Jonas Bakken

Associate Professor - Institutt for lærerutdanning
Image of Jonas Bakken
Norwegian version of this page
Phone +47 22845848
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Academic Interests

Add information about academic fields of interest.

Teaching

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Higher education and employment history

Brief introduction to previous education and employment.

Honoraria

 • <Name of prize and (if applicable) link 1>
 • <Name of prize and (if applicable) link 2>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Cooperation

 

Publications

 • Bakken, Jonas (2023). Sámi literature in Norwegian language arts textbooks. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637.
 • Bakken, Jonas & Brevik, Lisbeth M. (2022). Challenging the Notion of CLIL Elitism: A Study of Secondary School Students' Motivation for Choosing CLIL in Norway. TESOL Quarterly. ISSN 0039-8322. doi: 10.1002/tesq.3173.
 • Hogarth, Claire; Matthiesen, Christina & Bakken, Jonas (2021). Advancing citizenship through language arts education: conceptions of rhetoric in Scandinavian national curricula. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. doi: 10.1080/00220272.2021.1989050. Full text in Research Archive
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia (2021). Innholdsanalyse. In Andersson-Bakken, Emilia & Dalland, Cecilie Pedersen (Ed.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047508. p. 305–326.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia (2021). The textbook task as a genre. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. doi: 10.1080/00220272.2021.1929499. Full text in Research Archive
 • Bakken, Jonas (2020). Kapittel 11. Lesing i norskfaget etter fagfornyelsen. Hva kan vi lære av PISA, og hva kan vi ikke lære? In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 250–274. doi: 10.18261/9788215040066-2020-11. Full text in Research Archive
 • Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie & Bakken, Jonas (2020). Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate? International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. doi: 10.1080/09500693.2020.1756516. Full text in Research Archive
 • Jahnsen, Vanja Røkkum & Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. doi: 10.5617/adno.7847. Full text in Research Archive
 • Bakken, Jonas (2019). The integration of rhetoric into existing school subjects. Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 8(2), p. 93–108. Full text in Research Archive
 • Bakken, Jonas (2019). Monologiske miljødialoger – Ole Mathismoen og Jenny Jordahls tegneserie Grønne greier. Sakprosa. ISSN 1502-6000. 11(3). doi: 10.5617/sakprosa.6536. Full text in Research Archive
 • Bakken, Jonas (2018). Máret Ánne Saras Mellom verdener og utdanning for bærekraftig utvikling. In Slettan, Svein (Eds.), Fantastisk litteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2296-4. p. 231–253.
 • Bakken, Jonas (2018). Hvorfor og hvordan skal elever gjøre retoriske analyser i norskfaget? In Kverndokken, Kåre (Eds.), 101 litteraturdidaktiske grep: om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2382-4. p. 89–105.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2017). Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker. In Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Ed.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. p. 18–31. doi: 10.18261/9788215030227-2017-02. Full text in Research Archive
 • Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (2017). Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. In Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Ed.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. p. 9–17. doi: 10.18261/9788215030227-2017-01. Full text in Research Archive
 • Bakken, Jonas (2017). Å vokse ved å kjempe en håpløs kamp. Om norske ungdommers erfaringer med den globale urettferdigheten i Kristín A. Sandbergs og Simon Strangers ungdomsromaner. In Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Ed.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. p. 65–80. doi: 10.18261/9788215030227-2017-05. Full text in Research Archive
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2016). Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur. Sakprosa. ISSN 1502-6000. 8(3), p. 1–36. doi: 10.5617/sakprosa.3669. Full text in Research Archive
 • Bakken, Jonas (2016). Retorikk og muntlig kreativitet. In Kverndokken, Kåre (Eds.), 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1799-1. p. 35–49.
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen? In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Ed.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. p. 117–126.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2015). Forskere i norske avisers dekning av skole. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 9(1). doi: 10.5617/adno.2215.
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN 1504-4831. 10(2).
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education? Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 2014(4), p. 281–299.
 • Bakken, Jonas (2014). Beretningen om en akademisk omvendelse. In Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Ed.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. p. 25–37.
 • Bakken, Jonas (2014). Disputaser i Edda gjennom 100 år. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 241–254.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2014). Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. p. 55–72.
 • Bakken, Jonas & Sollid, Hilde (2014). Forskende lærerstudenter. In Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta & Holm, Astri (Ed.), FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-04215. p. 12–18.
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser. In Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye & Gjerdrum, Eva (Ed.), Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. Norgesuniversitetet. ISSN 978-82-91308-54-8. p. 157–164.
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (2013). Juss og retorikk. In Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (Ed.), Juss, språk og retorikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1485-3. p. 11–17.
 • Bakken, Jonas (2011). Den retoriske forelesningen. In Skodvin, Arne; Flyum, Karl Henrik; Knudsen, Geir & Simonsen, Eva (Ed.), Forelesningens kunst. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-499-5. p. 15–27.
 • Bakken, Jonas (2010). Edda og litteraturhistorikernes skjulte kritikk. In Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn & Vassenden, Eirik (Ed.), Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2718-5. p. 169–177.
 • Bakken, Jonas (2010). Hvordan velge tekster til en sakprosakanon. In Kalleberg, Kirsten & Kleiveland, Astrid (Ed.), Sakprosa i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0921-7. p. 19–25.
 • Bakken, Jonas (2010). Sakprosakritikk og kriterier. Anmeldelsenes funksjon i norsk dagspresse. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.

