Ruth Jensen

Associate Professor - Institutt for lærerutdanning
Image of Ruth Jensen
Norwegian version of this page
Phone +47 22844857
Mobile phone +4745411604
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Educational background:

2014: PhD, University of Oslo

2005: Master Degree in Educational Leadership, University of Oslo

1984: Bachelor of  Education

1980: Degree from Teacher Education College


 Research interests:

 • Educational leadership 
 • The education of school leaders
 • School leadership development
 • The education of school leaders
 • School improvement
 • Workplace learning
 • Reform work
 • Innovative work
 • Pedagogy
 • Tool mediation
 • Boundary crossing
 • Social Cultural Theories
 • Cultural Historical Activity Theory (CHAT)
 • Interaction analysis
 • Multilevel analyses
 • Intervention designs
 • Multiple-time design
 • Comparative designs

Current position:

Associate Professor at Department of Teacher Education and School Research

Previous positions:

 • Postdoc, Department of Teacher Education and School Research (ILS), University of Oslo, 2015-2016    
 • Senior lecturer, Department of Teacher Education and School Research (ILS), University of Oslo, 2008-2015      
 • University Lecturer at Telemark University College, Spring 2014                                    
 • Research fellow, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo, 2009-2014              
 • University lecturer, Department of Teacher Education and School Research, contracts, 2006-2009                     
 • Supervisor, Educational Centre, Nesodden Municipality, 2005-2006                               
 • Manager, Educational Centre, Nesodden Municipality, 1999-2005                                 
 • Teacher, Nesodden Municipality, 1985-1999                                                        

In the international board of:

International Successful School Principal Project (ISSPP)

https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/isspp/

Visiting Scholar

Claremont Graduate University, LA, US, January-August 2011, January- March 2013

University of California, Berkeley, six weeks,  2014-2017

Supervision:

Main supervisor for PhS student from August 2021

Main supervisor for PhD student from August 2019

Co-supervisor for PhD student from August 2017-August 2021

Main supervisor for many students in the master programme in Educational Leadership

Current teaching:

Issues:  perspectives on learning and leadership, organizational learning, learning across boundaries, qualitative methodologies.

UTLED4111: Styring og ledelse av utdanning

UTLED4220: Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati

UTLED4221: Profesjonalitet og ledelse

UTLED4222 Kvalitet og organisasjonsutvikling

UTLED4223 Globalisering og medborgerskap

UTLED4301: Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

UTLED4302: Forskningsdesign

UTLED4303: Anvendt metode

UTLED4090: Masteroppgave

UV9918V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

 

Tags: Educational Leadership, Educational Leadership and organisational learning

Publications

 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2022). Unfolding teaching practices in higher education courses: Cases from school leadership programs. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. doi: 10.1016/j.ijer.2021.101919.
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2022). Unfolding Teaching Practices in Higher Education Courses: Cases from School Leadership Programs. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. 112. doi: 10.1016/j.ijer.2021.101919. Full text in Research Archive
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2021). Looking back and forward: a critical review of the history and future progress of the ISSPP. Journal of Educational Administration. ISSN 0957-8234. doi: 10.1108/JEA-04-2021-0088.
 • Jensen, Ruth (2021). Exploring causal relationships qualitatively: An empirical illustration of how causal relationships become visible across episodes and contexts. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-021-09415-5. Full text in Research Archive
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, René Espinoza & Larsen, Eivind (2021). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts. Educational Administration Quarterly. ISSN 0013-161X. doi: 10.1177/0013161X20981148.
 • Larsen, Eivind; Møller, Jorunn & Jensen, Ruth (2020). Constructions of professionalism and the democratic mandate in education A discourse analysis of Norwegian public policy documents. Journal of Education Policy. ISSN 0268-0939. doi: 10.1080/02680939.2020.1774807. Full text in Research Archive
 • Jensen, Ruth (2020). Professional development of school leadership as boundary work: patterns of initiatives and interactions based on a Norwegian case. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. doi: 10.1080/13603124.2020.1716998. Full text in Research Archive
 • Jensen, Ruth (2019). Bruken av pedagogiske verktøy i skolelederutdanning - eksempler fra to utdanningskontekster, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. p. 179–194.
 • Jensen, Ruth (2016). School leadership development: What we know and how we know it. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), p. 48–68. doi: 10.5617/adno.3898.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How school leadership development evolves: crossing timescales and settings. Journal of Workplace Learning. ISSN 1366-5626. 28(6), p. 338–354. doi: 10.1108/JWL-06-2015-0048.
 • Jensen, Ruth & Lund, Andreas (2014). Horizontal dynamics in an inter-professional school improvement team. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. 17(3), p. 286–303. doi: 10.1080/13603124.2013.794302.
 • Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2012). School data as mediators in professional development. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-012-9197-y.
 • Jensen, Ruth & Hammersvik, Charles (2011). Lederutvikling med videosekvenser som "triggere" for læring. In Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Ed.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. p. 202–224.

