Our latest publications

Below you will find a list over our last 100 publications, as registered in Cristin. The list includes scientific articles and book chapters, books and scientific lectures.

 • Bakken, Jonas (2023). Sámi literature in Norwegian language arts textbooks. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637.
 • Brevik, Lisbeth M. & Holm, Thea (2022). Affinity and the classroom: informal and formal L2 learning . ELT Journal. ISSN 0951-0893.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Sævarsdottir, Margret & Cahill, Camilla (2021). Sjumilssteget og den digitale transformasjonen (Podcast: Unmuta). [Internet]. https://open.spotify.com/show/6GKxcnkbbThrpbH5gcFlFg?si=NQam.
 • Brevik, Lisbeth M. (2021). Key note: Assessment in CLIL.
 • Bragdø, Magnus Børre & Mathé, Nora Elise Hesby (2021). Ungdomsskoleelevers demokratiske deltagelse. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2021(1), p. 68–72.
 • Vold, Eva Thue & Brkan, Altijana (2021). Antall elever som velger fag som fransk, spansk og tysk har aldri vært lavere. Har elevene for mange valgmuligheter? Forskersonen.no.
 • Dewilde, Joke Ingrid (2021). Mi Lenga: Et studentdrevet FoU-prosjekt som skal styrke flerspråklighet i opplæring ved ILS, UiO.
 • Brevik, Lisbeth M. (2021). Invited workshop: Mixed methods.
 • Brevik, Lisbeth M.; Toraman, Sinem; Smith, Michelle C. Howell; Guetterman, Timothy C.; Johnson, Burke R. & Plano Clark, Vicki L. (2021). Invited mentor: How to Convey the Methodology of Mixed Methods Research in Conference Proposals (invited session).
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). The effects of school closures on student learning.
 • Dewilde, Joke & Beiler, Ingrid Rodrick (2021). Transspråking som pedagogisk strategi i grunnmodul og modul 1.
 • Hathaway, Dawn & Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2021). Teachers’ online readiness in times of crises: A comparison of Norway and US teachers.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2021). How Readers Envision New Testament Characters: Mental Character Models, Blending, and the Reception of Luke 1:5–2:52.
 • Mueller, Martin Lee & Hydle, Katja Maria (2021). Brave New Salmon: From Enlightened Denial to Enlivened Practices. In Grusovnik, Tomaz; Spannring, Reingard & Syse, Karen Lykke (Ed.), Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-7936-1046-1. p. 103–126.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Nielsen, Sandra Rebecca (2021). ILS er tildelt to nye oppdrag for videreutdanninger. . [Internet]. https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/ils.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Hvordan var hjemmeskolen for foreldrene?
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Intervju om hva som kjennetegnet hjemmeskolen. [Radio]. NRK EKKO.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Stengte skoler - hvilke konsekvenser har det hatt for eleven, læringen og foreldrene? .
 • Iversen, Jonas Yassin; Alisaari, Jenni; Daugaard, Line Møller; Dewilde, Joke; Harju-Autti, Raisa & Heikkola, Leena Maria [Show all 11 contributors for this article] (2021). Conceptualising students with a migrant background and their languages in education across the Nordic countries .
 • Beiler, Ingrid Rodrick & Dewilde, Joke (2021). When we see that kind of language, “someone is going to jail”. Ether – Ethics and Aesthetics for Encountering the Other.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Elevers oversettelsespraksiser. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 33(1), p. 78–83.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Flerspråklige elevers oversettelsesstrategier og holdninger til oversettelse som ledd i engelsk skriving. Liv i skolen. ISSN 1398-2613. 23(1), p. 44–53.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Det store digitaliseringseksperimentet i norsk skole – hvor går veien videre? .
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Hvorfor bør elever forske selv? Innlegg på den digitale lærerkonferansen til Nysgjerrigper 2020.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas & Erstad, Ola (2021). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene: Fredrik Mørk Røkenes, NTNU, i samtale med Andreas Lund og Ola Erstad, Universitetet i Oslo. [Internet]. Lærerutdanningskonferansen 2021.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Lien, Silje Josten (2021). Forskerne brukte denne campingvogna ute i felten til sine undersøkelser. [Newspaper]. Hamar Arbeiderblad.
