Hansjörg Hohr

Professor Emeritus

Academic Interests

 • Education
 • Philosophy of education
 • Aesthetics
 • Folk tales
 • Play
 • Bildung
 • Democracy

Current activities

 • Project: The concept of aesthetic experience by John Dewey
 • Book project: Folk tales in an educational perspektiv

Completed projects

 • John Dewey’s aesthetics
 • The wonder tale in a Bildung-theoretical perspective
 • The philosophy of aesthetic by Friedrich Schiller

Teaching

 • Philosophy of education
 • Bildung
 • Democracy

Higher education and employment history

 • Studies in education, psychology and philosophy at University of Innsbruck , Austria,1969-1976
 • Studies in education at the University of  Oslo, Norway, graduated as magister artium 1980 in Oslo with the thesis “Psychologische Voraussetzungen der
 • Friedenserziehung” [Psychological preconditions of peace education]. 1976-1980
 • Lecturer in education at the College of Teacher Education in Tromsø 1981-1986.
 • Assistant professor at School Research Group, University of Tromsø, 1986-1991.
 • Research grant from the Norwegian Research Board, 1988-1991.
 • Associate professor in education the the College of Teacher Education in Trondheim, Norway, 1991-1997, the last two years also Head of Research and Development there.
 • 1993 promoted to doctor philosophiae at the Bergen University, Norway, with the thesis “Das Märchen aus bildungstheoretischer Sicht” [The role of fairy tale in education].
 • Associate professor at the Norwegian University of Science and Technology, Department of Education,1997-2002. Full professor, same place, 2002-2011.
 • Professor in philosophy of education at the University of Oslo, Department for educational research.

Appointments

 • 1976-2002 board member of NERA, Nordic Educational Research Association.
 • 2002-2005 and 2009-2011 Deputy Head of Department, Department of Education, NTNU.
Tags: Education, Bildung

