Jon Magne Vestøl

Professor of Religious and Moral Education
Image of Jon Magne Vestøl
Norwegian version of this page
Phone + 47 22844595
Room 326
Username
Visiting address Niels Henrik Abels hus 3 etasje

Jon Magne Vestøl PhD is professor of religious and moral education at the Department of teacher education and school research.

 

Educational background:

Ph. D. (Dr. Polit.) in Moral Education

M.A. in Theology and Ethics

B.A. in Theology, Norwegian Language & Litterature, History of Religion

Research interests:

Moral and Religious Education

Formal and Informal Learning

Sociocultural Perspectives on Knowledge & Learning

Teacher Education

Current activities:

Research on textbook religion and lived religion

Research on design and quality in teacher education

Main administrative tasks:

Work Package 5 in ProTed - Centre for Professional Learning in Teacher Education 

Teaching and supervision:

Teaching and supervising master and doctoral students in religious and moral education

Completed projects:

Relations and principles in moral education. Doctoral research project and thesis. Results published in Norwegian version only.

Design aspects in textbooks of Teacher Education

 

 Other functions:

Vice Dean for Studies at The Faculty of Education 2017-2020

Publications

 • Vestøl, Jon Magne (2020). "Å ta andres perspektiv". Nytt kjerneelement og nye kompetansemål i fagene KRLE og Religion og etikk. Prismet. ISSN 0032-8847. 71(4), p. 361–375. Full text in Research Archive
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2020). An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 25, p. 1–9. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100390. Full text in Research Archive
 • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin & Hunskaar, Tove Seiness (2018). Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(3), p. 1–21. doi: 10.5617/adno.4447. Full text in Research Archive
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole & Vestøl, Jon Magne (2017). Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.5545. Full text in Research Archive
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering. In Mausethagen, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (Ed.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026459. p. 70–82. Full text in Research Archive
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Skal religionsundervisningen ta hensyn til elevenes livssynsbakgrunn? In Lippe, von der, Marie & Undheim, Sissel (Ed.), Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029078. p. 130–143. Full text in Research Archive
 • Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2017). Co-configuring Design Elements and Quality Aspects in Teacher Education: A Research Agenda. In Peters, Michael A.; Bronwen, Cowie & Menter, Ian (Ed.), A Companion to Research in Teacher Education. Springer. ISSN 978-981-10-4073-3. p. 725–739. doi: 10.1007/978-981-10-4075-7_49.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). On teaching what cannot be said: Reflections on the role of the unsayable in religious education. Nordidactica. ISSN 2000-9879. p. 1–21.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Design, Integration, and Quality. Teacher Education from the Perspective of ProTed, a Norwegian Centre of Excellence in Education. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(2), p. 73–91. doi: 10.5617/adno.2394.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison of the Christian Faith as Expressed in Textbooks and by Young Church Members. Religious Education. ISSN 0034-4087. 111(1), p. 95–110. doi: 10.1080/00344087.2016.1124015.
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Innledning: Integrerte studiedesign. In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Ed.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. p. 199–201.
 • Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Design av lærerutdanning. In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Ed.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. p. 211–220.
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Hva er kvalitet i lærerutdanning? In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Ed.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. p. 202–210.
 • Gundersen, Kristin; Kristiansen, Hanne Hellem; Samdal, Astrid Gravdal & Vestøl, Jon Magne (2014). Religion in Textbooks and among Young Buddhists, Hindus and Muslims : A Comparative Study. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 8(1). doi: 10.5617/adno.1104.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Kunnskapsintegrasjon og profesjonsutvikling i lektorutdanningen. In Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Ed.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. p. 114–130.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Text interpretation and educational design in Norwegian textbooks of religious education. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200. 36(1), p. 88–101. doi: 10.1080/01416200.2013.856286.
 • Vestøl, Jon Magne (2011). Moral education and the role of cultural tools. Journal of Moral Education. ISSN 0305-7240. 40(1), p. 37–50. doi: 10.1080/03057240.2011.541766.
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Undervisning og læring i religions-, livssyns- og etikkfag. In Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Ed.), Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01455-5. p. 311–326.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Didaktiske modeller i lærerutdanningen. En analyse av lærerstudenters praksisrefleksjon. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 2(1).
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning og læring i religions-, livssyns- og etikkfag. In Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Ed.), Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01182-0. p. 305–320.
 • Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning som samhandling. In Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (Ed.), Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-226-6. p. 63–105.
 • Hauge, Trond Eiliv; Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2007). Undervisning som design. In Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (Ed.), Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-226-6. p. 193–215.
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Læring på tvers av kontekster. Utfordringer til etikkundervisningen i en IKT-tid. In Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (Ed.), Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-226-6. p. 159–172.
 • Vestøl, Jon Magne; Leirvik, Oddbjørn Birger & Afdal, Geir (2007). Nettaktivitet og kunnskapsutvikling. En evaluering av nettbasert lesestøtte og studentrefleksjon på masternivå. In Myklebost, Gunnar & Skare, Olav (Ed.), Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. Norgesuniversitetet. ISSN 978-82-91308-45-6. p. 69–84.
 • Vestøl, Jon Magne (2006). I Ansiktets fravær? Etikkdidaktiske refleksjoner på terskelen til cyberspace. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 26(2), p. 166–178.
 • Hauge, Trond Eiliv; Skaar, Bjørn; Refseth, Yngve; Vestøl, Jon Magne & Hansen, Alf Sjuls (2006). Lærerrollen i prosjektarbeid: Kunnskapsutvikling gjennom bruk av en multimedial læringsressurs. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. 1(2), p. 108–125.
 • Vestøl, Jon Magne (2001). Fagdidaktikken og elevenes læreforutsetninger. In Elstad, Eyvind (Eds.), Acta Didactica. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. ISSN 82-90904-64-9. p. 205–223.

View all works in Cristin

 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2010). Undervisningens nye sammenhænge. Klim. ISBN 9788779558458. 233 p.
 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-226-6. 250 p.

View all works in Cristin

 • Vestøl, Jon Magne (2021). Refining the ethical eye and ethical voice – The possibilities and challenges of a fiction-based approach to ethics education - A response.
 • Vestøl, Jon Magne (2021). Insiders’ and outsiders’ perspectives. Aspects of perspective taking in data from a Norwegian secular multi faith RE context.
 • Vestøl, Jon Magne (2018). Secular life view and Religious Education. Data from interviews with young Norwegian participants in secular humanist confirmation.
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Fostering professional digital competence (PDC) as transformative agency in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Mapping The Moral Education Part of Religious Education: A Review Study.
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Fremragende lærerutdanning – hva er det?
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Vestøl, Jon Magne & Hammerness, Karen (2016). University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium).
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2016). Video based supervision as space for transformative agency in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). The Gospel According to Vygotsky? Critical reflections on the strengths and limitations of a sociocultural approach to Religious Education.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Mutual understanding and respect as challenges in religious education.
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Att tala trovärdigt om religion i klassrummet - Några religionsdidaktiska utmaningar. Religion & Livsfrågor. ISSN 0347-2159. 48(3), p. 8–10.
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Rasmussen, Ingvill (2015). Double stimulation as a design principle: Transforming exams in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Fagforståelse, legitimering og fagutvikling. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 26(3), p. 39–40.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Perspektiver på etikkdidaktikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 26(2), p. 18–22.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Hva vil vi med RE-faget? Paneldebatt.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Etikdidaktik i Norden och den vidare internationella forskningen.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). On teaching what cannot be said. Reflections on the role of the unsayable in religious education.
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Geir Afdal: Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. p. 468–470.
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Fremragende utdanning - hva og hvordan?
 • Vestøl, Jon Magne & Jakhelln, Rachel (2013). Kvalitet i FoU-arbeid.
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Textbook religion and pupils’ faith. A comparison of Christian faith as expressed in textbooks and among young church members.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Educational Designs in Textbooks. Textbook religion and pupils' religion.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Modeller i Religionsdidaktikken.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Textbooks and Students’ Interpretation of Religious Text.
 • Vestøl, Jon Magne (2011). Historie, språk og litteratur. Nye artikler våren 2011. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 5(1).
 • Vestøl, Jon Magne (2010). De første publiseringer i 2010: Muntlige ferdigheter i engelsk som fremmedspråk. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 1.
 • Flyum, Karl Henrik & Vestøl, Jon Magne (2010). Tydeliggjøring av normene for bidrag til tidsskriftet Acta Didactica Norge, med innføring av krav om strukturerte sammendrag. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 4(1).
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Verdibegreper mellom politikk og undervisningsvirkelighet.
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Digitale ferdigheter i religions- og etikkfag.
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Moral Education and the Role of Cultural Tools.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Nye læreplaner - nye kompetansekrav. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 20(1), p. 11–19.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Activity Perspectives in Teacher Education.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Etisk samtale i klasserommet.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). IKT i religions- og etikkundervisningen.
 • Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning som utfordring. In Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (Ed.), Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-226-6. p. 13–61.
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Hauge, Trond Eiliv (2007). IKT, aktivitet og design av undervisning.
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Læringsoppgaver og IKT.
 • Vestøl, Jon Magne (2007). KRL – kompetanser - vurdering.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). En utfordring for etikkundervisningen. Vårt land. ISSN 0805-5424. p. 20–20.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). Relations and Norms as Mediating Tools in Moral Education.
 • Vestøl, Jon Magne (2004). Språklige vertøy i religionsundervisningen. Undervisningspraksis i et sosiokulturelt overlys. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 16(1), p. 38–44.
 • Vestøl, Jon Magne (2003). Målrettet og allsidig bruk av internettressurser. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 15(3), p. 35–40.
 • Vestøl, Jon Magne (2003). Relational and Principled language as Moral Tools.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). Relasjon og norm i etikkdidaktikken. Moralsk/etisk verktøybruk i spennet mellom elevtekster og fagdidaktiske framstillinger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, Unipub AS.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:20 AM - Last modified Jan. 11, 2021 9:57 AM

Projects

No ongoing projects