 • Esterhazy, Rachelle; Damsa, Crina I. & de Lange, Thomas (2021). University teachers’ enactment of feedback literacy during peer mentoring meetings .
 • Bakken, Jonas & Furevikstrand, Tor Egil (2021). Ny eksamen i norsk glemmer halve faget. Utdanningsnytt.no.
 • Bakken, Jonas (2021). Eksamenssjangrene er definert i læreplanen. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Bakken, Jonas (2021). Læreplanen skal ikke leses som fanden leser Bibelen. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Vartun, Marika & Heie, Magnus (2021). Nyutdannede ungdomsskolelærere trives, mens erfarne lærere vil slutte. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Evaluering av fagfornyelsens intensjoner, prosesser og praksiser EVA2020 Rapport 2.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Rapport 2: Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger.
 • Sjøberg, Mari (2021). 'Scientific practice and reasoning in Norway' What are the students supposed to learn about nature of science?
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau & Ødegaard, Marianne (2021). Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head.
 • Dewilde, Joke (2021). Negotiating minority language resource in Norwegian writing instruction for migrant students.
 • Dewilde, Joke (2021). Monolingual and Translingual Orientations to Writing in a Class for Newly Arrived Students.
 • Bakken, Jonas (2021). Critical literacy in Norwegian language arts classrooms.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Forberedelse til fagfornyelse - andre vurderingsrapport . [Business/trade/industry journal]. Bedre Skole 2/2021.
 • Brevik, Lisbeth M. (2021). Invited talk: Students as co-researchers - connecting research and education.
 • Brevik, Lisbeth M. (2021). Innlegg om digital undervisning.
 • Brevik, Lisbeth M.; Breivik, Jarle & Maasø, Arnt (2021). Samtale: Hvordan tilrettelegge for hybrid undervisning.
 • Dewilde, Joke & Reda, Fatima (2021). Episode 9: Fatima Reda om det å utdanne seg til å bli ekspert innenfor flerspråklighet i opplæring . [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
 • Dewilde, Joke; Hatvik, Karoline & Abdulrahman, Shaz (2021). Episode 8: Shaz Abdulrahman og Karoline Hatvik om det å samarbeide med en lærer i forbindelse med datainnsamling. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Lien, Silje Josten (2021). - Skaper tilhørighet: Forskning: Stoppested verden under forskernes lupe fra en gul campingvogn. [Newspaper]. Hamar arbeiderblad.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Om bærekraft i fagfornyelsen (LK20). [Internet]. Lektor Lomsdalen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft på timeplanen: Handlingsrom og mulige begrensninger.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft i fagfornyelsen (LK20): Mulige implikasjoner for Kulturhistorisk museum med eksempler fra faget religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Educational positions of justice: Norway addressing Agenda 2030.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Nordic environmental education in the 1990s: the MUVIN project.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). The Critical and Utopian Potential of Environmental Ethical Values.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Dialogues on responsibility: 10th graders encountering sustainability in moral education.
 • Granlund, Lise (2021). Utforskning i samfunnsfagene: bakgrunn, kritikk og tilnærminger. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 67–87.
 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Fire innfallsvinkler til undervisning om 22.juli-terroren. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 136–153.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). On John Wall´s «Theorizing children´s global citizenship”.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Location, location, location: Representing difference in regional centres. Ether – Ethics and Aesthetics for Encountering the Other.
 • Sandtorv, Alexander Harald; Holmen, Heidi; Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; Tjønndal, Anne & Dale, Ragnhild Freng [Show all 7 contributors for this article] (2021). Regjeringens billigere brus kan koste forskningen dyrt. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Skedsmo, Guri (2021). What can we learn from school leadership research in China?
 • Uehara, Dan; Damsa, Crina I. & Toft Henriksen, Lise (2021). Students’ Ecologies of Digital Resources. A mixed methods study.
 • Damsa, Crina I. (2021). The multilayered nature of small-group learning: Productive interactions in object-oriented collaboration. In Stahl, Gerry (Eds.), Theoretical Investigations Philosophical Foundations of Group Cognition. Springer Nature. ISSN 978-3-030-49157-4. p. 223–256. doi: 10.1007/s11412-014-9193-8..
 • Ryen, Erik; Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Samfunnsfagenes fagdidaktikk. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 13–27.
