Jon Magne Vestøl

Professor. Vice Dean for Studies
Image of Jon Magne Vestøl
Norwegian version of this page
Phone + 47 22844595
Room 326
Username
Visiting address Niels Henrik Abels hus 3 etasje

Jon Magne Vestøl PhD is professor of religious and moral education at the Department of teacher education and school research.

From 1.1.2017 he is also Vice Dean for Studies at The Faculty of Education.

Educational background:

Ph. D. (Dr. Polit.) in Moral Education

M.A. in Theology and Ethics

B.A. in Theology, Norwegian Language & Litterature, History of Religion

Research interests:

Moral and Religious Education

Formal and Informal Learning

Sociocultural Perspectives on Knowledge & Learning

Teacher Education

Current activities:

Research on textbook religion and lived religion

Research on design and quality in teacher education

Main administrative tasks:

Work Package 5 in ProTed - Centre for Professional Learning in Teacher Education 

Teaching and supervision:

Teaching and supervising master and doctoral students in religious and moral education

Completed projects:

Relations and principles in moral education. Doctoral research project and thesis. Results published in Norwegian version only.

Design aspects in textbooks of Teacher Education

 

 Other functions:

 

Publications

 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2020). An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  25, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100390 Full text in Research Archive.
 • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin & Hunskaar, Tove Seiness (2018). Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner.. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  12(3), s 1- 21 . doi: 10.5617/adno.4447 Full text in Research Archive.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole & Vestøl, Jon Magne (2017). Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3) . doi: 10.5617/adno.5545 Full text in Research Archive.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering, I: Sølvi Mausethagen & Jens-Christian Smeby (red.),  Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026459.  6.  s 70 - 82 Full text in Research Archive.
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Skal religionsundervisningen ta hensyn til elevenes livssynsbakgrunn?, I: Marie Lippe, von der & Sissel Undheim (red.),  Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029078.  Kapittel 9.  s 130 - 143 Full text in Research Archive.
 • Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2017). Co-configuring Design Elements and Quality Aspects in Teacher Education: A Research Agenda, In Michael A. Peters; Cowie Bronwen & Ian Menter (ed.),  A Companion to Research in Teacher Education.  Springer.  ISBN 978-981-10-4073-3.  Chapter 49.  s 725 - 739
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Design, Integration, and Quality. Teacher Education from the Perspective of ProTed, a Norwegian Centre of Excellence in Education. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 73- 91 . doi: 10.5617/adno.2394
 • Vestøl, Jon Magne (2016). On teaching what cannot be said: Reflections on the role of the unsayable in religious education. Nordidactica.  ISSN 2000-9879.  (2), s 1- 21
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison of the Christian Faith as Expressed in Textbooks and by Young Church Members. Religious Education.  ISSN 0034-4087.  111(1), s 95- 110 . doi: 10.1080/00344087.2016.1124015
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Hva er kvalitet i lærerutdanning?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 18.  s 202 - 210
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Innledning: Integrerte studiedesign, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 17.  s 199 - 201
 • Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Design av lærerutdanning, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 19.  s 211 - 220
 • Gundersen, Kristin; Kristiansen, Hanne Hellem; Samdal, Astrid Gravdal & Vestøl, Jon Magne (2014). Religion in Textbooks and among Young Buddhists, Hindus and Muslims : A Comparative Study. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  8(1), s 17 . doi: 10.5617/adno.1104
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Kunnskapsintegrasjon og profesjonsutvikling i lektorutdanningen, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 6.  s 114 - 130
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Text interpretation and educational design in Norwegian textbooks of religious education. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200.  36(1), s 88- 101 . doi: 10.1080/01416200.2013.856286
 • Vestøl, Jon Magne (2012). The role of Movies in Norwegian textbooks. A study of film as artefact in religious education. Nordidactica.  ISSN 2000-9879.  (2), s 84- 105 . doi: 10.1080/01416200.2013.856286
 • Vestøl, Jon Magne (2011). Digital Tools and Educational Designs in Norwegian Textbooks of Religious and Moral Education. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  6(1-2), s 75- 88
 • Vestøl, Jon Magne (2011). Moral education and the role of cultural tools. Journal of Moral Education.  ISSN 0305-7240.  40(1), s 37- 50 . doi: 10.1080/03057240.2011.541766
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Undervisning og læring i religions-, livssyns- og etikkfag, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  Kapittel 17.  s 311 - 326
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Didaktiske modeller i lærerutdanningen. En analyse av lærerstudenters praksisrefleksjon. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  2(1)
 • Hauge, Trond Eiliv; Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2007). Undervisning som design, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  Del 4: Kap 15 - 16.  s 193 - 215
 • Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning som samhandling, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  Del 2: Kap. 6 - 9.  s 63 - 105
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Læring på tvers av kontekster. Utfordringer til etikkundervisningen i en IKT-tid, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  13.  s 159 - 172
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning og læring i religions-, livssyns- og etikkfag, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  17.  s 305 - 320
 • Vestøl, Jon Magne; Leirvik, Oddbjørn Birger & Afdal, Geir (2007). Nettaktivitet og kunnskapsutvikling. En evaluering av nettbasert lesestøtte og studentrefleksjon på masternivå, I: Gunnar Myklebost & Olav Skare (red.),  Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid.  Norgesuniversitetet.  ISBN 978-82-91308-45-6.  5.  s 69 - 84
 • Hauge, Trond Eiliv; Skaar, Bjørn; Refseth, Yngve; Vestøl, Jon Magne & Hansen, Alf Sjuls (2006). Lærerrollen i prosjektarbeid: Kunnskapsutvikling gjennom bruk av en multimedial læringsressurs. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  1(2), s 108- 125
 • Vestøl, Jon Magne (2006). I Ansiktets fravær? Etikkdidaktiske refleksjoner på terskelen til cyberspace. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  26(2), s 166- 178
 • Vestøl, Jon Magne (2001). Fagdidaktikken og elevenes læreforutsetninger, I: Eyvind Elstad (red.),  Acta Didactica.  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-90904-64-9.  s 205 - 223 Show summary