View all works in Cristin

 • Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (2017). Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03022-7. 233 p. Full text in Research Archive
 • Bakken, Jonas (2014). Retorikk i skolen. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215021447. 138 p.
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (2013). Juss, språk og retorikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1485-3. 224 p.

View all works in Cristin

 • Bakken, Jonas (2022). Den samiske litteraturens plass i norskfaget.
 • Bakken, Jonas (2021). Sámi literature in the Norwegian school canon.
 • Bakken, Jonas (2021). Yrkesfaglig norsk som ferdighets- og danningsfag. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Andersson-Bakken, Emilia & Bakken, Jonas (2021). Lærebokoppgavene er ikke (fag)fornyet. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 33(4), p. 12–16.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke (Gerard); Bakken, Jonas; Hartvigsen, Kirsten Marie; Sylvén, Liss Kerstin & Olsson, Eva (2021). CLIL instruction in Norway and Sweden: Challenges and benefits.
 • Bakken, Jonas (2021). Ingen lektorstudenter å miste. Universitas. Norges største studentavis.
 • Bakken, Jonas (2021). Critical literacy in Norwegian language arts classrooms.
 • Bakken, Jonas (2021). The role of Norwegian in CLIL instruction.
 • Bakken, Jonas (2021). Læreplanen skal ikke leses som fanden leser Bibelen. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Bakken, Jonas (2021). Eksamenssjangrene er definert i læreplanen. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Bakken, Jonas & Furevikstrand, Tor Egil (2021). Ny eksamen i norsk glemmer halve faget. Utdanningsnytt.no.
 • Bakken, Jonas; Brevik, Lisbeth M. & Aashamar, Peter Nicolai (2020). Myter om læreboka. Utdanningsnytt.no.
 • Bakken, Jonas (2019). Fra ett til tre nye norskfag?
 • Bakken, Jonas (2019). Norsk i fagfornyelsen.
 • Bakken, Jonas (2019). The rhetoric of the thesis defense.
 • Bakken, Jonas (2019). Disputasforsvarets retorikk.
 • Bakken, Jonas (2019). Går det an å tolke sakprosa?
 • Bakken, Jonas (2019). Kildebevissthet i det nye norskfaget.
 • Bakken, Jonas (2019). Hva er nytt i det fornyede norskfaget? In Blikstad-Balas, Marte & Solbu, Kjersti Rognes (Ed.), Det (nye) nye norskfaget. Fagbokforlaget. ISSN 9788245033267. p. 27–46.
 • Bakken, Jonas (2018). Norskfaget i fagfornyelsens støpeskje.
 • Bakken, Jonas (2018). Prosessen og utvikling av ny læreplan for norskfaget .
 • Bakken, Jonas (2018). Norskfaget i fagfornyelsen.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan & Sæther, Elin (2018). "Boklunsj: Åpne dører mot verden".
 • Bakken, Jonas (2017). The Integration of Rhetoric into Existing School Subjects.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017). Norsklærebøkene følgjer ikkje med i tida. [Business/trade/industry journal]. Apollon.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017). Lærebøkene bryt med læreplanen. [Newspaper]. Dag og tid.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2016). Tekstkulturell dannelse gjennom oppgaver i lærebøker for videregående skole.
 • Bakken, Jonas & Skagestad, Line Harr (2016). Islandsk vinner av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. [Internet]. Periskop. Kritikk av kunst for barn og unge.
 • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2016). Students Contributions in Whole-Class Teaching.
 • Andersson-Bakken, Emilia & Bakken, Jonas (2015). Skoleforskere bør formidle mer av egen forskning. [Internet]. Forskning.no.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2014). Retorikkeksperter i Skandinavisk presse.
 • Bakken, Jonas & Østli Jacobsen, Hanne (2014). Tellekantenes tyranni. [Newspaper]. Morgenbladet.
 • Bakken, Jonas & Kjeldsen, Jens E. (2014). Retorikkeksperter til besvær. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikken og det mangfoldige norskfaget. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 56–58.
 • Bakken, Jonas; Mugaas, Hilde & Lowum, Ella Toft (2013). Kåring av Nordens beste barne- og ungdomsbok: omtrent som et pavevalg. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Bakken, Jonas (2013). Disputaser i Edda – øyeblikksbilder fra 100 års fagdebatt.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk inn på læreplanen. Utdanning. ISSN 1502-9778. p. 26–27.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og didaktikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og muntlig kommunikasjon.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og muntlig kommunikasjon.
 • Bakken, Jonas (2013). Kritikkens funksjoner.
 • Bakken, Jonas & Sollid, Hilde (2013). Forskende lærerstudenter.
 • Bakken, Jonas (2013). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk i revidert læreplan. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 28–32.
 • Bakken, Jonas; Mose, Gitte & Oxfeldt, Elisabeth (2012). Sammensatte tekster. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. p. 157–188.
 • Bakken, Jonas & Bliksrud, Liv (2012). Retorikk. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. p. 110–131.
 • Bakken, Jonas (2012). Retorikk i skolen.
 • Bakken, Jonas (2012). Faglige kilder på nettet.
 • Bakken, Jonas (2012). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas (2012). Retorikk og didaktikk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2011). Hva skal vi med retorikkekspertene. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Bakken, Jonas (2011). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas (2011). Elevforedraget og retorikken.
 • Bakken, Jonas (2010). Arbeid med retorikk i skolen.
 • Bakken, Jonas (2010). Hva gjør Ivar Morken til en god foreleser?
 • Bakken, Jonas (2010). Sakprosakritikk og kriterier. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bakken, Jonas (2010). Retorikkforskeren som eksperkommentator.
 • Bakken, Jonas (2010). God eller dårlig, men hva så? Kritikkens funksjon i mediene.
 • Bakken, Jonas (2010). Hvorfor lese NS-propaganda og VG-sporten?
 • Bakken, Jonas (2010). Fra helter i trikåt til fotballgale bussjåfører.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke (Gerard); Bakken, Jonas; Baran, Mukkader; Beiler Rodrick, Ingrid & Brkan-Masud, Altijana [Show all 10 contributors for this article] (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. ISSN 978-82-69249.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick & Brkan-Musad, Altijana [Show all 10 contributors for this article] (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-69249. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

Published Aug. 14, 2012 9:06 AM - Last modified Oct. 23, 2020 2:44 PM