Publications

 • Hohr, Hansjörg (2018). Opplevelse som pedagogisk oppgave - om "å sette lek på verden". In Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (Ed.), Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202572549. p. 116–127.
 • Hohr, Hansjörg (2018). Kunst og æstetisk opdragelse. In Blok Johansen, Martin (Eds.), Æstetik og Pædagogik. Akademisk Forlag. ISSN 978-87-500-5300-2. p. 59–76.
 • Hohr, Hansjörg (2018). Naturalisierte Bildung. Zum Begriff der Erfahrung bei John Dewey. In Konrad, Franz-Michael & Knoll, Michael (Ed.), John Dewey als Pädagoge. Erziehung, Schule, Unterricht.. Verlag Julius Klinkhardt. ISSN 978-3-7815-2228-2. p. 123–146.
 • Hohr, Hansjörg (2016). Mot til livet od lyst på verden - eventyrets moralske prosjekt. In Øksnes, Maria & Sundsdal, Einar (Ed.), Barndom i barnehagen: Læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202473860. p. 73–94.
 • Hohr, Hansjörg (2015). Oppdragelsen til verdensborgerskap i kunstnerisk perspektiv. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 4(2), p. 54–67. doi: 10.7146/spf.v4i2.21041. Full text in Research Archive
 • Hohr, Hansjörg (2015). Estetisk oppdragelse og kunst. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 1, p. 1–11. doi: 10.17585/ntpk.v1.113. Full text in Research Archive
 • Hohr, Hansjörg (2013). The Concept of Experience by John Dewey Revisited: Conceiving, Feeling and "Enliving”. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 32(1), p. 25–38. doi: 10.1007/s11217-012-9330-7.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Normativity in Fairy Tales: Scope, Range and Modes of Communication. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 57(6), p. 600–611. doi: 10.1080/00313831.2013.782892.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Schiller. Danning som forsoning mellom følelse og fornuft. In Straume, Ingerid (Eds.), Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205444218. p. 160–170.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Den estetiske erkjennelsen. In Østern, Anna-Lena; Stavik-Karlsen, Geir & Angelo, Elin (Ed.), Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02167-6. p. 219–233. doi: 10.7146/nja.v3i5.3269.
 • Hohr, Hansjörg (2012). Aesthetic quality in scientific experience. The problem of reference in John Dewey’s aesthetics. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 32(3), p. 196–208.
 • Hohr, Hansjörg (2011). Estetikkens plass i forskning og lære. Et essay om et undervurdert felt i moderne dannelsestenkning og estetikk som brobygger mellom tanke og følelse. In Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Ed.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. p. 519–535.
 • Hohr, Hansjörg (2011). The school building as experience. In Bengtsson, Jan (Eds.), Educational Dimensions of School Buildings. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-63046-4. p. 99–115.
 • Hohr, Hansjörg (2011). Kategorial danning og kritisk-konstruktiv didaktikk - den didaktiske tilnærmingen hos Wolfgang Klafki. In Steinsholt, Kjetil & Dobson, Stephen (Ed.), Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2554-9. p. 163–175.
 • Hohr, Hansjörg (2010). ‘Aesthetic emotion’: an ambiguous concept in John Dewey’s aesthetics. Ethics and Education. ISSN 1744-9642. 5(3), p. 247–261. doi: 10.1080/17449642.2010.533052.
 • Hohr, Hansjörg (2010). The role of emotion in experience - comment on John Dewey's Art as Experience. In Østern, Anna-Lena & Kaihovirta-Rosvik, Hannah (Ed.), Arts education and beyond. Pedagogiska fakulteten. ISSN 978-952-12-2404-1. p. 21–42.
 • Hohr, Hansjörg (2009). Å føle, å oppleve, å begripe. En rekonstruksjon av John Deweys erfaringsbegrep. In Steinsholt, Kjetil & Dobson, Stephen (Ed.), Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2355-2. p. 65–77.
 • Hohr, Hansjörg (2007). Danning i en ny medietid. In Vettenranta, Soilikki (Eds.), Mediedanning og mediepedagogikk - fra digital begeistring til kritisk dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37167-5. p. 173–196.
 • Vettenranta, Soilikki & Hohr, Hansjörg (2007). Skolemassakren i Beslan mellom myte og folkeeventyr. Nordicom Information. ISSN 0349-5949. p. 71–80.
 • Vinterbo-Hohr, Aagot & Hohr, Hansjörg (2006). The Neo-Humanistic Concept of Bildung Going Astray: Comments to Friedrich Schiller's thought on education. Educational Philosophy and Theory. ISSN 0013-1857. 38(2), p. 215–230.
