Hansjörg Hohr

Professor Emeritus

Academic Interests

 • Education
 • Philosophy of education
 • Aesthetics
 • Folk tales
 • Play
 • Bildung
 • Democracy

Current activities

 • Project: The concept of aesthetic experience by John Dewey
 • Book project: Folk tales in an educational perspektiv

Completed projects

 • John Dewey’s aesthetics
 • The wonder tale in a Bildung-theoretical perspective
 • The philosophy of aesthetic by Friedrich Schiller

Teaching

 • Philosophy of education
 • Bildung
 • Democracy

Higher education and employment history

 • Studies in education, psychology and philosophy at University of Innsbruck , Austria,1969-1976
 • Studies in education at the University of  Oslo, Norway, graduated as magister artium 1980 in Oslo with the thesis “Psychologische Voraussetzungen der
 • Friedenserziehung” [Psychological preconditions of peace education]. 1976-1980
 • Lecturer in education at the College of Teacher Education in Tromsø 1981-1986.
 • Assistant professor at School Research Group, University of Tromsø, 1986-1991.
 • Research grant from the Norwegian Research Board, 1988-1991.
 • Associate professor in education the the College of Teacher Education in Trondheim, Norway, 1991-1997, the last two years also Head of Research and Development there.
 • 1993 promoted to doctor philosophiae at the Bergen University, Norway, with the thesis “Das Märchen aus bildungstheoretischer Sicht” [The role of fairy tale in education].
 • Associate professor at the Norwegian University of Science and Technology, Department of Education,1997-2002. Full professor, same place, 2002-2011.
 • Professor in philosophy of education at the University of Oslo, Department for educational research.

Appointments

 • 1976-2002 board member of NERA, Nordic Educational Research Association.
 • 2002-2005 and 2009-2011 Deputy Head of Department, Department of Education, NTNU.
Tags: Education, Bildung

Publications

 • Hohr, Hansjörg (2018). Kunst og æstetisk opdragelse, I: Martin Blok Johansen (red.),  Æstetik og Pædagogik.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-87-500-5300-2.  3.  s 59 - 76
 • Hohr, Hansjörg (2018). Naturalisierte Bildung. Zum Begriff der Erfahrung bei John Dewey., I: Franz-Michael Konrad & Michael Knoll (red.),  John Dewey als Pädagoge. Erziehung, Schule, Unterricht..  Verlag Julius Klinkhardt.  ISBN 978-3-7815-2228-2.  5.  s 123 - 146
 • Hohr, Hansjörg (2018). Opplevelse som pedagogisk oppgave - om "å sette lek på verden", I: Moira Von Wright & Tone Kvernbekk (red.),  Barn og deres voksne.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202572549.  7.  s 116 - 127
 • Hohr, Hansjörg (2016). Mot til livet od lyst på verden - eventyrets moralske prosjekt., I: Maria Øksnes & Einar Sundsdal (red.),  Barndom i barnehagen: Læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202473860.  Kapittel.  s 73 - 94
 • Hohr, Hansjörg (2015). Estetisk oppdragelse og kunst. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  1, s 1- 11 . doi: 10.17585/ntpk.v1.113 Full text in Research Archive.
 • Hohr, Hansjörg (2015). Oppdragelsen til verdensborgerskap i kunstnerisk perspektiv. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  4(2), s 54- 67 . doi: 10.7146/spf.v4i2.21041 Full text in Research Archive.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Den estetiske erkjennelsen, I: Anna-Lena Østern; Geir Stavik-Karlsen & Elin Angelo (red.),  Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02167-6.  12.  s 219 - 233
 • Hohr, Hansjörg (2013). Normativity in Fairy Tales: Scope, Range and Modes of Communication. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  57(6), s 600- 611 . doi: 10.1080/00313831.2013.782892
 • Hohr, Hansjörg (2013). Schiller. Danning som forsoning mellom følelse og fornuft, I:  Danningens filosofihistorie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  11.  s 160 - 170
 • Hohr, Hansjörg (2013). The Concept of Experience by John Dewey Revisited: Conceiving, Feeling and "Enliving”. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  32(1), s 25- 38 . doi: 10.1007/s11217-012-9330-7
 • Hohr, Hansjörg (2012). Aesthetic quality in scientific experience. The problem of reference in John Dewey’s aesthetics. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  32(3), s 196- 208
 • Hohr, Hansjörg (2011). Estetikkens plass i forskning og lære. Et essay om et undervurdert felt i moderne dannelsestenkning og estetikk som brobygger mellom tanke og følelse, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Artikkel.  s 519 - 535
 • Hohr, Hansjörg (2011). Kategorial danning og kritisk-konstruktiv didaktikk - den didaktiske tilnærmingen hos Wolfgang Klafki, I: Kjetil Steinsholt & Stephen Dobson (red.),  Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2554-9.  Kapittel.  s 163 - 175
 • Hohr, Hansjörg (2011). The school building as experience, In Jan Bengtsson (ed.),  Educational Dimensions of School Buildings.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-63046-4.  kapittel.  s 99 - 115
 • Hohr, Hansjörg (2010). ‘Aesthetic emotion’: an ambiguous concept in John Dewey’s aesthetics. Ethics and Education.  ISSN 1744-9642.  5(3), s 247- 261 . doi: 10.1080/17449642.2010.533052 Show summary
 • Hohr, Hansjörg (2010). The role of emotion in experience - comment on John Dewey's Art as Experience, In Anna-Lena Østern & Hannah Kaihovirta-Rosvik (ed.),  Arts education and beyond.  Åbo Akademis Förlag.  ISBN 978-952-12-2404-1.  Kapittel.  s 21 - 42
 • Hohr, Hansjörg (2009). Å føle, å oppleve, å begripe. En rekonstruksjon av John Deweys erfaringsbegrep, I: Kjetil Steinsholt; Stephen Dobson (red.),  Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2355-2.  Kapittel.  s 65 - 77
 • Hohr, Hansjörg (2007). Danning i en ny medietid, I: Soilikki Vettenranta (red.),  Mediedanning og mediepedagogikk - fra digital begeistring til kritisk dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37167-5.  8.  s 173 - 196
 • Vettenranta, Soilikki & Hohr, Hansjörg (2007). Skolemassakren i Beslan mellom myte og folkeeventyr. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  (4), s 71- 80
 • Vinterbo-Hohr, Aagot & Hohr, Hansjörg (2006). The Neo-Humanistic Concept of Bildung Going Astray: Comments to Friedrich Schiller's thought on education. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857.  38(2), s 215- 230
