hansjoho

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Pedagogikk
 • Pedagogisk filosofi og idéhistorie
 • Estetikk
 • Folkeeventyr
 • Lek
 • Danning
 • Demokrati

Pågående aktiviteter

 • Prosjekt: Estetisk filosofi hos John Dewey
 • Bokprosjekt: Folkeeventyr i danningsteoretisk perspektiv

Fullførte prosjekter

 • John Deweys estetikk
 • Undereventyret i danningsteoretisk perspektiv
 • Estetisk filosofi hos Friedrich Schiller

Undervisning

 • Pedagogisk filosofi og idéhistorie
 • Danning og demokrati

Utdanningsbakgrunn og arbeidshistorikk

 • Studium i pedagogikk, psykologi og filosofi ved Universität Innsbruck,1969-1976
 • Studium i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og magistergrad med avhandlingen: Psychologische Voraussetzungen der Friedenserziehung. 1976-1980.
 • Høgskolelektor ved Tromsø lærerhøgskole, 1981-1985.
 • Amanuensis i skoleforskningsgruppa ved Universitetet i Tromsø,1985-1988.
 • Stipendiat ved Norges allmennvitenspapelige forskningsråd,1985-1991.
 • Førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning, 1991-1997, og FOU-leder samme sted, 1995-1997.
 • Dr.philos. i 1993 ved det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Bergen. Avhandlingens tittel: Das Märchen aus bildungstheoretischer Sicht.
 • Førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU, Pedagogisk institutt. Faglig tyngdepunkt i estetikk, kunnskapsbegrep og sosialiseringsteori, 1997-2002, professor samme sted, 2002-2011.
 • Professor II, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder, 2010-
 • Professor i pedagogisk filosofi, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 2011-

Verv og oppnevenelser

 • Styremedlem i Nordisk Forening for pedagogisk forskning (NFPF), ansvarlig i styret for koordinering av forskningsnettverkene i foreningen, nettverksansvarlig for "Estetikk og pedagogikk", 1996 til 2003. 1999 - 2001 foreningens sekretær.

 

Emneord: Pedagogisk filosofi, Pedagogikk, Folkeeventyr, Estetikk, Danning, Lek, Demokrati

Publikasjoner

 • Hohr, Hansjörg (2018). Naturalisierte Bildung. Zum Begriff der Erfahrung bei John Dewey., I: Franz-Michael Konrad & Michael Knoll (red.),  John Dewey als Pädagoge. Erziehung, Schule, Unterricht..  Verlag Julius Klinkhardt.  ISBN 978-3-7815-2228-2.  5.  s 123 - 146
 • Hohr, Hansjörg (2016). Mot til livet od lyst på verden - eventyrets moralske prosjekt., I: Maria Øksnes & Einar Sundsdal (red.),  Barndom i barnehagen: Læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202473860.  Kapittel.  s 73 - 94
 • Hohr, Hansjörg (2015). Estetisk oppdragelse og kunst. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk.  ISSN 2387-5739.  1, s 1- 11 . doi: 10.17585/ntpk.v1.113 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hohr, Hansjörg (2017). Erfahrungstheoretische Begründung ästhetischer Erziehung. LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90839-1.  289 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hohr, Hansjörg (2016). Erfaring som menneskets måte å være på., I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Kapittel.  s 98 - 105
 • Hohr, Hansjörg (2016). John Dewey og en demokratisk skole.
 • Hohr, Hansjörg (2016). John Dewey's Concept of Democracy and Consequences for the School.
 • Hohr, Hansjörg (2016). John Deweys tanker om det estetiske og om estetisk oppdragelse.
 • Hohr, Hansjörg (2016). Oppdragelse - noen grunnleggende mønstre., I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  kapittel.  s 32 - 46
 • Hohr, Hansjörg (2016). Oppdragelse som moralsk oppgave., I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Kapittel.  s 127 - 136

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. jan. 2012 13:51 - Sist endret 15. okt. 2014 16:48

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter