Jon Magne Vestøl

Professor of Religious and Moral Education
Image of Jon Magne Vestøl
Norwegian version of this page
Phone + 47 22844595
Room 326
Username
Visiting address Niels Henrik Abels hus 3 etasje

Jon Magne Vestøl PhD is professor of religious and moral education at the Department of teacher education and school research.

 

Educational background:

Ph. D. (Dr. Polit.) in Moral Education

M.A. in Theology and Ethics

B.A. in Theology, Norwegian Language & Litterature, History of Religion

Research interests:

Moral and Religious Education

Formal and Informal Learning

Sociocultural Perspectives on Knowledge & Learning

Teacher Education

Current activities:

Research on textbook religion and lived religion

Research on design and quality in teacher education

Main administrative tasks:

Work Package 5 in ProTed - Centre for Professional Learning in Teacher Education 

Teaching and supervision:

Teaching and supervising master and doctoral students in religious and moral education

Completed projects:

Relations and principles in moral education. Doctoral research project and thesis. Results published in Norwegian version only.

Design aspects in textbooks of Teacher Education

 

 Other functions:

Vice Dean for Studies at The Faculty of Education 2017-2020

Publications

 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2020). An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  25, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100390 Full text in Research Archive.
 • Vestøl, Jon Magne (2020). "Å ta andres perspektiv". Nytt kjerneelement og nye kompetansemål i fagene KRLE og Religion og etikk. Prismet.  ISSN 0032-8847.  71(4), s 361- 375 Full text in Research Archive.
 • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin & Hunskaar, Tove Seiness (2018). Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner.. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  12(3), s 1- 21 . doi: 10.5617/adno.4447 Full text in Research Archive.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole & Vestøl, Jon Magne (2017). Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3) . doi: 10.5617/adno.5545 Full text in Research Archive.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering, I: Sølvi Mausethagen & Jens-Christian Smeby (red.),  Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026459.  6.  s 70 - 82 Full text in Research Archive.
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Skal religionsundervisningen ta hensyn til elevenes livssynsbakgrunn?, I: Marie Lippe, von der & Sissel Undheim (red.),  Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029078.  Kapittel 9.  s 130 - 143 Full text in Research Archive.
 • Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2017). Co-configuring Design Elements and Quality Aspects in Teacher Education: A Research Agenda, In Michael A. Peters; Cowie Bronwen & Ian Menter (ed.),  A Companion to Research in Teacher Education.  Springer.  ISBN 978-981-10-4073-3.  Chapter 49.  s 725 - 739
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Design, Integration, and Quality. Teacher Education from the Perspective of ProTed, a Norwegian Centre of Excellence in Education. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 73- 91 . doi: 10.5617/adno.2394
 • Vestøl, Jon Magne (2016). On teaching what cannot be said: Reflections on the role of the unsayable in religious education. Nordidactica.  ISSN 2000-9879.  (2), s 1- 21
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison of the Christian Faith as Expressed in Textbooks and by Young Church Members. Religious Education.  ISSN 0034-4087.  111(1), s 95- 110 . doi: 10.1080/00344087.2016.1124015
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Hva er kvalitet i lærerutdanning?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 18.  s 202 - 210
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Innledning: Integrerte studiedesign, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 17.  s 199 - 201
 • Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Design av lærerutdanning, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 19.  s 211 - 220
 • Gundersen, Kristin; Kristiansen, Hanne Hellem; Samdal, Astrid Gravdal & Vestøl, Jon Magne (2014). Religion in Textbooks and among Young Buddhists, Hindus and Muslims : A Comparative Study. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  8(1), s 17 . doi: 10.5617/adno.1104
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Kunnskapsintegrasjon og profesjonsutvikling i lektorutdanningen, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 6.  s 114 - 130
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Text interpretation and educational design in Norwegian textbooks of religious education. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200.  36(1), s 88- 101 . doi: 10.1080/01416200.2013.856286
 • Vestøl, Jon Magne (2012). The role of Movies in Norwegian textbooks. A study of film as artefact in religious education. Nordidactica.  ISSN 2000-9879.  (2), s 84- 105 . doi: 10.1080/01416200.2013.856286
 • Vestøl, Jon Magne (2011). Digital Tools and Educational Designs in Norwegian Textbooks of Religious and Moral Education. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  6(1-2), s 75- 88
 • Vestøl, Jon Magne (2011). Moral education and the role of cultural tools. Journal of Moral Education.  ISSN 0305-7240.  40(1), s 37- 50 . doi: 10.1080/03057240.2011.541766
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Undervisning og læring i religions-, livssyns- og etikkfag, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  Kapittel 17.  s 311 - 326
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Didaktiske modeller i lærerutdanningen. En analyse av lærerstudenters praksisrefleksjon. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  2(1)
 • Hauge, Trond Eiliv; Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2007). Undervisning som design, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  Del 4: Kap 15 - 16.  s 193 - 215
 • Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning som samhandling, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  Del 2: Kap. 6 - 9.  s 63 - 105
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Læring på tvers av kontekster. Utfordringer til etikkundervisningen i en IKT-tid, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  13.  s 159 - 172
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning og læring i religions-, livssyns- og etikkfag, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  17.  s 305 - 320
 • Vestøl, Jon Magne; Leirvik, Oddbjørn Birger & Afdal, Geir (2007). Nettaktivitet og kunnskapsutvikling. En evaluering av nettbasert lesestøtte og studentrefleksjon på masternivå, I: Gunnar Myklebost & Olav Skare (red.),  Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid.  Norgesuniversitetet.  ISBN 978-82-91308-45-6.  5.  s 69 - 84
 • Hauge, Trond Eiliv; Skaar, Bjørn; Refseth, Yngve; Vestøl, Jon Magne & Hansen, Alf Sjuls (2006). Lærerrollen i prosjektarbeid: Kunnskapsutvikling gjennom bruk av en multimedial læringsressurs. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  1(2), s 108- 125
 • Vestøl, Jon Magne (2006). I Ansiktets fravær? Etikkdidaktiske refleksjoner på terskelen til cyberspace. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  26(2), s 166- 178
 • Vestøl, Jon Magne (2001). Fagdidaktikken og elevenes læreforutsetninger, I: Eyvind Elstad (red.),  Acta Didactica.  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-90904-64-9.  s 205 - 223 Show summary

