in educational research, University of Oslo

1994 Cand. mag. University of Oslo and Norwegian School of Theology

Publications

View all works in Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ida Katrine R (2020). Er lærerne rustet til å møte fremtiden?. utdanningsforskning.no.
 • Hatlevik, Ida Katrine R; Hunskaar, Tove Seiness & Eriksen, Tone Malmstedt (2020). Universitet og skole i samarbeid om lærerutdanning - Universitetet i Oslo sin modell for utvidet partnerskap, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 13.  s 277 - 295
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Antecedents of teachers’ self-efficacy for using ICT in their teaching practice.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Havnes, Anton (2017). Perspektiver på læring i profesjonsutdanninger - fruktbare spenninger og meningsfulle sammenhenger, I: Sølvi Mausethagen & Jens-Christian Smeby (red.),  Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026459.  Kapittel 16.  s 191 - 203
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2015). Meningsfulle sammenhenger og studenters kompetanseutvikling..
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2015). Meningsfulle sammenhenger, kompetanseutvikling og læringsutbytte.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Lassen, Kjersti (2015, 30. januar). Teori er viktigere enn vi tror for å gjøre en god jobb. [Internett].  forskning.no.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Leseth, Anne; Osland, Oddgeir; Alecu, Andreea Ioana; Hougaard, Peter Forde; Nordberg, Tanja Haraldsdottir & Smeby, Jens-Christian (2015). Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Småskrift, HiOA. 3.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2014). Meningsfulle sammenhenger En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene. HiOA Avhandling. 4. Full text in Research Archive.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2012). Praksis i studiene. En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger. Småskrift (Høgskolen i Akershus). 2.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Smeby, Jens Christian (2012). Clashing epistemological beliefs?.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Smeby, Jens Christian (2012). Programme coherence and epistemological beliefs.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Caspersen, Joakim; Nesje, Kjersti & Vindegg, Jorunn (2011). Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger. SPS Arbeidsnotat. 1.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2009). Avgangsstudenten - Studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning. HiO-notat. 2.
 • Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim & Riksaasen Hatlevik, Ida Katrine (2007). Report to Eurydice. Teachers' autonomy- Norway.
 • Grøgaard, Jens B.; Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Markussen, Eifred (2004). Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak. NIFU STEP rapport. 9.
 • Brandt, Synnøve Skjersli & Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2003). Skreddersydd yrkesfaglærerutdanning? En undersøkelse av den treårige yrkesfaglærerutdanningen. NIFU skriftserie. 38.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Sandberg, Nina (2003). Å lære gjennom samarbeid: Evaluering av satsingen på samarbeidslæring innenfor videregående opp-læring i Akershus fylkeskommune. NIFU rapport. 3.
 • Markussen, Eifred; Brandt, Synnøve Skjersli & Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2003). Høy pedagogisk bevissthet og tett oppfølging: Om sammenheng mellom pedagogikk og faglig og sosialt utbytte av videregående opplæring for elever med spesialundervisning. NIFU rapport. 5.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2002). Gode råd? En studie av utdannings- og yrkesveiledning i videregående skole med vekt på veiledning i forbindelse med valg og bortvalg av realfag. NIFU skriftserie. 9.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2001). Studiekvalitet i mastergradene. Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier. NIFU skriftserie nr. 1/2001. NIFU skriftserie. 1. Show summary
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Norgård, Jorunn Dahl (2001). Myter og fakta om språk: Pensumlitteratur på grunnivå i høyere utdanning. NIFU rapport. 5.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2000). Styring og regulering av sykepleier-, lærer- og ingeniørutdanningen i fire land: En sammenlignende studie av Norge, England, Finland og Nederland. NIFU rapport. 4.

View all works in Cristin

Published Oct. 11, 2016 7:48 AM - Last modified Oct. 14, 2016 12:40 PM