View all works in Cristin

 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2010). Undervisningens nye sammenhænge. Klim.  ISBN 9788779558458.  233 s.
 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (red.) (2007). Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  250 s.

View all works in Cristin

 • Vestøl, Jon Magne (2018). Secular life view and Religious Education. Data from interviews with young Norwegian participants in secular humanist confirmation.
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Fostering professional digital competence (PDC) as transformative agency in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Fremragende lærerutdanning – hva er det?.
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Mapping The Moral Education Part of Religious Education: A Review Study.
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Vestøl, Jon Magne & Hammerness, Karen (2016). University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium).
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2016). Video based supervision as space for transformative agency in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Mutual understanding and respect as challenges in religious education.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). The Gospel According to Vygotsky? Critical reflections on the strengths and limitations of a sociocultural approach to Religious Education.
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Rasmussen, Ingvill (2015). Double stimulation as a design principle: Transforming exams in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Att tala trovärdigt om religion i klassrummet - Några religionsdidaktiska utmaningar. Religion & Livsfrågor.  ISSN 0347-2159.  48(3), s 8- 10
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Etikdidaktik i Norden och den vidare internationella forskningen.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Fagforståelse, legitimering og fagutvikling. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  26(3), s 39- 40
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Hva vil vi med RE-faget? Paneldebatt.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). On teaching what cannot be said. Reflections on the role of the unsayable in religious education.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Perspektiver på etikkdidaktikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  26(2), s 18- 22
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Fremragende utdanning - hva og hvordan?.
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Geir Afdal: Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  (4), s 468- 470
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Textbook religion and pupils’ faith. A comparison of Christian faith as expressed in textbooks and among young church members.
 • Vestøl, Jon Magne & Jakhelln, Rachel (2013). Kvalitet i FoU-arbeid.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Educational Designs in Textbooks. Textbook religion and pupils' religion.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Modeller i Religionsdidaktikken.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Textbooks and Students’ Interpretation of Religious Text.
 • Vestøl, Jon Magne (2011). Historie, språk og litteratur. Nye artikler våren 2011. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  5(1)
 • Flyum, Karl Henrik & Vestøl, Jon Magne (2010). Tydeliggjøring av normene for bidrag til tidsskriftet Acta Didactica Norge, med innføring av krav om strukturerte sammendrag. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  4(1)
 • Vestøl, Jon Magne (2010). De første publiseringer i 2010: Muntlige ferdigheter i engelsk som fremmedspråk. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  1
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Digitale ferdigheter i religions- og etikkfag.
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Moral Education and the Role of Cultural Tools.
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Verdibegreper mellom politikk og undervisningsvirkelighet.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Activity Perspectives in Teacher Education.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Etisk samtale i klasserommet.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). IKT i religions- og etikkundervisningen.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Nye læreplaner - nye kompetansekrav. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  20(1), s 11- 19
 • Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning som utfordring, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  Introduksjon: Kap 1-5.  s 13 - 61
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Hauge, Trond Eiliv (2007). IKT, aktivitet og design av undervisning.
 • Vestøl, Jon Magne (2007). KRL – kompetanser - vurdering.
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Læringsoppgaver og IKT.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). Relasjon og norm i etikkdidaktikken. Moralsk/etisk verktøybruk i spennet mellom elevtekster og fagdidaktiske framstillinger.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). Relations and Norms as Mediating Tools in Moral Education.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). En utfordring for etikkundervisningen. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20- 20
 • Vestøl, Jon Magne (2004). Språklige vertøy i religionsundervisningen. Undervisningspraksis i et sosiokulturelt overlys. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  16(1), s 38- 44
 • Vestøl, Jon Magne (2003). Målrettet og allsidig bruk av internettressurser. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  15(3), s 35- 40
 • Vestøl, Jon Magne (2003). Relational and Principled language as Moral Tools.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:20 AM - Last modified Aug. 24, 2020 12:07 PM

Projects

No ongoing projects