View all works in Cristin

 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2010). Undervisningens nye sammenhænge. Klim.  ISBN 9788779558458.  233 s.
 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (red.) (2007). Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  250 s.

View all works in Cristin

 • Vestøl, Jon Magne (2018). Secular life view and Religious Education. Data from interviews with young Norwegian participants in secular humanist confirmation.
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Fostering professional digital competence (PDC) as transformative agency in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Fremragende lærerutdanning – hva er det?.
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Mapping The Moral Education Part of Religious Education: A Review Study.
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Vestøl, Jon Magne & Hammerness, Karen (2016). University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium).
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2016). Video based supervision as space for transformative agency in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Mutual understanding and respect as challenges in religious education.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). The Gospel According to Vygotsky? Critical reflections on the strengths and limitations of a sociocultural approach to Religious Education.
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Rasmussen, Ingvill (2015). Double stimulation as a design principle: Transforming exams in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Att tala trovärdigt om religion i klassrummet - Några religionsdidaktiska utmaningar. Religion & Livsfrågor.  ISSN 0347-2159.  48(3), s 8- 10
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Etikdidaktik i Norden och den vidare internationella forskningen.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Fagforståelse, legitimering og fagutvikling. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  26(3), s 39- 40
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Hva vil vi med RE-faget? Paneldebatt.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). On teaching what cannot be said. Reflections on the role of the unsayable in religious education.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Perspektiver på etikkdidaktikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  26(2), s 18- 22
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Fremragende utdanning - hva og hvordan?.
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Geir Afdal: Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  (4), s 468- 470
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Textbook religion and pupils’ faith. A comparison of Christian faith as expressed in textbooks and among young church members.
 • Vestøl, Jon Magne & Jakhelln, Rachel (2013). Kvalitet i FoU-arbeid.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Educational Designs in Textbooks. Textbook religion and pupils' religion.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Modeller i Religionsdidaktikken.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Textbooks and Students’ Interpretation of Religious Text.
 • Vestøl, Jon Magne (2011). Historie, språk og litteratur. Nye artikler våren 2011. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  5(1)
 • Flyum, Karl Henrik & Vestøl, Jon Magne (2010). Tydeliggjøring av normene for bidrag til tidsskriftet Acta Didactica Norge, med innføring av krav om strukturerte sammendrag. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  4(1)
 • Vestøl, Jon Magne (2010). De første publiseringer i 2010: Muntlige ferdigheter i engelsk som fremmedspråk. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  1
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Digitale ferdigheter i religions- og etikkfag.
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Moral Education and the Role of Cultural Tools.
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Verdibegreper mellom politikk og undervisningsvirkelighet.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Activity Perspectives in Teacher Education.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Etisk samtale i klasserommet.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). IKT i religions- og etikkundervisningen.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Nye læreplaner - nye kompetansekrav. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  20(1), s 11- 19
 • Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning som utfordring, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  Introduksjon: Kap 1-5.  s 13 - 61
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Hauge, Trond Eiliv (2007). IKT, aktivitet og design av undervisning.
 • Vestøl, Jon Magne (2007). KRL – kompetanser - vurdering.
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Læringsoppgaver og IKT.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). Relasjon og norm i etikkdidaktikken. Moralsk/etisk verktøybruk i spennet mellom elevtekster og fagdidaktiske framstillinger.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). Relations and Norms as Mediating Tools in Moral Education.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). En utfordring for etikkundervisningen. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20- 20
 • Vestøl, Jon Magne (2004). Språklige vertøy i religionsundervisningen. Undervisningspraksis i et sosiokulturelt overlys. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  16(1), s 38- 44
 • Vestøl, Jon Magne (2003). Målrettet og allsidig bruk av internettressurser. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  15(3), s 35- 40
 • Vestøl, Jon Magne (2003). Relational and Principled language as Moral Tools.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:20 AM - Last modified Jan. 11, 2021 9:57 AM

Projects

No ongoing projects