Our latest publications

 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Secondary Education (Norway), In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Norway.  s 7 - 14
 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Primary Education (Norway)., In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Norway.  s 1 - 6
 • Brevik, Lisbeth M.; Garvoll, Katharina Køber & Ahmadian, Shilan (2020). English use outside of school: Gamers, Surfers and Social Media Users, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 8.
 • Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 4.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Ianuzzi, Manuela (2020). Pronunciation: Accent, identity and intelligibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 5.
 • Brevik, Lisbeth M. & Lyngstad, Marit Elise (2020). The role of literature in the English classroom, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 7.
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Digital competence in English: Learning more, better, or differently with technology, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 2.
 • Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum & Isaksen, Anja Ramfjord (2020). Vocational English. Building vocational orientation and relevance, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 3.
 • Brevik, Lisbeth M.; Brantmeier, Cindy & Pearson, P David (2020). Strategic readers of L2 English: Gradual release of responsibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 6.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick & Listuen, Sigrid Graedler (2020). Intercultural competence and cultural identities, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 9.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). English in Norway: A language and a school subject in transition, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 1.
 • Møller, Jorunn (2019). Nye leder- og lærerroller i skolen – konsekvenser for rektorrollen, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel 10.  s 185 - 203
 • Lejonberg, Eli (2019). Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratur. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk.  ISSN 2535-3047.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2019). Knowledge about the Bible and Skills for Biblical Interpretation Imparted by Norwegian RE Textbooks for Upper Secondary Education. Religious Education.  ISSN 0034-4087. . doi: 10.1080/00344087.2019.1677997
 • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (2019). Skriving i fagene i norsk skole - en vandring mellom top down og bottom up, I: Heidi Höglund; Sofia Jusslin; Matilda Ståhl & Anders Westerlund (red.),  Genom texter och vârldar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio.  Pedagogiska fakulteten.  ISBN 978-951-765-926-0.  II Skrivande.  s 103 - 121
 • Sundqvist, Pia & Sandlund, Erica (2019). Doing versus assessing interactional competence: Contrasting L2 test interaction and teachers’ collaborative grading of a paired speaking test, In Rafael Salaberry & Silvia Kunitz (ed.),  Teaching and Testing L2 Interactional Competence.  Routledge.  ISBN 9781138038998.  13.  s 357 - 396
 • Eriksen, Harald & Elstad, Eyvind (2019). Norsklæreres erfaringer med karakterfritt semester: rom for forbedringsinnsats hos eleven og større fokus på læringsfremmende tilbakemelding fra læreren. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis.  ISSN 2535-7697.  13(2), s 4- 20
 • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg & Blikstad-Balas, Marte (2019). Student Voice in Norway and the New Norwegian Curriculum, In Holcar Brunauer Ada (ed.),  CIDREE YEARBOOK 2019.  National Education Institute Slovenia.  ISBN 978-961-03-0455-5.  Kap.11.  s 155 - 166 Show summary
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Hatlevik, Ida Katrine R; Bartnes, Kristian; Bjerkli, Inger-Heidi; Norderval, Stig & Nordøy, Tone (2019). The Practically Wise Medical Teacher: Medical Education at the University of Tromsø – A Norwegian Case. Health Science Journal.  ISSN 1791-809X.  13(4) . doi: 10.21767/1791-809X.1000671
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Lejonberg, Eli (2019). Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  13(1) . doi: 10.5617/adno.5485
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2019). Language Use in the Classroom: Balancing Target Language Exposure with the Need for Other Languages. TESOL Quarterly (Print).  ISSN 0039-8322. . doi: 10.1002/tesq.564
 • Helstad, Kristin; Joleik, Norhild & Klavenes, Eileen Holm (2019). Faglederrollen i videregående skole - fra vaktmester til skoleutvikler, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel nr. 8.  s 145 - 163
 • Helstad, Kristin; Bekkelien, Monica & Solstad, Are (2019). Skoleutvikling på ungdomstrinnet - profesjonalisering innenfra og utenfra, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel nr. 9.  s 165 - 184
 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2019). Nye lærer- og lederroller. Nye vilkår for skoleutvikling?, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  kapittel nr. 1.  s 13 - 28
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2019). Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 7.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Kolstø, Stein Dankert (2019). Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 3.
 • Mestad, Idar; Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Utvikle faglig innsikt gjennom snakk, skriving og visuelle uttrykk, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 5.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Utforskende arbeidsmåter - en oversikt, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 1.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jacobsen, Hilde Marie Madsø (2019). Bidrag til et mer motiverende ungdomstrinn? UH-sektorens erfaringer med intensjon og virkelighet i nasjonal politikkutforming. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  103(1), s 29- 41 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-01-04
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2019). The role of literature in the classroom: How and for what purposes do teachers in lower secondary school use literary texts?. L1-Educational Studies in Language and Literature.  ISSN 1567-6617.  19, s 1- 32 . doi: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.13 Full text in Research Archive.
 • Colbjørnsen, Tor (2019). Like krav til nasjonal rektorutdanningen, men ulik prioritering fra tilbydere. Skolelederen.  ISSN 0802-2062.
 • Bellens, Kim; Van Damme, Jan; Van den noortgate, Wim; Wendt, Heike & Nilsen, Trude (2019). Instructional quality: catalyst or pitfall in educational systems? aim for high achievement and equity? An answer based on multilevel SEM analyses of TIMSS 2015 data in Flanders (Belgium), Germany, and Norway. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  7(1) . doi: 10.1186/s40536-019-0069-2
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2019). Naturfagets rolle i bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 7.  s 135 - 151
 • Sæther, Elin (2019). Bærekraftig handlekraft i samfunnsfag - hva innebærer det?, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 5.  s 97 - 114
 • Colbjørnsen, Tor (2019). Like krav til rektorutdanning, men ulik prioritering fra tilbydere. Skolelederen.  ISSN 0802-2062.  (1) Show summary
 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2019). Utviklingsarbeid i skolen - et kritisk blikk på en positiv diskurs, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 7.  s 111 - 128
 • Ottesen, Eli (2019). Skoleledelse og kunnskapsarbeid, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 10.  s 163 - 178

