Ratib Lekhal

Associate Professor - Department of Education
Image of Ratib Lekhal
Norwegian version of this page
Phone +47 22855528
Room 528
Available hours Appointments
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postal address Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • Early Childhood Education and Care
 • Socio-emotional development
 • Early childhood well-being
 • Children's learning and development
 • At-risk students
 • Special educational needs

Current activities

 • Thrive by three
 • MoBaKinder

Teaching

 • PED 2101 Utvikling, læring og motivasjon

Background

 • 2013: PhD., Faculty of Education, University of Oslo
Tags: Education, Comprehending and learning from text

Publications

 • Nystad, Kathrin; Drugli, May Britt; Lydersen, Stian; Lekhal, Ratib & Buøen, Elisabet Solheim (2021). Toddlers' stress during transition to childcare. European Early Childhood Education Research Journal.  ISSN 1350-293X.  29(2), s 157- 182 . doi: 10.1080/1350293X.2021.1895269 Full text in Research Archive. Show summary
 • Wilhelmsen, Tiril; Lekhal, Ratib; Alexandersen, Nina; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Wang, Mari Vaage (2021). Children’s temperament moderates the long-term effects of pedagogical practices in ECEC on children’s externalising problems. European Early Childhood Education Research Journal.  ISSN 1350-293X.  29(2), s 206- 223 . doi: 10.1080/1350293X.2021.1895273 Full text in Research Archive. Show summary
 • Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Berg-Nielsen, Turid Suzanne & Buøen, Elisabet Solheim (2020). A model of intervention and implementation of quality building and quality control in childcare centers to strengthen the mental health and development of 1-3-year olds: Protocol for a randomized controlled trial of thrive by three. JMIR Research Protocols.  ISSN 1929-0748.  9(10), s 1- 12 . doi: 10.2196/17726 Full text in Research Archive.
 • Karlsen, Lisa & Lekhal, Ratib (2019). Practitioner involvement and support in children’s learning during free play in two Norwegian kindergartens. Journal of Early Childhood Research.  ISSN 1476-718X.  17(3), s 233- 246 . doi: 10.1177/1476718X19856390 Full text in Research Archive. Show summary
 • Lekhal, Ratib (2018). Receiving extra support in Norwegian centre-based childcare: the role of children's language and socioemotional development. Early Child Development and Care.  ISSN 0300-4430.  s 1- 14 . doi: 10.1080/03004430.2018.1485671 Show summary
 • Løken, Gro; Lekhal, Ratib & Haug, Peder (2018). Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet, I: Kari Smith (red.),  Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning : hvor er vi? hvor vil vi gå? hva skal vi gjøre nå?.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245022599.  Kapittel 7.  s 153 - 175
 • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna & Lekhal, Ratib (2018). Promoting children's well-being in ECEC: A challenging goal.. Journal of International Doctoral Research.  ISSN 2328-0832.  7(1), s 30- 54 Show summary
 • Lekhal, Ratib (2017). Does special education predict students’ math and language skills?. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257.  33(4), s 525- 540 . doi: 10.1080/08856257.2017.1373494 Full text in Research Archive. Show summary
 • Lekhal, Ratib (2017). Elever med vedtak om spesialundervisning: Hva vet vi, hvordan har de det, og trives de på skolen?, I: Peder Haug (red.),  Spesialundervisning – Innhald og funksjon.  Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252194111.  Kapittel 17.  s 368 - 385
 • Løken, Gro; Lekhal, Ratib & Haug, Peder (2017). Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning?, I: Peder Haug (red.),  Spesialundervisning – Innhald og funksjon.  Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252194111.  Kapittel 6.  s 123 - 145
 • Faldet, Ann-Cathrin & Lekhal, Ratib (2016). Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  81(3), s 51- 64
 • Aasen, Ann Margareth; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt & Nordahl, Thomas (2015). Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold. Paideia.  ISSN 1904-9633.  (09), s 76- 89
