Ketil Mathiassen

Image of Ketil Mathiassen
Norwegian version of this page
Phone +47 22857664
Mobile phone +47 92234825
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publications

 • Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene; Gynnild, Vidar; Bunæs, Bente Ringlund & Hasle, Emil Trygve (2018). Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study. European Journal of Higher Education.  ISSN 2156-8235. . doi: 10.1080/21568235.2018.1541420 Full text in Research Archive.
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate & Ødegaard, Marianne (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3), s 22 . doi: 10.5617/adno.4722 Full text in Research Archive.
 • Mathiassen, Ketil (2008). Bruk av modeller i biologiundervisningen, I: Peter van Marion & Alex Strømme (red.),  Biologididaktikk.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-595-7.  19.  s 170 - 198
 • Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Tonning, Anne Sissel Vedvik & Ulvik, Marit (2006). Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues. Science Education.  ISSN 0036-8326.  90(4), s 632- 655 . doi: 10.1002/sce.20133 Show summary
 • Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Arnesen, Erik & Tonning, Anne Sissel Vedvik (2004). Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap. Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  (3) Show summary

View all works in Cristin

 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2017). Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis.
 • Klette, Kirsti; Lund, Andreas; Knudsen, Geir; Mathiassen, Ketil; Jenset, Inga Staal; Vinjar, Mari Bjørnsdotter; Olsen, Anne Lykkebo; Bratland, Lene Dolva & Carlsten, Tone Cecilie (2011). Fagvisjoner i pedagogisk praksis: Program for Utdanning av Pedagogiske faglærere ved ILS (PUPILS). Sluttrapport fra utredningskomitéen for en modell for fornying av lærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO.
 • Mathiassen, Ketil (2009). Differensiert undervisning, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  Kap 7.  s 123 - 135
 • Mathiassen, Ketil (2008). Muntlig eksamen - med like vilkår for alle?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 30- 32
 • Mathiassen, Ketil (2007). Differensiert undervisning, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  7.  s 119 - 131
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2006). Elevvurdering i naturfag. Erfaringer fra Osloprøven på 9 trinn.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2006). Karusell i fornøyelsespark. Bygg og programmer din egen karusell i LEGO. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 38- 39
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2006). Lego Education i skolen - lek og læring. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 36- 37
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2005). Osloprøven 2005 i natur- og miljøfag prøvehefte for 9. trinn.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2005). Osloprøven i natur- og miljøfag 2005 for 9. trinn - ressurser på Internett. [html ].
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2005). Vurdering i naturfag - erfaringer fra Osloprøven 2004 og 2005.
 • Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Tonning, Anne Sissel & Ulvik, Marit (2004). Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2004). Osloprøven i natur- og miljøfag 2004 - prøvehefte for 10. trinn.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2004). Osloprøven i natur- og miljøfag 2004 for 10. trinn Internettressurser. [html ].
 • Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Arnesen, Erik & Vedvik, Anne Sissel (2004). Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA). Show summary
 • Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2003). Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA).Sluttrapport fra PLUTO-prosjektet. Show summary
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2003). Erfaringer med LMS i PPU (praktisk pedagogisk utdanning).
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2002). Bruk av LMS i PPU.
 • Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Kolstø, Stein Dankert; Mathiassen, Ketil & Quale, Andreas (2002). Åpne forsøk og argumentering i naturfag.
 • Quale, Andreas; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Isnes, Anders (2002). LIBERAL EDUCATION, INFORMATION ASSESSMENT AND ARGUMENTATION IN SCIENCE ¿ LIA.
 • Kristensen, Terje; Isnes, Anders & Mathiassen, Ketil (2000). Hvordan kan DataLego bidra til bedre naturfagundervisning?.
 • Mathiassen, Ketil (1996). Modeller i biologiundervisningen. Show summary

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Sep. 24, 2010 2:29 PM