 • Hohr, Hansjörg (2005). Estetikk og erfaring, I: Synnøve Haugen; Gunvor Løkken & Monika Röthle (red.),  Småbarnspedagogikk Fenomenologiske og estetiske tilnærminger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-22637-6.  14.  s 237 - 253
 • Hohr, Hansjörg (2004). Bildungssystem und Bildungsprobleme in Skandinavien, I: Petra Korte (red.),  Kontinuität, Krise und Zukunft der Bildung. Analysen und Perspektiven.  LIT Verlag Münster.  ISBN 3-8258-7487-7.  artikkel.  s 237 - 251
 • Hohr, Hansjörg (2004). Friedrich Schiller: Om å tenke med hjertet og leke fritt, I: Kjetil Steinsholt & Lars Løvlie (red.),  Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogisk idéhistorie fra antikken til det postmoderne.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00344-3.  artikkel.  s 172 - 184
 • Hohr, Hansjörg (2004). Skole uten sanselighet? Det estetiske i grunnskolens læreplan L97, I: Gunn Imsen (red.),  Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00443-1.  artikkel.  s 97 - 118
 • Hohr, Hansjörg (2003). Aspekte ästhetischer Kommunikation und bildungstheoretische Konsequenzen, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Humanisierung der Bildung.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 3-631-51809-9.  s 13 - 38
 • Hohr, Hansjörg (2003). Illusion - How Friedrich Schiller can cast light on Bildung, In [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (ed.),  Educating Humanity - Bildung in Postmodernity.  Blackwell Publishing.  ISBN 1-4051-0627-1.  s 171 - 185 Show summary
 • Hohr, Hansjörg (2002). Den estetiske erkjennelsen og noen didaktiske konsekvenser. PPU serien.  ISSN 1500-2209.  (15), s 1- 17
 • Hohr, Hansjörg (2002). Does beauty matter in education? Friedrich Schiller's neo-humanistic approach. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272.  34(1), s 59- 75 Show summary
 • Hohr, Hansjörg (2002). Education for Life, Dignity and Happiness - On Friedrich Schiller's Theory of Literature and its Educational Implications, In [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (ed.),  Progress in Education.  Nova Science Publishers.  ISBN 1-59033-539-2.  s 29 - 45
 • Hohr, Hansjörg (2002). Illusion--How Friedrich Schiller can cast light on Bildung. Journal of Philosophy of Education.  ISSN 0309-8249.  36(3), s 487- 501 Show summary
 • Hohr, Hansjörg (2001). Language at NERA Congresses. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  21(4), s 313- 316
 • Hohr, Hansjörg (2001). Lurvehætte og hennes søstre. Hvordan kommuniserer eventyr med barn?. Barn.  ISSN 0800-1669.  (2), s 103- 117 Show summary
 • Hohr, Hansjörg (2000). Dynamic Aspects of Fairy Tales: social and emotional competence through fairy tales. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  44(1), s 89- 103 Show summary
 • Hohr, Hansjörg (2000). Om lek som kommunikasjon og tenkemåte. En lesning av Gregory Bateson. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  20(3), s 171- 181
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Hohr, Hansjörg (1999). Den nye læreplanen - en trussel mot livsverdenen?, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Både -og: 90-tallets utdanningsreformer i historisk perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0782-7.  s 137 - 157
 • Hohr, Hansjörg (1999). Den estetiske erkjennelsen. KvaN : et tidsskrift for læreruddannelse og skole.  ISSN 0107-4016.  53, s 16- 25
 • Hohr, Hansjörg (1996). Opplevelse som erkjennelsesform. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (5), s 280- 288
 • Hohr, Hansjörg (1994). Estetisk dannelse i didaktisk perspektiv, I: Susanne V. Knudsen (red.),  Æstetik og Didaktik 2. Didaktiske studier. Bidrag til didaktikkens teori og historie. Bd. 14.  Dabmarks Lærerhøjskole.  ISBN 87-7701-422-7.  Kapittel.  s 167 - 191
 • Hohr, Hansjörg (1993). Det normative i folkeeventyret - mellom mytisk regel, moralsk prinsipp og spilleregel. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  (3), s 158- 172
 • Hohr, Hansjörg (1992). Det estetiske i sosialiseringsteoretisk perspektiv. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  (1), s 40- 51
 • Hohr, Hansjörg (1990). Det estetiske og rasjonaliteten. Nordisk Estetisk Tidsskrift.  ISSN 0284-7698.  (5), s 55- 69
 • Hohr, Hansjörg (1989). Det tingliggjorte kunnskapsbegrepet. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (4), s 34- 42
 • Hohr, Hansjörg (1983). Fjernsyn og video i barnas liv. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (3), s 73- 83
 • Hohr, Hansjörg (1983). Mobbing - skisse til en struktur- og bevissthetsteoretisk tilnærming. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (8), s 327- 336