 • Lekhal, Ratib (2015). Er barnehage en risiko eller gevinst for barns utvikling?. Paideia.  ISSN 1904-9633.  10, s 46- 55
 • Lekhal, Ratib (2015). What is the Best Way to Assess Quality in Childcare to Understand Its Influence on Children?. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives.  ISSN 1314-7277.  13, s 677- 683
 • Lekhal, Ratib & Mælan, Ellen Nesset (2015). Bokstaver, tall og geometriske figurer i barnehagen-preliminære resultater fra en pilotstudie i seks barnehager: En ny vurderingsmetode?. Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis.  ISSN 1903-8143.  (19), s 22- 29
 • Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy; Casas, Ferran; Friborg, Oddgeir; Grinde, Bjørn; Headey, Bruce; Jozefiak, Thomas; Lekhal, Rabit; Marks, Nic; Muffels, Ruud; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Thimm, Jens; Torgersen, Svenn; Trommsdorff, Gisela; Veenhoven, Ruut; Vittersø, Joar; Waaktaar, Trine; Wagner, Gert G.; Wang, Catharina E.; Wold, Bente & Zachrisson, Henrik Daae (2014). Psychology of Child Well-Being, In Asher Ben-Arieh; Ferran Casas; Ivar Frønes & Jill E. Korbin (ed.),  Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective.  Springer.  ISBN 978-90-481-9062-1.  20.  s 555 - 631
 • Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib; Aarø, Leif Edvard; Holte, Arne & Schjølberg, Synnve (2014). The developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of age: a prospective longitudinal population study. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  2 . doi: 10.1186/s40359-014-0034-3 Full text in Research Archive.
 • Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib; Aarø, Leif Edvard & Schjølberg, Synnve (2014). Co-occuring development of early childhood communication and motor skills: results from a population-based longitudinal study. Child: Care, Health and Development.  ISSN 0305-1862.  40(1), s 77- 84 . doi: 10.1111/cch.12003
 • Lekhal, Ratib; Wang, Mari Vaage & Schjølberg, Synnve (2013). Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor- og barn-undersøkelsen, I: Sylvia Holmseth (red.),  Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 978-82-537-8821-0.  Kapittel 2.  s 35 - 56
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Lekhal, Ratib & Toppelberg, Claudio O (2013). Little Evidence That Time in Child Care Causes Externalizing Problems During Early Childhood in Norway. Child Development.  ISSN 0009-3920.  84(4), s 1152- 1170 . doi: 10.1111/cdev.12040
 • Lekhal, Ratib (2012). Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study. International Journal of Behavioral Development.  ISSN 0165-0254.  36(3), s 197- 204 . doi: 10.1177/0165025411431409
 • Lekhal, Ratib; Soest, Tilmann M von; Wang, Mari Vaage; Aukrust, Vibeke Grøver & Schjølberg, Synnve (2012). Norway's High-Quality Center Care Reduces Late Talking in High- and Low-Risk Groups. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics.  ISSN 0196-206X.  33(7), s 562- 569 . doi: 10.1097/DBP.0b013e3182648727
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Wang, Mari Vaage; Schjølberg, Synnve & Von Soest, Tilmann (2011). Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study. Early Child Development and Care.  ISSN 0300-4430.  181(8), s 1007- 1019 . doi: 10.1080/03004430.2010.508558
 • Zachrisson, Henrik Daae; Lekhal, Ratib & Mykletun, Arnstein (2011). Hva gjør barnehagene med barna?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48, s 578- 581
 • Zachrisson, Henrik Daae; Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2010). Barnehage og psykisk helse hos sped- og småbarn, I: Vibeke Moe; Kari Slinning & Marit Bergum Hansen (red.),  Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39071-3.  Kapittel 39.  s 770 - 783
 • Lekhal, Ratib (2008). Atferdsprogrammet PALS i skolen, I: Svein Egil Vestre & Christian Watkin Beck (red.),  Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler.  Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788270560615.  10.  s 173 - 193

