Ruth Jensen

Image of Ruth Jensen
Norwegian version of this page
Phone +47 22844857
Mobile phone +4745411604
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Educational background:

2014: PhD, University of Oslo

2005: Master Degree in Educational Leadership, University of Oslo

1984: Bachelor of  Education

1980: Degree from Teacher Education College


 Research interests:

 • Educational leadership 
 • The education of school leaders
 • School leadership development
 • The education of school leaders
 • School improvement
 • Workplace learning
 • Reform work
 • Innovative work
 • Pedagogy
 • Tool mediation
 • Boundary crossing
 • Social Cultural Theories
 • Cultural Historical Activity Theory (CHAT)
 • Interaction analysis
 • Multilevel analyses
 • Intervention designs
 • Multiple-time design
 • Comparative designs

Current position:

Associate Professor at Department of Teacher Education and School Research

Previous positions:

 • Postdoc, Department of Teacher Education and School Research (ILS), University of Oslo, 2015-2016    
 • Senior lecturer, Department of Teacher Education and School Research (ILS), University of Oslo, 2008-2015      
 • University Lecturer at Telemark University College, Spring 2014                                    
 • Research fellow, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo, 2009-2014              
 • University lecturer, Department of Teacher Education and School Research, contracts, 2006-2009                     
 • Supervisor, Educational Centre, Nesodden Municipality, 2005-2006                               
 • Manager, Educational Centre, Nesodden Municipality, 1999-2005                                 
 • Teacher, Nesodden Municipality, 1985-1999                                                        

In the international board of:

International Successful School Principal Project (ISSPP)

https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/isspp/

Visiting Scholar

Claremont Graduate University, LA, US, January-August 2011, January- March 2013

University of California, Berkeley, six weeks,  2014-2017

Supervision:

Main supervisor for PhD student from August 2019

Co-supervisor for PhD student from August 2017

Main supervisor for many students in the master programme in Educational Leadership

Current teaching:

Issues:  perspectives on learning and leadership, organizational learning, learning across boundaries, qualitative methodologies.

UTLED4111: Styring og ledelse av utdanning

UTLED4220: Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati

UTLED4221: Profesjonalitet og ledelse

UTLED4222 Kvalitet og organisasjonsutvikling

UTLED4223 Globalisering og medborgerskap

UTLED4301: Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

UTLED4302: Forskningsdesign

UTLED4303: Anvendt metode

UTLED4090: Masteroppgave

UV9918V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

 

Tags: Educational Leadership, Educational Leadership and organisational learning

Publications

View all works in Cristin

 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  223 s.
 • Jensen, Ruth (2018). Profesjonelt arbeid i grensesoner. Skoleforbedring på tvers av virksomheter.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48248-0.  176 s. Show summary
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2015). Att utforska praktiken i förskolan. Studentlittertur.  ISBN 9789144105321.  192 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis- videregående. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33807-7.  227 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske praksis - grunnskolen. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202338060.  199 s.
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2010). Å utforske praksis. Barnehage. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-32225-0.  191 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Jensen, Ruth & Guldahl, Tone (2007). Refleksjoner om opplæring i et læringsstilperspektiv. N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-12310-7.  189 s.
 • Jensen, Ruth (2004). Å mestre mangfoldet. En bok om læringsstiler. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-04-09425-6.  142 s.

View all works in Cristin

 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Full text in Research Archive.
 • Jensen, Ruth & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2019). Experiencing the Use of Tools in School Leadership Programs in Two Different National Policy Contexts.
 • Jensen, Ruth (2019). Partnerships between Educational Leaders and Researchers– how a Methodology Emerged.
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 1.  s 13 - 20
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 13.  s 211 - 218
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, Rene & Larsen, Eivind (2018). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts.
 • Jensen, Ruth (2017). A Cross-national Study of Tool Mediation in School Leadership Development Programs.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2017). Causation in Qualitative Research: An Empirical Example from the Perspective of CHAT.
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 1- 6
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How "soft power" becomes visible in leadership development of principals.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). The role of qualitative research as a basis for developing school leadership - Causality in qualitative research.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Case based Teaching and Learning in School Leadership Development.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2015). The use of authentic cases in school leadership program.
 • Aas, Marit & Jensen, Ruth (2014). Ledelse av læringsarbeid. Å utforske praksis.
 • Jensen, Ruth (2014). Entering the `black box´ of informal leadership development.
 • Jensen, Ruth (2014). How Leadership Development Evolved in an Inter-professional Team: Crossing Timescales and Boundaries.
 • Jensen, Ruth (2014). Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts. Doctoral thesis for the PhD.
 • Jensen, Ruth (2012). Tripartite Collaboration in a School-District-University Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis - videregående skole. [Video ].
 • Jensen, Ruth (2011). Boundary touching in a tripartit partnership.
 • Jensen, Ruth (2011). Leadership for learning. How do video sequences mediate professional development.
 • Jensen, Ruth (2011). Reflection in a Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske peaksis- grunnskolen. [Video ].
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2010). Å utforske praksis-barnehagen. [Video ].
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Hammersvik, Charles; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2007). En lærende skole. Skoler i utvikling - mange tilnærminger til organisasjonslæring.
 • Jensen, Ruth (2006). Educational leaders of learning communities focusing on teaching and learning.
 • Hammersvik, Charles & Jensen, Ruth (2005). Pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv- et aksjonsforskningsopplegg.

View all works in Cristin

Published Aug. 5, 2016 9:53 AM - Last modified Aug. 6, 2020 6:00 PM