View all works in Cristin

 • Hohr, Hansjörg (2017). Erfahrungstheoretische Begründung ästhetischer Erziehung. LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90839-1.  289 s.
 • Hohr, Hansjörg (2012). Das Märchen - zwischen Kunst, Mythos und Spiel. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-62416-6.  261 s.
 • Hohr, Hansjörg & Retter, Hein (2009). Gesellschaft, Religion und Ästhetik in der Erziehungsphilosophie John Deweys. Verlag Julius Klinkhardt.  ISBN 978-3-7815-1650-2.  307 s.
 • Hohr, Hansjörg (2006). Friedrich Schiller über Erziehung: Der schöne Schein. Verlag Julius Klinkhardt.  ISBN 3-7815-1469-2.  188 s.
 • Hohr, Hansjörg & Pedersen, Kristian (1996). Perspektiver på æstetiske læreprocesser. Dansklærerforeningen.  ISBN 87-7704-427-4.  101 s.

View all works in Cristin

 • Hohr, Hansjörg (2016). Erfaring som menneskets måte å være på., I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Kapittel.  s 98 - 105
 • Hohr, Hansjörg (2016). John Dewey og en demokratisk skole.
 • Hohr, Hansjörg (2016). John Dewey's Concept of Democracy and Consequences for the School.
 • Hohr, Hansjörg (2016). John Deweys tanker om det estetiske og om estetisk oppdragelse.
 • Hohr, Hansjörg (2016). Oppdragelse - noen grunnleggende mønstre., I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  kapittel.  s 32 - 46
 • Hohr, Hansjörg (2016). Oppdragelse som moralsk oppgave., I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Kapittel.  s 127 - 136
 • Hohr, Hansjörg (2013). Aesthetic Perspectives on Cosmopolitan Education - The Case of the Tower of Babel.
 • Hohr, Hansjörg (2013, 02. november). Aesthetic Perspectives on Cosmopolitan Education - The Case of the Tower of Babel. [TV].  NRK - Kunnskapskanalen.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Diversity and Sameness as Educational Challenge.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Erfaringens estetiske kvalitet og estetisk erfaring – et pedagogisk blikk.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Kunst og pedagogikk, en diskusjon med utgangspunkt i kritikken av en estetisk instrumentalisme og en pedagogisk instrumentalisme.
 • Hohr, Hansjörg (2012). How educational is experience? An excursion into John Dewey’s Art as Experience. Full text in Research Archive.
 • Hohr, Hansjörg (2012). Tone Kvernbekk og Lars Løvlie (red.). Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget 2011. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (4), s 331- 334
 • Hohr, Hansjörg & Hagtvet, Bernt (2012). Allmenndannelse i høyere utdanning: Avleggs og arkaisk eller nødvendig i spesialiseringens tid?.
 • Hohr, Hansjörg (2010). Love, Justice, and Education: John Dewey and the Utopians. Teachers College Record (TCR).  ISSN 0161-4681.
 • Hohr, Hansjörg (2008). "Aesthetic experience" by John Dewey - a comment.
 • Hohr, Hansjörg (2007). Ethical perspective on fairy tales.
 • Hohr, Hansjörg (2007). Voices in Philosophy and Education. Aesthetic perspectives on Education.
 • Hohr, Hansjörg (2006). Infrastruktur og utdanningskvalitet.
 • Hohr, Hansjörg (2006). Poetics of Friedrich Schiller and some consequences for education.
 • Hohr, Hansjörg (2006). Æstetiske læreprocesser i et socialiseringsperspektiv.
 • Hohr, Hansjörg (2005). Danning og estetikk.
 • Hohr, Hansjörg (2005). Estetikk og erfaring.
 • Hohr, Hansjörg (2005). Kunst i vitenskapsteoretisk perspektiv.
 • Hohr, Hansjörg (2005). Læring i postmoderne tid.
 • Hohr, Hansjörg (2004). Et dannelsesteoretisk perspektiv på det estetiske. Social Xpress.  -(2), s 9- 13
 • Hohr, Hansjörg (2004). Kampen om sjelen. Fokus på Folkeoplysning.  3(4), s 2- 3
 • Hohr, Hansjörg (2003). Bildungssystem und Bildungsprobleme in Skandinavien.
 • Hohr, Hansjörg (2003). Comments on Friedrich Schiller's thought an education and aesthetics. Show summary
 • Hohr, Hansjörg (2002). Reality and Ideal Reconciled � On the concept of �beautiful illusion� by Friedrich Schiller, and its implications for Bildung. Show summary
 • Hohr, Hansjörg & Cold, Birgit (2002). Estetisk perspektiv på læringsmiljøet - mellom sansning og symbolikk.
 • Hohr, Hansjörg (2001). Aspekte ästhetischer Kommunikation und ihre Bedeutung für die Erziehung.
 • Hohr, Hansjörg (2001). Friedrich Schiller's contribution to a theory of Bildung and its actuality.
 • Wigen, Kristin; Holen, Are; Ellingsen, Øyvind & Hohr, Hansjörg (2001). Predicting outcome by behaviour in PBL groups?. Show summary
 • Hohr, Hansjörg (2000). Æstetik, erkendelse, og nogle didaktiske overrveielser.
 • Hohr, Hansjörg (1999). Friedrich Schillers estetiske brev i samfunnsvitenskapelig perspektiv.
 • Hohr, Hansjörg (1999). Some dimensions of narrative construction of reality.
 • Hohr, Hansjörg (1999). Hvad erfarer vi når vi erfarer æstetisk?.
 • Hohr, Hansjörg (1998). Det æstetiske som kundskabsform.
 • Hohr, Hansjörg (1998). From Aesthetic Imagination in a Psychological Perspective into Art Education.
 • Hohr, Hansjörg (1998). Opplevelse som didaktisk kategori.
 • Hohr, Hansjörg (1998). Studiefaget pedagogikk - hvor går grunnfaget?.
 • Hohr, Hansjörg (1998). Tverre tanker om lærerutdanning eller: kunne Lurvehetta giftet deg med en lærer.
 • Hohr, Hansjörg (1997). Estetikk som erkjennelsesform (forelesning).
 • Hohr, Hansjörg (1997). Estetisk dannelse i didaktisk perspektiv.
 • Hohr, Hansjörg (1997). Form og opplevelse. Erkjennelsesmåter i estetisk aktivitet.
 • Hohr, Hansjörg (1997). Opplevelse i det didaktiske møte (hovedforelesning).
 • Hohr, Hansjörg (1993). Das Märchen aus bildungstheoretischer Sicht. Bd. I: Erkenntnistheoretische und dynamische Aspekte sinnlicher Symbolik; Bd II: Zur Bedeutungsstruktur im Märchen.

View all works in Cristin

Published Jan. 9, 2012 3:11 PM - Last modified Feb. 28, 2020 11:45 AM

Projects

No ongoing projects