 • Hohr, Hansjörg (2005). Estetikk og erfaring. In Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor & Röthle, Monika (Ed.), Småbarnspedagogikk Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-22637-6. p. 237–253.
 • Hohr, Hansjörg (2004). Bildungssystem und Bildungsprobleme in Skandinavien. In Korte, Petra (Eds.), Kontinuität, Krise und Zukunft der Bildung. Analysen und Perspektiven. LIT Verlag Münster. ISSN 3-8258-7487-7. p. 237–251.
 • Hohr, Hansjörg (2004). Skole uten sanselighet? Det estetiske i grunnskolens læreplan L97. In Imsen, Gunn (Eds.), Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00443-1. p. 97–118.
 • Hohr, Hansjörg (2004). Friedrich Schiller: Om å tenke med hjertet og leke fritt. In Steinsholt, Kjetil & Løvlie, Lars (Ed.), Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogisk idéhistorie fra antikken til det postmoderne. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00344-3. p. 172–184.
 • Hohr, Hansjörg (2003). Illusion - How Friedrich Schiller can cast light on Bildung. In [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Eds.), Educating Humanity - Bildung in Postmodernity. Blackwell Publishing. ISSN 1-4051-0627-1. p. 171–185.
 • Hohr, Hansjörg (2003). Aspekte ästhetischer Kommunikation und bildungstheoretische Konsequenzen. In [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Eds.), Humanisierung der Bildung. Peter Lang Publishing Group. ISSN 3-631-51809-9. p. 13–38.
 • Hohr, Hansjörg (2002). Education for Life, Dignity and Happiness - On Friedrich Schiller's Theory of Literature and its Educational Implications. In [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Eds.), Progress in Education. Nova Science Publishers. ISSN 1-59033-539-2. p. 29–45.
 • Hohr, Hansjörg (2002). Illusion--How Friedrich Schiller can cast light on Bildung. Journal of Philosophy of Education. ISSN 0309-8249. 36(3), p. 487–501.
 • Hohr, Hansjörg (2002). Does beauty matter in education? Friedrich Schiller's neo-humanistic approach. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 34(1), p. 59–75.
 • Hohr, Hansjörg (2002). Den estetiske erkjennelsen og noen didaktiske konsekvenser. PPU serien. ISSN 1500-2209. p. 1–17.
 • Hohr, Hansjörg (2001). Lurvehætte og hennes søstre. Hvordan kommuniserer eventyr med barn? Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN 0800-1669. p. 103–117.
 • Hohr, Hansjörg (2001). Language at NERA Congresses. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 21(4), p. 313–316.
 • Hohr, Hansjörg (2000). Dynamic Aspects of Fairy Tales: social and emotional competence through fairy tales. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 44(1), p. 89–103.
 • Hohr, Hansjörg (2000). Om lek som kommunikasjon og tenkemåte. En lesning av Gregory Bateson. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 20(3), p. 171–181.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Hohr, Hansjörg (1999). Den nye læreplanen - en trussel mot livsverdenen? In [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Eds.), Både -og: 90-tallets utdanningsreformer i historisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-456-0782-7. p. 137–157.
 • Hohr, Hansjörg (1999). Den estetiske erkjennelsen. KvaN : et tidsskrift for læreruddannelse og skole. ISSN 0107-4016. 53, p. 16–25.
 • Hohr, Hansjörg (1996). Opplevelse som erkjennelsesform. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 280–288.
 • Hohr, Hansjörg (1994). Estetisk dannelse i didaktisk perspektiv. In Knudsen, Susanne V. (Eds.), Æstetik og Didaktik 2. Didaktiske studier. Bidrag til didaktikkens teori og historie. Bd. 14. Dabmarks Lærerhøjskole. ISSN 87-7701-422-7. p. 167–191.
 • Hohr, Hansjörg (1993). Det normative i folkeeventyret - mellom mytisk regel, moralsk prinsipp og spilleregel. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. p. 158–172.
 • Hohr, Hansjörg (1992). Det estetiske i sosialiseringsteoretisk perspektiv. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. p. 40–51.
 • Hohr, Hansjörg (1990). Det estetiske og rasjonaliteten. Nordisk Estetisk Tidsskrift. ISSN 0284-7698. p. 55–69.
 • Hohr, Hansjörg (1989). Det tingliggjorte kunnskapsbegrepet. Dyade. ISSN 0332-5792. p. 34–42.
 • Hohr, Hansjörg (1983). Fjernsyn og video i barnas liv. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 73–83.
 • Hohr, Hansjörg (1983). Mobbing - skisse til en struktur- og bevissthetsteoretisk tilnærming. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 327–336.

