Jon Magne Vestøl

Professor i religions- og etikkdidaktikk
Bilde av Jon Magne Vestøl
English version of this page
Telefon 22844595
Mobiltelefon 41450259
Rom Niels Henrik Abels hus 326 (3. etasje)
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Blindern

Jon Magne Vestøl er dr. polit. fra 2005 og tilsatt som professor i religions- og etikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Faglige interesser

Vestøls doktorgrad er en kvalitativ studie i etikkdidaktikk. Avhandlingen tar for seg relasjonsetikkens plass i religionsundervisningen slik dette kommer til uttrykk i elevtekster og i lærebøker for lærerutdanning og videregående skole.  Link til avhandling: http://folk.uio.no/jonv/JonMagneVestolAvhandling.pdf

Vestøl har publisert flere arbeider relatert til design-perspektiver på undervisning med basis i aktivitetsteori, Han har blant annet publisert studier av lærebøker i et designteoretisk perspektiv. Han arbeider for tiden med artikler knyttet til forståelsen av religioner og livssyn i lærebøker og blant elever med ulik religions- og livssynstilknytning.

Vestøl arbeider også med forskning på design og kvalitet i lærerutdanning i tilknytning til Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed).


 

Undervisning og veiledning

Vestøl underviser og veileder i religions- og etikkdidaktikk for programstudenter på lektorprogrammet, med særlig vekt på masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk.

Han har i tillegg forelesninger i pedagogikk/didaktikk for lektor- og PPU-studenter, og har hatt forelesninger i profesjonsetikk på studiet i Utdanningsledelse og i forskningsetikk på fakultetets doktorgradsprogram.

Vestøl veileder doktorgradsstudenter i religions- og etikkdidaktikk
 

Tilsetting

Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning fra 2016

Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, 2007-2016.

Universitetslektor/førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, 2004-2006.

Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, 2000-2004.

Lektor ved Brekkeby videregående skole, Skien, 1982-2000.


 

Verv og erfaring

Studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 2017-2020.

Leder for utviklingsområde 5 i Senter for fremragende utdanning (ProTed) ved UiO/UiT, 2013-

Redaktør for tidsskriftet Acta Didactica Norge 2009-2011. (Redaksjonsmedlem 2008-2013)

Prosjektleder for utvikling av masterspesialisering i religion og etikk fagdidaktikk UiO 2004-2005

 

Utdanning

Dr. polit fra Universitetet i Oslo med en avhandling i etikkdidaktikk 2005

Praktisk pedagogisk utdanning fra Kristiansand Lærerhøgskole 1981

Cand Philol fra Det teologiske menighetsfakultet/Universitetet i Oslo med fagene kristendomskunnskap, nordisk og religionshistorie 1981


Samarbeidsrelasjoner:

Medlem av ISREV, International Seminar on Religious Education and Values.

Medlem av NoReFo, Norsk Religionspedagogisk Forskningsforum (Norwegian RE-research Forum).

Medlem av forskergruppen Tepec ved ILS, UiO

Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Læring og utdanning
Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 11. jan. 2021 09:55