Ruth Jensen

Image of Ruth Jensen
Norwegian version of this page
Phone +47-22844857
Mobile phone +4745411604
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Faculty of Educational Sciences (Student)

Educational background:

2014: PhD, University of Oslo

2005: Master Degree in Educational Leadership, University of Oslo

1984: Bachelor of  Education

1980: Degree from Teacher Education College
 

 Research interests:

 • Leadership 
 • Leadership development
 • School improvement
 • Workplace learning
 • Pedagogy
 • Tool mediation
 • Boundary crossing
 • Social cultural theories
 • Cultural Historical Activity Theory (CHAT)
 • Interaction analysis
 • Multilevel analyses
 • Intervention designs
 • Multiple-time design
 • Comparative designs

Current position:

Associate Professor at Department of Teacher Education and School Research

Teaching:

Issues:  perspectives on learning and leadership, organizational learning, learning across boundaries, qualitative methodologies.

 

UTLED4111: Styring og ledelse av utdanning

UTLED4220: Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati

UTLED4301: Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

UTLED4302: Forskningsdesign

UTLED4303: Anvendt metode

UTLED4090: Masteroppgave

UV9918V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

 

Previous positions:

Postdoc, Department of Teacher Education and School Research (ILS), University of Oslo, 2015-2016    

Senior lecturer, Department of Teacher Education and School Research (ILS), University of Oslo, 2008-2015      

University Lecturer at Telemark University College, Spring 2014                                         

Research fellow, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo, 2009-2014              

University lecturer, Department of Teacher Education and School Research, contracts, 2006-2009                     

Supervisor, Educational Centre, Nesodden Municipality, 2005-2006                                                          

Manager, Educational Centre, Nesodden Municipality, 1999-2005                                                               

Teacher, Nesodden Municipality, 1985-1999                                                        

Visiting Scholar

Claremont Graduate University, LA, US, Januray-August 2011, January- March 2013

University of California, Berkeley, six weeks,  2014-2017

 

Supervision:

Co-supervisor for PhD student

Main supervisor for many students in the master programme in Educational Leadership

 

 

Tags: Educational Leadership, Educational Leadership and organisational learning

Publications

Jensen, R. (2018). Profesjonelt arbeid i grensesoner- Skoleforbedring på tvers av virksomheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 176 sider.

Jensen, R. & Vennebo, K.F. 2016). How school leadership evolves: crossing timescales and settings. Journal of Workplace Learning, 28(6) 

Jensen, R. (2014). Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts. Doctoral thesis for the PhD.

Jensen, R., & Lund, A. (2014). Horizontal dynamics in an inter-professional school improvement team. International Journal of Leadership in Education17(3), 286-303.

Jensen, R., & Møller, J. (2013). School data as mediators in professional development. Journal of Educational Change14(1), 95-112.

Jensen, R. & Aas, M. (2012). Å utforske praksis- Videregående. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33807-7.  227 s.

Jensen, R. & Aas, M. (2011). Å utforske praksis - grunnskolen. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202338060.  199 s.

Jensen, Ruth & Hammersvik, Charles (2011). Lederutvikling med videosekvenser som "triggere" for læring, I:  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  9.  s 202 - 224

Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2010). Å utforske praksis. Barnehage. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-32225-0.  191 s.

View all works in Cristin

 • Jensen, Ruth (2018). Profesjonelt arbeid i grensesoner. Skoleforbedring på tvers av virksomheter.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48248-0.  176 s. Show summary
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2015). Att utforska praktiken i förskolan. Studentlittertur.  ISBN 9789144105321.  192 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis- videregående. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33807-7.  227 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske praksis - grunnskolen. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202338060.  199 s.
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2010). Å utforske praksis. Barnehage. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-32225-0.  191 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Jensen, Ruth & Guldahl, Tone (2007). Refleksjoner om opplæring i et læringsstilperspektiv. N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-12310-7.  189 s.
 • Jensen, Ruth (2004). Å mestre mangfoldet. En bok om læringsstiler. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-04-09425-6.  142 s.

View all works in Cristin

 • Jensen, Ruth (2017). A Cross-national Study of Tool Mediation in School Leadership Development Programs.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2017). Causation in Qualitative Research: An Empirical Example from the Perspective of CHAT.
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 1- 6
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How "soft power" becomes visible in leadership development of principals.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). The role of qualitative research as a basis for developing school leadership - Causality in qualitative research.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Case based Teaching and Learning in School Leadership Development.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2015). The use of authentic cases in school leadership program.
 • Aas, Marit & Jensen, Ruth (2014). Ledelse av læringsarbeid. Å utforske praksis.
 • Jensen, Ruth (2014). Entering the `black box´ of informal leadership development.
 • Jensen, Ruth (2014). How Leadership Development Evolved in an Inter-professional Team: Crossing Timescales and Boundaries.
 • Jensen, Ruth (2014). Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts. Doctoral thesis for the PhD.
 • Jensen, Ruth (2012). Tripartite Collaboration in a School-District-University Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis - videregående skole. [Video ].
 • Jensen, Ruth (2011). Boundary touching in a tripartit partnership.
 • Jensen, Ruth (2011). Leadership for learning. How do video sequences mediate professional development.
 • Jensen, Ruth (2011). Reflection in a Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske peaksis- grunnskolen. [Video ].
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2010). Å utforske praksis-barnehagen. [Video ].
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Hammersvik, Charles; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2007). En lærende skole. Skoler i utvikling - mange tilnærminger til organisasjonslæring.
 • Jensen, Ruth (2006). Educational leaders of learning communities focusing on teaching and learning.
 • Hammersvik, Charles & Jensen, Ruth (2005). Pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv- et aksjonsforskningsopplegg.

View all works in Cristin

Published Aug. 5, 2016 9:53 AM - Last modified Apr. 29, 2018 10:40 PM