View all works in Cristin

 • Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole & Major, Louis (2020). Learning as gap-closing. Investigating digitalized dialogues. Routledge.  ISBN 978-1-138-59271-1.  18 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (ed.) (2020). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  200 s.
 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2019). Digital Agency in Higher Education. Transforming Teaching and Learning. Routledge.  ISBN 978-0-367-07413-5.  124 s.
 • Blikstad-Balas, Marte & Solbu, Kjersti Rognes (red.) (2019). Det (nye) nye norskfaget. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033267.  226 s.
 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (red.) (2019). Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  206 s.

View all works in Cristin

 • Haakestad, Hedda; Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi & Novak, Judit (2019, 02. desember). Gir mer juss en mer rettferdig skole?. [Internett].  Forskning.no.
 • Sjøberg, Svein (2019). Kritisk tenkning og kreativitet -- i testingens tidsalder.
 • Sjøberg, Svein (2019). Pisa-resultatene er stabile, men noe annet endrer seg -- dramatisk. Bak "Pisa-sjokket". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2019). Flerspråklige strategier i engelsk skriveundervisning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.
 • Lejonberg, Eli; Dahl, Anne Kristin & Brovold, Siv Paus (2019). Nye forventninger til veilederrollen: veiledere som ledere av utviklingsprosjekter i skolen, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel 6.  s 107 - 126
 • Bakken, Jonas (2019). Fra ett til tre nye norskfag?.
 • Bakken, Jonas (2019). Norsk i fagfornyelsen.
 • Bakken, Jonas (2019). The rhetoric of the thesis defense.
 • Bakken, Jonas (2019). Disputasforsvarets retorikk.
 • Bakken, Jonas (2019). Går det an å tolke sakprosa?.
 • Bakken, Jonas (2019). Kildebevissthet i det nye norskfaget.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2019). The Malleability of Key Identity Markers in “Joseph and Aseneth”.
 • Ott, Annelie (2019). Kritisk tenkning og bærekraft i fagfornyelsen, I: Marlen Ferrer & Annika Wetlesen (red.),  Kritisk tenkning i samfunnsfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031835.  kapittel 2.  s 30 - 44
 • Roe, Astrid; Balas, Marte Blikstad & Tengberg, Michael (2019). Student perceptions as an indicator of teaching quality in Finnish, Norwegian and Swedish lower secondary classrooms.
 • Roe, Astrid & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolers bruk av resultater på nasjonale prøver. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2019(3), s 32- 37
 • Helstad, Kristin (2019). Ledelse i forlkehøgskolen - fmellom visjoner og drift?.
 • Helstad, Kristin (2019, 18. september). Relasjoner i skolen - hvordan skape et godt miljøi klassen? Podcast for Lærerrommet i regi av Utdanningsforbundet https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2019/larerrommet-hvordan-skape-et-godt-miljo-i-klassen/. [Internett].  Facebook.
 • Helstad, Kristin (2019, 02. desember). Om ledelse og nye roller i skolen Podcast for "Rekk opp hånda" https://martinjohannessen.blogspot.com/2019/12/podcast-rekk-opp-handa-ep-72-ledelse-i.html?m=1. [Internett].  Facebook, instagram.
 • Llovet Vilà, Xavier & Carrai, Debora (2019). På vei eller på bærtur? Necesidades y desafíos de los profesores con LK20.
 • Korbøl, Karsten (2019). Fortida som skaper av identitet.
 • Korbøl, Karsten (2019). Folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Legal knowledge and the enactment of educational law - challenges and possibilities for school professionals.
 • Bakken, Jonas (2019). Hva er nytt i det fornyede norskfaget?, I: Marte Blikstad-Balas & Kjersti Rognes Solbu (red.),  Det (nye) nye norskfaget.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033267.  Kapittel 2.  s 27 - 46
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). Invited talk: Gamers, Surfers and Social Media Users. The role of interest in English language learning and teaching. Show summary
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). Invitert innlegg: Fagfornyelsen – Overordnet del. Kompetansebegrepet, kjerneelementer, dybdelæring, lære å lære.
