Tove Stjern Frønes

Image of Tove Stjern Frønes
Norwegian version of this page
Phone +47 22844397
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

Reading in and out of school; Reading comprehension, reading literacy; Reading strategies in complex reading tasks (online reading, sourcing); Critical reading on the Internet; Large-scale assessments of students' achievement - instruments, methods and validity; Empirical studies of students' cognitive and metacognitive strategies using logfile analyses, eyetracking.

Background

2018-           Researcher/ Reading expert PISA Norway and National assessment of reading literacy

2015-2018   Advisor/Reading expert PISA Norway and National assessment of reading literacy

2009-2015   Research fellow. Phd project: Online reading comprehension and navigation - a study of student's reading and navigation strategies.

2007-2009    Member of reading expert group

2006            Master in Norwegian Language and Literature

Tags: Reading comprehension, International large-scale assessment

Publications

 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Kapittel 1. Introduksjon: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 10 - 20 Full text in Research Archive.
 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Kapittel 10. Avsluttende bemerkninger: Lesing som portvokter, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 242 - 249 Full text in Research Archive.
 • Frønes, Tove Stjern & Roe, Astrid (2020). Kapittel 8. Hva skjer i norsktimene? Elevers oppfatning av norskundervisningen på skolen, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 196 - 221 Full text in Research Archive.
 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2020). Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 21 - 45 Full text in Research Archive.
 • Magnusson, Camilla G. & Frønes, Tove Stjern (2020). Kapittel 4. Norske elevers kunnskap om strategier for leseforståelse, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 79 - 106 Full text in Research Archive.
 • Ryen, Jostein Andresen & Frønes, Tove Stjern (2020). Kapittel 6. Å forstå det man leser – å trekke slutninger i skjønnlitteratur og sakprosa, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 135 - 165 Full text in Research Archive.
 • Weyergang, Cecilie & Frønes, Tove Stjern (2020). Kapittel 7. Å lese kritisk: Elevers vurderinger av teksters troverdighet og pålitelighet, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 166 - 195 Full text in Research Archive.
 • Frønes, Tove Stjern (2019). Å lese kritisk på nettet – les deg til gode nettsøk, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Tips 80.  s 306 - 307
 • Støle, Hildegunn; Mangen, Anne; Frønes, Tove Stjern & Thomson, Jenny (2018). Digitisation of reading assessment, In Mirit Barzillai; Jenny Thompson; Sascha Schroeder & Paul van den Broek (ed.),  Learning to read in a digital world.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027201225.  Chapter 9.  s 205 - 224 Show summary
 • Frønes, Tove Stjern (2016). Resultater i lesing., I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  7.  s 136 - 171
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Aasebø, Marie Cecilie (2013). Nordic results from the PISA digital reading assessment :. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (1/2), s 13- 31
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2012). Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 3.  s 58 - 84
 • Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 10.  s 135 - 153
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2010). Lesing: rammeverk, tekster og oppgaver, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kap 2.  s 31 - 58
 • Frønes, Tove Stjern & Roe, Astrid (2010). Sakprosalesing i skolen, I: Kirsten Kalleberg & Astrid Kleiveland (red.),  Sakprosa i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0921-7.  Kapittel 6.  s 71 - 89
 • Frønes, Tove (2006). Harry Potter – da ondskapen ble voksen i barnelitteraturen?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4)
 • Frønes, Tove (2005). Ytring, tekst og tekstnormer : En presentasjon av Kjell Lars Berges sosiosemiotiske tekstforståelse. Norskrift.  ISSN 0800-7764.  (108), s 45- 57

View all works in Cristin

 • Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern & Kvinge, Stig Erlend (2020). NORSK 5 fra Cappelen Damm. Lærerveiledning. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202638412.  254 s.
 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (red.) (2020). Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  280 s. Full text in Research Archive.
 • Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Lærerens bok. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202542849.  245 s.
 • Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Tekstbok. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202530211.  304 s.
 • Frønes, Tove Stjern; Anly, Ingeborg & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Grunnbok A. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202530181.  187 s.
 • Frønes, Tove Stjern; Anly, Ingeborg & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Grunnbok B. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202530235.  190 s.
 • Anly, Ingeborg & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Grunnbok B. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202505158.  215 s.
 • Anly, Ingeborg & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Grunnbok B. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202505141.  215 s.
 • Anly, Ingeborg & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Lærerens bok. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202505165.  235 s.
 • Anly, Ingeborg; Lissner, Eirik & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Tekstbok. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202505110.  300 s.
 • Anly, Ingeborg; Lissner, Eirik & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido Tekstbok 6. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202505134.  300 s.

View all works in Cristin

 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Forord, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.
 • Frønes, Tove Stjern (2019, 06. juni). En del unge sliter med å vurdere tekster på nettet. [Fagblad].  Barnevakten.
 • Frønes, Tove Stjern (2019). Navigation, når vi læser på nettet. Forskerklumme, Viden om læsning..
 • Frønes, Tove Stjern (2019). Å lese på nett.
 • Frønes, Tove Stjern & Jostein Andresen, Ryen (2019). Øyeskanneranalyser i prøveutvikling. Elevers øyebevegelser når de leser og løser oppgaver.
 • Frønes, Tove Stjern & Skar, Morten (2019). Åpne tekstoppgaver i leseprøver – trenger vi dem egentlig?.
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag..
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Bli en målrettet navigatør. [html ].
 • Frønes, Tove Stjern (2018, 20. august). Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett. [Radio].  NRK.
 • Frønes, Tove Stjern (2018, 20. august). Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett. [Internett].  NRK.
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Ungdommers forståelse og navigasjon i nett-tekster.
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Å lese og navigere på nettet. 666 elevers navigasjonsstrategier når de leste på nettet..
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Navigasjon som nettlesing - femtenåringers navigasjonsstrategier.
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Navigating while reading online - a log file case study of navigational strategies.
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Å lese og navigere på nettet - hva bør vi lære elevene?.
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier. Avhandling for graden phd. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 277. Show summary
 • Frønes, Tove Stjern (2015). Navigational strategies in PISA digital reading.
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Eriksen, Anna (2013). Nordic results from the PISA digital reading assessment.
 • Narvhus, Eva Kristin & Frønes, Tove Stjern (2012). PISAs digitale leseprøve - elever på nett.
 • Frønes, Tove Stjern (2011). De gode leserne - resultater og innsikt fra digitale og tradisjonelle leseprøver.
 • Frønes, Tove Stjern (2011). Resultater fra PISAs digitale leseundersøkelse 2009.
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2011). Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009.
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Jetne, Øystein (2011). Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009. Full text in Research Archive.
 • Roe, Astrid & Frønes, Tove Stjern (2011). Lesing i PISA.
 • Frønes, Tove (2008). Hvis Harry Potter var en bil, hvilken bil ville han da ha vært? Om lesing i Kunnskapsløftets lærebøker. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  01(04), s 46- 51
 • Frønes, Tove (2008). Om lesing i Kunnskapløftets lærebøker. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:22 AM - Last modified Oct. 29, 2020 8:58 PM