View all works in Cristin

 • Drugli, May Britt; Lekhal, Ratib & Buøen, Elisabet Solheim (2020). Tilvenning og foreldresamarbeid: de yngste i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66444-2.  136 s. Show summary
 • Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt & Buøen, Elisabet Solheim (2019). Små barns læring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978 82 02 58830 4.  151 s.
 • Lekhal, Samira; Slapø, Helena; Lekhal, Ratib & Drugli, May Britt (2019). Kosthold og fysisk helse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63892-4.  131 s.
 • Drugli, May Britt & Lekhal, Ratib (2018). Livsmestring og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978 82 02 58462 7.  165 s.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205495982.  88 s.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo A/S.  ISBN 9788771601671.  80 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Qvortrup, Lars; Skov Hansen, Line; Hansen, Ole; Lekhal, Ratib & Drugli, May Britt (2016). Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015. Aalborg Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7112-541-2.  119 s.

View all works in Cristin

 • Drugli, May Britt & Lekhal, Ratib (2019). 4 faktorer som fremmer barns livsmestring. Utdanningsnytt.no.
 • Drugli, May Britt & Lekhal, Ratib (2019). 4 faktorer som fremmer barns livsmestring. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 50- 53
 • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna & Lekhal, Ratib (2019). The influence of ECEC quality on toddlers’ development and well-being in Norwegian ECEC. How to measure these concepts with instruments from the Thrive by 3 intervention?.
 • Hansen, Ole; Lekhal, Ratib; Nordahl, Thomas; Norlund, Anita; Persson, Bengt & Qvortrup, Lars (2015). Temanummer om synlig læring. Paideia.  ISSN 1904-9633.  9, s 4- 8
 • Lekhal, Ratib (2015). Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene. LP-modellen.dk.
 • Lekhal, Ratib (2015). Mental health problems and grades among minority children: Does high-quality school environment buffers the relationship?.
 • Lekhal, Ratib (2015, 09. juni). Norges viktigste jobb. [Fagblad].  Barnehage.no.
 • Lekhal, Ratib; Nordahl, Thomas; Norlund, Anita; Persson, Bengt; Qvortrup, Lars & Hansen, Ole (2015). Målrettede indsatser og forbedringer i skole og dagtilbud. Paideia.  ISSN 1904-9633.  10, s 4- 6
 • Engvik, Maria; Evensen, Laura Aniko; Gustavson, Kristin; Jin, Fufen; Johansen, Rune; Lekhal, Ratib; Schjølberg, Synnve; Wang, Mari Vaage & Aase, Heidi (2014). Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2014:1.
 • Lekhal, Ratib (2014, 08. mai). Leker for livet.  Kommunal rapport.
 • Lekhal, Ratib (2014). Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen - hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?. LP-modellen.dk.
 • Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Vigmostad, Inger & Myhr, Lars Arild (2014). Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport. 3. Show summary
 • Lekhal, Ratib; Løken, Gro & Knudsmoen, Hege (2014). Students with behaviour problems in school. Preliminary results from our SPEED study.
 • Lekhal, Ratib & Vigmostad, Inger (2014). Trivsel og kvalitet i barnehagen. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport. 6/14.
 • Ratib, Lekhal (2013). The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 171.
 • Ratib, Lekhal; Vartun, Marika; Gustavson, Kristin Brun; Helland, Siri Saugestad; Wang, Mari Vaage & Schjølberg, Synnve (2013). Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet : beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene.
 • Saugestad Helland, Siri; Varatun, Marika; Melkevik, Ole; Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2012). Barnehagen som arena for vekst og trivsel. Første steg.  ISSN 1504-1891.  2, s 30- 34
 • Varatun, Marika; Saugestad Helland, Siri; Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2012). En barnehage preget av kompetanse og trivsel. Første steg.  ISSN 1504-1891.  3, s 32- 34
 • Vartun, Marika; Helland, Siri Saugestad; Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2012). Noen resultater fra Barnehageundersøkelsen: En barnehage preget av kompetanse og trivsel. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3), s 32- 33
 • Lekhal, Ratib (2011). Færre pedagoger i barnehagen.. Utdanning.no.
 • Lekhal, Ratib (2011). The relation between child care and language development, Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study.
 • Schjølberg, Synnve; Lekhal, Ratib; Vartun, Marika; Helland, Siri Saugestad & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2011). Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2011:5. Full text in Research Archive.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Toppelberg, Claudio O & Lekhal, Ratib (2011). Child Care Quantity and Early Childhood Aggression in a Large Norwegian Cohort..
 • Lekhal, Ratib (2009). Barnehage og språkutvikling.
 • Schjølberg, Synnve; Lekhal, Ratib; Wang, Mari Vaage; Zambrana, Imac Maria; Mathiesen, Kristin Schjelderup; Magnus, Per & Roth, Christine (2008). Forsinket språkutvikling. En foreløpig oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2008:10. Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

Published Sep. 25, 2020 1:39 PM - Last modified Sep. 25, 2020 1:39 PM