 • Dewilde, Joke (2021). Mi Lenga: A Research & Development programme that will be central in the design of the multilingual school of the future.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2021). Samfunnsfag og unges politiske engasjement. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 191–207.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2021). Arbeid med fagbegreper i samfunnsfag. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 156–172.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Sæther, Elin (2021). Klasseledelse og utvikling av ytringsnormer i samfunnsfag. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 310–324.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Lomsdalen, Christian (2021). LL-325: Jeffrey Hall om utdanningsrett og skoleleders ansvar (Podcast). [Internet]. https://open.spotify.com/episode/1AlYpkMekCs0hlMhAhl8CG .
 • Brevik, Lisbeth M. & Slåen, Åshild (2021). Om gaming og språkbevissthet. [Radio]. NRK kulturnytt.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann & Sæther, Elin (2021). Thinking Critically through Human Rights Education in Social Studies.
 • Brevik, Lisbeth M.; Breivik, Jarle & Maasø, Arnt (2021). Hvordan skape et godt læringsmiljø med hybridundervisning? [Internet]. HF:Studio.
 • Uvsløkk, Julie Casoli (2021). Conference paper: Culture, Intercultural Competence and Critical Thinking in Lower Secondary English and French Classrooms in Norway.
 • Brevik, Lisbeth M. & Holm, Thea (2021). Conference paper: Rethinking English instruction. Engaging vocational students in programming in the English subject.
 • Ahmadian, Shilan (2021). Conference paper: Gaming-based engagement during English lessons in lower secondary school.
 • Skarpaas, Kaja Granum (2021). Conference paper: Vocational students and the English school subject – engaging and disengaging classroom practices .
 • Damsa, Crina I.; Gudmundsdottir, Greta Björk; Ragnarsdòttir, Hanna & Rodrigues, Carol Paul (2021). Knowledge integration and coordination of collaboration in interdisciplinary learning design teams. .
 • Gilje, Øystein (2021). The Promise of Multimodal Assessment in Digital Classrooms.
 • Gilje, Øystein (2021). Using multimodal Data in Education: Aligning Multiliteracies, Curriculum and Assessment.
 • Gilje, Øystein; Tronsmo, Eli; Bjerke, Åslaug & Ingulfsen, Line (2021). The role of digital tools in assessment of multimodal texts.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Flerspråklighet og transspråking i opplæring for voksne innvandrere med lite skolegang.
 • Korbøl, Karsten (2021). Om tenkningen bak den nye læreplanen i historie.
 • Korbøl, Karsten (2021). Historisk empati er ikke sympati med Hitler. Historikeren. ISSN 1891-6600. p. 10–15.
 • Korbøl, Karsten (2021). Hva er nytt, hva er gammelt i historiefaget i LK20?
 • Korbøl, Karsten (2021). Hvordan forstå dybdelæring i samfunnsfag?
 • Korbøl, Karsten (2021). Kilder og kildegransking i samfunnsfag. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 113–137.
 • Korbøl, Karsten (2021). Tverrfaglig tema – Tverrfaglig arbeid.
 • Brkan-Masud, Altijana & Vold, Eva Thue (2021). Foreign language prononciaiton instruction in a communicative language teaching context: amounts and practices.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2021). Hvorfor er flinkiser så irriterende? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2021). Formative Interventions in School Leadership Teams in Upper Secondary Schools.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr & Olufsen, Magne [Show all 7 contributors for this article] (2021). Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact). Utdanningsdirektoratet.
 • Björnsson, Julius Kristjan & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2021). Sensorreliabilitet på skriftlig eksamen i videregående opplæring. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Full text in Research Archive
 • Parr, Grethe Hovde; Robstad, Kristin Eide; Krudtå, Børre; Olsen, Solveig Helene; Blikstad-Balas, Marte & Kjelaas, Irmelin [Show all 12 contributors for this article] (2021). Skolen etter koronapandemien. Et løft for læring og trivsel. Kunnskapsdepartementet.
 • Beiler, Ingrid Rodrick; Brevik, Lisbeth M. & Dewilde, Joke (2021). Multilingualism as a Resource in English Writing Instruction: Opportunities and Obstacles in Five Linguistically Diverse Classrooms in Norway. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-8962. Full text in Research Archive
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Full text in Research Archive

View all works in Cristin