Ketil Mathiassen

Image of Ketil Mathiassen
Norwegian version of this page
Phone +47 22857664
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo
Other affiliations Faculty of Educational Sciences

Publications

 • Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene; Gynnild, Vidar & Bunæs, Bente Ringlund [Show all 7 contributors for this article] (2018). Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study. European Journal of Higher Education. ISSN 2156-8235. doi: 10.1080/21568235.2018.1541420. Full text in Research Archive
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate & Ødegaard, Marianne (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.4722. Full text in Research Archive
 • Mathiassen, Ketil (2008). Bruk av modeller i biologiundervisningen. In van Marion, Peter & Strømme, Alex (Ed.), Biologididaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-595-7. p. 170–198.
 • Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil [Show all 10 contributors for this article] (2006). Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues. Science Education. ISSN 0036-8326. 90(4), p. 632–655. doi: 10.1002/sce.20133.
 • Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders & Kristensen, Terje [Show all 9 contributors for this article] (2004). Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap. Acta Didactica. ISSN 1502-2013.

View all works in Cristin

 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice .
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2017). Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis.
 • Mathiassen, Ketil (2009). Differensiert undervisning. In Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Ed.), Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01455-5. p. 123–135.
 • Mathiassen, Ketil (2008). Muntlig eksamen - med like vilkår for alle? Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 30–32.
 • Mathiassen, Ketil (2007). Differensiert undervisning. In Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Ed.), Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01182-0. p. 119–131.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2006). Lego Education i skolen - lek og læring. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 36–37.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2006). Karusell i fornøyelsespark. Bygg og programmer din egen karusell i LEGO. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 38–39.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2006). Elevvurdering i naturfag. Erfaringer fra Osloprøven på 9 trinn.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2005). Osloprøven 2005 i natur- og miljøfag prøvehefte for 9. trinn.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2005). Vurdering i naturfag - erfaringer fra Osloprøven 2004 og 2005.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2004). Osloprøven i natur- og miljøfag 2004 for 10. trinn Internettressurser.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2004). Osloprøven i natur- og miljøfag 2004 - prøvehefte for 10. trinn.
 • Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil [Show all 10 contributors for this article] (2004). Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues.
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2003). Erfaringer med LMS i PPU (praktisk pedagogisk utdanning).
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2002). Bruk av LMS i PPU.
 • Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Kolstø, Stein Dankert; Mathiassen, Ketil & Quale, Andreas (2002). Åpne forsøk og argumentering i naturfag.
 • Quale, Andreas; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Isnes, Anders (2002). LIBERAL EDUCATION, INFORMATION ASSESSMENT AND ARGUMENTATION IN SCIENCE ¿ LIA.
 • Kristensen, Terje; Isnes, Anders & Mathiassen, Ketil (2000). Hvordan kan DataLego bidra til bedre naturfagundervisning?
 • Klette, Kirsti; Lund, Andreas; Knudsen, Geir; Mathiassen, Ketil; Jenset, Inga Staal & Vinjar, Mari Bjørnsdotter [Show all 9 contributors for this article] (2011). Fagvisjoner i pedagogisk praksis: Program for Utdanning av Pedagogiske faglærere ved ILS (PUPILS). Sluttrapport fra utredningskomitéen for en modell for fornying av lærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, Universitetet i Oslo.
 • Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Kolstø, Stein Dankert & Ulvik, Marit [Show all 9 contributors for this article] (2004). Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA). Acta Didactica . ISSN 82-90904-78-9.
 • Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders & Kristensen, Terje [Show all 7 contributors for this article] (2003). Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA).Sluttrapport fra PLUTO-prosjektet. ITU.
 • Mathiassen, Ketil (1996). Modeller i biologiundervisningen. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Sep. 24, 2010 2:29 PM