View all works in Cristin

 • Hohr, Hansjörg (2017). Erfahrungstheoretische Begründung ästhetischer Erziehung. LIT Verlag. ISBN 978-3-643-90839-1. 289 p.
 • Hohr, Hansjörg (2012). Das Märchen - zwischen Kunst, Mythos und Spiel. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-631-62416-6. 261 p.
 • Hohr, Hansjörg & Retter, Hein (2009). Gesellschaft, Religion und Ästhetik in der Erziehungsphilosophie John Deweys. Verlag Julius Klinkhardt. ISBN 978-3-7815-1650-2. 307 p.
 • Hohr, Hansjörg (2006). Friedrich Schiller über Erziehung: Der schöne Schein. Verlag Julius Klinkhardt. ISBN 3-7815-1469-2. 188 p.
 • Hohr, Hansjörg & Pedersen, Kristian (1996). Perspektiver på æstetiske læreprocesser. Dansklærerforeningen. ISBN 87-7704-427-4. 101 p.

View all works in Cristin

 • Hohr, Hansjörg (2016). John Dewey og en demokratisk skole.
 • Hohr, Hansjörg (2016). John Dewey's Concept of Democracy and Consequences for the School.
 • Hohr, Hansjörg (2016). John Deweys tanker om det estetiske og om estetisk oppdragelse.
 • Hohr, Hansjörg (2016). Oppdragelse som moralsk oppgave. In Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Ed.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. p. 127–136.
 • Hohr, Hansjörg (2016). Erfaring som menneskets måte å være på. In Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Ed.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. p. 98–105.
 • Hohr, Hansjörg (2016). Oppdragelse - noen grunnleggende mønstre. In Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Ed.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. p. 32–46.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Erfaringens estetiske kvalitet og estetisk erfaring – et pedagogisk blikk.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Aesthetic Perspectives on Cosmopolitan Education - The Case of the Tower of Babel.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Aesthetic Perspectives on Cosmopolitan Education - The Case of the Tower of Babel. [TV]. NRK - Kunnskapskanalen.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Diversity and Sameness as Educational Challenge.
 • Hohr, Hansjörg (2013). Kunst og pedagogikk, en diskusjon med utgangspunkt i kritikken av en estetisk instrumentalisme og en pedagogisk instrumentalisme.
 • Hohr, Hansjörg (2012). Tone Kvernbekk og Lars Løvlie (red.). Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget 2011. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 331–334.
 • Hohr, Hansjörg (2012). How educational is experience? An excursion into John Dewey’s Art as Experience. Full text in Research Archive
 • Hohr, Hansjörg & Hagtvet, Bernt (2012). Allmenndannelse i høyere utdanning: Avleggs og arkaisk eller nødvendig i spesialiseringens tid?
 • Hohr, Hansjörg (2010). Love, Justice, and Education: John Dewey and the Utopians. Teachers College Record (TCR). ISSN 0161-4681.
 • Hohr, Hansjörg (2008). "Aesthetic experience" by John Dewey - a comment.
 • Hohr, Hansjörg (2007). Voices in Philosophy and Education. Aesthetic perspectives on Education.
 • Hohr, Hansjörg (2007). Ethical perspective on fairy tales.
 • Hohr, Hansjörg (2006). Æstetiske læreprocesser i et socialiseringsperspektiv.
 • Hohr, Hansjörg (2006). Poetics of Friedrich Schiller and some consequences for education.
 • Hohr, Hansjörg (2006). Infrastruktur og utdanningskvalitet.
 • Hohr, Hansjörg (2005). Læring i postmoderne tid.
 • Hohr, Hansjörg (2005). Danning og estetikk.
 • Hohr, Hansjörg (2005). Kunst i vitenskapsteoretisk perspektiv.
 • Hohr, Hansjörg (2005). Estetikk og erfaring.
 • Hohr, Hansjörg (2004). Kampen om sjelen. Fokus på Folkeoplysning. 3(4), p. 2–3.
 • Hohr, Hansjörg (2004). Et dannelsesteoretisk perspektiv på det estetiske. Social Xpress. -(2), p. 9–13.
 • Hohr, Hansjörg (2003). Bildungssystem und Bildungsprobleme in Skandinavien.
 • Hohr, Hansjörg (2003). Comments on Friedrich Schiller's thought an education and aesthetics.
 • Hohr, Hansjörg & Cold, Birgit (2002). Estetisk perspektiv på læringsmiljøet - mellom sansning og symbolikk.
 • Hohr, Hansjörg (2002). Reality and Ideal Reconciled � On the concept of �beautiful illusion� by Friedrich Schiller, and its implications for Bildung.
 • Hohr, Hansjörg (2001). Aspekte ästhetischer Kommunikation und ihre Bedeutung für die Erziehung.
 • Hohr, Hansjörg (2001). Friedrich Schiller's contribution to a theory of Bildung and its actuality.
 • Wigen, Kristin; Holen, Are; Ellingsen, Øyvind & Hohr, Hansjörg (2001). Predicting outcome by behaviour in PBL groups?
 • Hohr, Hansjörg (2000). Æstetik, erkendelse, og nogle didaktiske overrveielser.
 • Hohr, Hansjörg (1999). Hvad erfarer vi når vi erfarer æstetisk?
 • Hohr, Hansjörg (1999). Friedrich Schillers estetiske brev i samfunnsvitenskapelig perspektiv.
 • Hohr, Hansjörg (1999). Some dimensions of narrative construction of reality.
 • Hohr, Hansjörg (1998). Tverre tanker om lærerutdanning eller: kunne Lurvehetta giftet deg med en lærer.
 • Hohr, Hansjörg (1998). From Aesthetic Imagination in a Psychological Perspective into Art Education.
 • Hohr, Hansjörg (1998). Det æstetiske som kundskabsform.
 • Hohr, Hansjörg (1998). Studiefaget pedagogikk - hvor går grunnfaget?
 • Hohr, Hansjörg (1998). Opplevelse som didaktisk kategori.
 • Hohr, Hansjörg (1997). Estetisk dannelse i didaktisk perspektiv.
 • Hohr, Hansjörg (1997). Estetikk som erkjennelsesform (forelesning).
 • Hohr, Hansjörg (1997). Opplevelse i det didaktiske møte (hovedforelesning).
 • Hohr, Hansjörg (1997). Form og opplevelse. Erkjennelsesmåter i estetisk aktivitet.
 • Hohr, Hansjörg (1993). Das Märchen aus bildungstheoretischer Sicht. Bd. I: Erkenntnistheoretische und dynamische Aspekte sinnlicher Symbolik; Bd II: Zur Bedeutungsstruktur im Märchen. Universitetet i Bergen.

View all works in Cristin

Published Jan. 9, 2012 3:11 PM - Last modified Feb. 28, 2020 11:45 AM

Projects

No ongoing projects