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). Invitert innlegg: Engelsk i Fagfornyelsen. Språkbevissthet og identitetsutvikling i den virtuelle og virkelige verden​..
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). Invitert innlegg: Masterstudenter som forskere.
 • Elstad, Eyvind (2019). Fagfornyelsen: utfordringer og muligheter.
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2019). Top-down and bottom-up approaches to improve educational quality: their intended and unintended consequences. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  31(1) . doi: 10.1007/s11092-019-09294-8
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Ledelse, roller og makt i utviklingsarbeid, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.
 • Korbøl, Karsten (2019, 22. mars). Vil ikkje ha ei hugsefag.  Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2019, 08. april). Fornorskingen utelates fra læreplanen.  Ságat.
 • Korbøl, Karsten (2019, 18. februar). Insights into the Norwegian History Competition. Looking back on 20 years of EUSTORY Norway. [Internett].  EUSTORY.DE.
 • Korbøl, Karsten (2019, 11. april). Hva er nytt i hitorie? Introduklsjon til ny læreplan i historie. [Internett].  https://www.udir.no.
 • Korbøl, Karsten (2019). Min familie i historien - begrunnelser, tilnærminger og hva elevene sier.
 • Korbøl, Karsten (2019). "Dybdelæring er ikke for mine elever".
 • Korbøl, Karsten (2019). Hvordan undervise om bærekraft i historie?.
 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget i fagfornyelsen - konturene for historiefaget i fagfornyelsen og arbeidet med de nye læreplanene.
 • Hagen, Thomas Vidnes Hansen; Korbøl, Karsten & Landsem, Lena Ingilæ (2019). Styrk historie i skolen!. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.  s 31 . doi: https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/mRx6j4/styrk-historie-i-skolen
 • Korbøl, Karsten (2019). Arbeidet med fagfornyinga i historiefaget - strategiar og val.
 • Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Dewilde, Joke (2019). Å utforske en urfolksstand på en internasjonal barnefestival.
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). Invitert innlegg: Mixed Methods.
 • Doetjes, Gerke & van Bezooijen, Renée (2019). Friesisch., I: Janet Duke (red.),  EuroComGerm. Germanische Sprachen lesen lernen. Seltener gelernte germanische Sprachen.  Shaker Verlag.  ISBN 978-3-8440-6412-4.  4.  s 81 - 98
 • Dalland, Cecilie & Hølland, Silje (2019). AV1 - An Avatar for Students With Long Term Illness.
 • Knain, Erik (2019). REDEtil - nettressurs om bruk av visuelle uttrykk i naturfag for lærere og lærerutdannere. [www ].
 • Helstad, Kristin & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2019). Leadership in Upper Seconday Schools: Teachers as Leaders.
 • Naoufal, Nayla Joelle & Ødegaard, Marianne (2019). Engagement of school science students in an interdisciplinary project interweaving youth culture and environmental issues.
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2019). Conference paper: The Conceptualization of the Third Space in Pre-Service Teachers' Professional Practice.
 • Kaarstein, Hege & Olsen, Rolf Vegar (2019). Fakta om norske skole- resultater. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2019). Læreplan 2020: Engelsk programfag - noen forslag til endringer. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 70- 75 Show summary
 • Kjørven, Ole Kolbjørn & Sæther, Elin (2019). Holding on to multiculturalism: Exploring young people’s discourses at a multicultural festival.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Information-seeking practices of school inspectors: navigating through state policy.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere.
 • Dewilde, Joke (2019). Translation and translingual remixing in multilingual young people's writing.
 • Jensen, Ruth (2019). Partnerships between Educational Leaders and Researchers– how a Methodology Emerged.
 • Beiler, Ingrid Rodrick (2019). Screen recording of students’ digital writing: A window on alignment of translingual resources.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Lund, Andreas (2019). Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiver på kunnskap og læring?.

View all works in Cristin