View all works in Cristin

 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-60554-4. 223 p.
 • Jensen, Ruth (2018). Profesjonelt arbeid i grensesoner. Skoleforbedring på tvers av virksomheter. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-48248-0. 176 p.
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2015). Att utforska praktiken i förskolan. Studentlittertur. ISBN 9789144105321. 192 p.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis- videregående. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33807-7. 227 p.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske praksis - grunnskolen. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202338060. 199 p.
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2010). Å utforske praksis. Barnehage. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-32225-0. 191 p.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Jensen, Ruth & Guldahl, Tone (2007). Refleksjoner om opplæring i et læringsstilperspektiv. N.W. Damm & Sønn ASA. ISBN 978-82-04-12310-7. 189 p.
 • Jensen, Ruth (2004). Å mestre mangfoldet. En bok om læringsstiler. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-04-09425-6. 142 p.

View all works in Cristin

 • Ødegaard, Kjersti Løken & Jensen, Ruth (2022). Developing School Leadership Practices. The Change Laboratory as a Tool in Leading Reform Work in Upper Secondary Schools – Tracing the Objects in Formative Interventions.
 • Ødegaard, Kjersti Løken & Jensen, Ruth (2022). Formative interventions as a tool in leading reform work in upper secondary schools. A design and situational approach. .
 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2022). Organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum: the entrepreneurial role of school principals and superintendents in Norway.
 • Jensen, Ruth (2021). Correction to: Exploring causal relationships qualitatively: An empirical illustration of how causal relationships become visible across episodes and contexts (Journal of Educational Change, (2021), 10.1007/s10833-021-09415-5). Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-021-09427-1.
 • Jensen, Ruth; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin & Ødegaard, Kjersti Løken (2021). Formative Interventions in School Leadership Teams in Upper Secondary Schools.
 • Jensen, Ruth; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin & Ødegaard, Kjersti Løken (2021). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2021). School principals and school superintendents as institutional entrepreneurs: Handling organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum .
 • Jensen, Ruth & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Jensen, Ruth (2019). Partnerships between Educational Leaders and Researchers– how a Methodology Emerged .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2019). Experiencing the Use of Tools in School Leadership Programs in Two Different National Policy Contexts .
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. p. 13–20.
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. p. 211–218.
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, Rene & Larsen, Eivind (2018). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2017). Causation in Qualitative Research: An Empirical Example from the Perspective of CHAT .
 • Jensen, Ruth (2017). A Cross-national Study of Tool Mediation in School Leadership Development Programs .
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), p. 1–6.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Case based Teaching and Learning in School Leadership Development .
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). The role of qualitative research as a basis for developing school leadership - Causality in qualitative research.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How "soft power" becomes visible in leadership development of principals .
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development .
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges .
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2015). The use of authentic cases in school leadership program .
 • Aas, Marit & Jensen, Ruth (2014). Ledelse av læringsarbeid. Å utforske praksis.
 • Jensen, Ruth (2014). How Leadership Development Evolved in an Inter-professional Team: Crossing Timescales and Boundaries.
 • Jensen, Ruth (2014). Entering the `black box´ of informal leadership development.
 • Jensen, Ruth (2012). Tripartite Collaboration in a School-District-University Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis - videregående skole.
 • Jensen, Ruth (2011). Reflection in a Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth (2011). Boundary touching in a tripartit partnership.
 • Jensen, Ruth (2011). Leadership for learning. How do video sequences mediate professional development.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske peaksis- grunnskolen.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2010). Å utforske praksis-barnehagen.
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Jensen, Ruth (2006). Educational leaders of learning communities focusing on teaching and learning.
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Full text in Research Archive
 • Jensen, Ruth (2014). Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts. Doctoral thesis for the PhD. Faculty of Educational Sciences, University of Oslo.
 • Hammersvik, Charles; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2007). En lærende skole. Skoler i utvikling - mange tilnærminger til organisasjonslæring. Utdanningsdirektoratet.
 • Hammersvik, Charles & Jensen, Ruth (2005). Pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv- et aksjonsforskningsopplegg. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

View all works in Cristin

Published Aug. 5, 2016 9:53 AM - Last modified Jan. 4, 2022 3:29 PM